Coronavirus

News - Santé - Hiatrehana ny ady atao @ CORONAVIRUS, dia nanao fanambarana Andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka.
Hiatrehana ny ady atao @ CORONAVIRUS, dia nanao fanambarana Andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka.

Taorinan’ny fety dia hita fa misy fiakarany ny isan’ireo olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara. Faritra 4 ao anatin’ny faritra 14 no tena nahitana ny fitomboan’izany tarehimarika izany ao anatin’izany ny faritra Analamanga, Boeny, Vatovavy Fitovinany ary Matsiatra Ambony. Manentana hatrany ny Ministry ny fahasalamam-bahoaka, Prof RAKOTOVAO Hanitrala Jean Louis amin’ny hanarahana hatrany ireo fepetra sakana, ary ho entitra amin’ny fanaraha-maso ireo fepetra sakana ireo. Ny fanajantsika tsirairay ireo fihetsika sakana sy ny fampiasana ny arovava orona eo no tsy hidirantsika any amin’ny fihibohana indray. Tsara ny manamarika fa ny fitsaboana rehetra mahakasika ny valanaretina Covid-19 dia maimaimpoana, ary ireo misy soritraretina dia ho tsaboina eny amin’ny Tobimpahasalama avokoa. Ireo izay tsy misy soritraretina kosa dia mila mihiboka any antranony, ary tsy mahazo mivoka ny trano raha tsy tapitra ny fepetra. Ao anatin’ny paik’ady hiatrehana ity valan’aretina ity dia ho sokafana ny CTC-19 eny Andohatapenaka handraisana an-tanana ireo olona mampiseho ny soritr’aretina Ny Ministeran’ny fahasalamana dia vonona hatrany amin’ity ady atao amin’ity valanaretina Covid-19 ity, ary miantso sy manentana hatrany  ireo tompon’andraikitra mahefa, sy ny vahoaka malagasy rehetra amin’ny fampiharana ireo fepetra sakana sy fampiasana ireo arovava orona.   Après la fête de fin d’année, le nombre de personnes infectées par le coronavirus a augmenté à Madagascar. 4 régions sur 14 sont les plus touchée par cette hausse dont Analamanga, Boeny, Vatovavy Fitovinany et Matsiatra Ambony. Le Ministre de la Santé Publique, Prof. RAKOTOVAO Hanitrala Jean Louis sensibilise la population à continuer de respecter les gestes barrières. Car le respect des gestes barrières est l’action la plus simple et la plus efficace pour limiter la diffusion de ce virus. Il est à noter que les traitements contre l’épidémie de Covid-19 sont gratuits et tous ceux qui présentent des symptômes seront traités dans les hôpitaux. Par ailleurs ceux qui ne présentent aucun symptôme doivent se confiner chez eux jusqu’à leur guérison. Dans le cadre de la stratégie de lutte contre cette épidémie, le CTC-19 d’Andohatapenaka sera de nouveau opérationnel pour les personnes présentant des symptômes. Le ministère de la Santé continue de déployer ses efforts dans la lutte contre la Covid-19.   L’article Hiatrehana ny ady atao @ CORONAVIRUS, dia nanao fanambarana Andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka. a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

12/01/2021
Tohizo ny famakiana >>

News - Santé
01/12/2020

Hajao hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana hisorohana ny fiparitahan’ny valan’aretina Coronavirus.

Malagasy manao fetin’ny Krismasy sy Taom-baovao 2021 lavitry ny aretina indrindra fa ny coronavirus no tanjon’ny Fitondram-panjakana tarihin’ny Filoham-pirenena, Andry Nirina RAJOELINA. Hita anefa tato ho ato fa nihagoragora, ny fanajana fepetra na « gestes barrières ». Ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka, Tarihin’ny Minisitra Prof. RAKOTOVAO HANITRALA Jean Louis dia mampahatsiahy hatrany fa mbola ao anatin’ny ady isika, mbola tsy foana tanteraka ny coronavirus. Koa entanina isika rehetra hanaraka sy hanaja hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana ary hanao aro vava orona hisorohana ny fiparitahan’ny valan’aretina coronavirus. Arovy ny tenanao, arovy koa ny hafa. Izaho, ianao, isika miaraka no handresy ny Coronavirus. #Zarazarao L’article Hajao hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana hisorohana ny fiparitahan’ny valan’aretina Coronavirus. a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
14/11/2020

MSANP Live: Fanolorana ofisialy ireo fitaovana sy kojakoja entina miady amin’ny covid-19 / CHUJRA – 13.11.2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « MSANP Live: Fanolorana ofisialy ireo fitaovana sy kojakoja entina miady amin’ny covid-19 / CHUJRA – 13.11.2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy. Fiaraha-miasa eo amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, ny Governemanta Japoney ary ny UNFPA. Sombiny amin’ny kabarin-dRamatoa Miranda TABIFOR, Solotena lefitry ny UNFPA eto Madagasikara sy ny Kabarin’ny SEM HIGUSHI Yoshi, Ambasadora Japoney miasa eto amintsika. CHUJRA – 13.11.2020 Niandraikitra ny fampitàna mivantana: DirCom/SCM-MSANP https://www.facebook.com/minsanp/videos/1040279993062002 L’article MSANP Live: Fanolorana ofisialy ireo fitaovana sy kojakoja entina miady amin’ny covid-19 / CHUJRA – 13.11.2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
14/11/2020

Fanolorana ofisialy ireo fitaovana sy kojakoja entina miady amin’ny covid-19 / CHUJRA – 13.10.2020

Mitohy ary mihamafy hatrany ny fifandraisantsika amin’ireo mpiara-miombon’antoka vahiny, amin’ny fanamafisana ny rafi-pahasalamana ary indrindra amin’ny ady amin’ny valanaretina covid-19 izay atrehantsika izao. Tontosa io maraina io teny amin’ny tokotaniben’ny Hôpitaly HJRA Ampefiloha ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ireo fitaovam-pitsaboana sy kojakoja ilain’ny mpiasan’ny fahasalamana hanomezana tolotra ara-pahasalamana mendrika ho an’ny vahoaka. Faritra 15 manerana an’i Madagasikara no hisitraka izany dia ny faritra Alaotra Mangoro , Analamanga , Atsimo Andrefana , Androy , Atsinanana , Betsiboka , Boeny , Sofia , Diana , Sava , Haute Matsiatra , Ihorombe , Vakinankaratra , Vatovavy Fitovinany ary Menabe. Mpiasan’ny fahasalamana miisa 661 no novatsiana fitaovana sy akanjo fiarovana. Hopitaly miisa 53 sy Tobimpahasalamana 318 ihany koa no hahazo tombony amin’izao fiarahamiasa amin’ny Governemanta Japoney sy ny UNFPA izao. Nanome voninahitra ny fotoana androany, Andriamatoa Ministry ny Fahasalamana, Prof. RAKOTOVAO HANITRALA Jean Louis, ny Masoivohon’ny Japana miasa sy monina eto amintsika ary ny lefitry ny Solontena maharitry ny UNFPA eto Madagasikara. « Ny fiaraha-miasa toy izao dia azo antoka fa miantraika mivantana any amin’ny sosialim-bahoaka » hoy Andriamatoa Minisitra.    Ankoatra ireo, fitaovana sy kojakoja miisa 3.025 no homena ireo vehivavy hiatrika fiterahana. Toeram-pitsaboana miisa 5 any amin’ireo toerana tena saro-dalana no nahazo « moto » hahafahan’ireo mpiasan’ny fahasalamana manatanteraka tsara ny asany. Azo tsapain-tànana ary mizotra tsara tokoa ankehitriny ny fanatanterahana ny velirano fahadimy nataon’ny Filoha Andry Rajoelina tamin’ny vahoaka malagasy, dia ny ahazoan’ny isam-batan’olona misitraka tolotra ara-pahasalamana tsara kalitao, indrindra fa ny reny sy ny zaza. Tsiahivina fa nanomboka ny Talata faha-10 Novambra lasa teo ny fitsinjarana ireo fitaovana rehetra ireo manerana ny faritra sy distrika maro eto amintsika. Sary sy Fanadihadiana : DirCom/SCM-MSANP L’article Fanolorana ofisialy ireo fitaovana sy kojakoja entina miady amin’ny covid-19 / CHUJRA – 13.10.2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
12/11/2020

Covid-19: Mitohy ny ady, tohizana ny paikady nahitana fahombiazana

Mitohy ny ady amin’ny Covid-19, ary tsy manao ambanin-javatra izany ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka izay mitarika ny vovonana ankehitriny. Mila tohizana ny Fahombiazana azo vokatry ny paikady noraisin’ny Fitondram-panjakana araka ny nambaran’ Andriamatoa Minisitra, Prof. RAKOTOVAO HANITRALA Jean Louis. Asa avy hatrany izy ity fa tsy kabary, ary lohalaharana amin’izany ny fampitaovana ny Mpiasan’ny Fahasalamana sy ireo Tobim-pahasalamana. Ny talata 10 Novambra 2020 teo no nanomboka ny fanaterana ireo fitaovana ara-pahasalamana any amin’ny Faritra sy Distrika ara-pahasalamana maro manerana an’i Madagasikara (DIANA, SOFIA, SAVA, BOENY, ATSINANANA, ALAOTRA MANGORO, ANALAMANGA , VAKINANKARATRA, MATSIATRA AMBONY, IHOROMBE, ATSIMO ANDREFANA, ANDROY) Raha ny ilany atsimon’ny Nosy iny no hojerentsika manokana dia isan’ireo nisitraka izao fampitaovana izao omaly Alarobia 12 Novambra 2020, ny CHRD1 Ambohimahasoa, ny CSB Morafeno, CHU Andrainjato ary CHRR Tambohobe ao amin’ny Faritra Matsiatra ambony, araka ireo hitantsika amin’ny sary eo ambany ireo. Tsara ny manamarika fa vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny Governemanta Japoney sy ny UNFPA no nahafahana nanatanteraka izao hetsika goavana hitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka izao. #Malagasy_mifanohana #Mandresy_ny_coronavirus #Zarazarao Sary sy Fanadihadiana : DirCom/SCM-MSANP L’article Covid-19: Mitohy ny ady, tohizana ny paikady nahitana fahombiazana a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

Petites annonces

Ireto site roa 2  DIA SITE  IZAY AHAZAOANA VOLA EN LIGNE ;     http://earntub.com/?r=275078sy     https://wintub.com/?r=4991736ny zavatra atao ao dia mihery videos pour 34second fotsiny de isaka avy nizah videos 2 roa dia mahazo 1USD=3500AR rah ts diso zaRehefa NAHATRATRA 80 USD  ny solde nao de mety manao retrait via PAYPAL na portefeuille electronic reny lemurpay hoan'ny isika madagascar rehefa aka vola en ligne REHEFA 150 USD nu solde de mety manao retrait via WESTERN UNION  disponible eto madagascar NA IRENY BANK ISAKARAZANY RENYARY VISA MVOLA iny dia mety anaovana retrait ko mividiana rah tsISYHOAN'NY NAMANA MPIANATRA UNIVERSITAIRE TAHAKA AMIKO NO IPUBLIEKO AN'ITY MBA ANAMPIANA NY RAY AMANDRENY MBA ZARAO NY LIEN RAH MISY OLO NAMANA MITADY ASA .TEMPS PARTIELS MANTSY IZY ITY.FA ANATINY 1andro dia videos 5 ihany no mety jerevana zarao @mpianatra namanée misaotraCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services ASA EN LIGNE 2021 TEMPS PARTIELS".

News - Santé
11/11/2020

Covid-19: Fivoaran’ny antontan’isa teto Madagasikara ny 31 oktobra hatramin’ny novambra 2020

#Tranga_vaovao: 122 tamin’ireo 2495 nanaovana fitiliana. Analamanga 17 Vakinankaratra 3 Atsinanana 3 Alaotra Mangoro 19 Matsiatra Ambony 20 Vatovavy Fitovinany 8 Ihorombe 1 Boeny 2 Atsimo Andrefana 5 Anosy 4 Menabe 2 Sava 10 Diana 11 Cas importés 17 #Sitrana: 107 Analamanga 10 Alaotra Mangororo 4 Matsiatra Ambony 3 Vatovavy Fitovinany 27 Ihorombe 5 Atsimo Andrefana 5 Sava 20 Diana 31 #Namoy_ny_ainy: 05 Alaotra Mangoro 1 Matsiatra Ambony 1 Sava 2 Diana 1 Manentana antsika mandrakariva hanaraka ireo fepetra fototra noraisin’ny Fitondram-panjakana hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina. #Resintsika_io #Malagasy_mifanohana #Mandresy_ny_coronavirus #Zarazarao L’article Covid-19: Fivoaran’ny antontan’isa teto Madagasikara ny 31 oktobra hatramin’ny novambra 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
11/11/2020

ADY AMIN’NY « COVID-19 » – FARITRA ATSINANANA

Tonga nijery ireo Toerana natao handraisana ireo marary ahiana ho voan’ny « Covid-19 » tany Toamasina ny Alahady 08 Novambra lasa teo ny Delegasiona avy amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka izay notarihin’ Andriamatoa Minisitra, Prof. RAKOTOVAO HANITRALA Jean Louis. Nanotrona azy tamin’izany ireo manampahefana tany an-toerana izay nahitana an’ Andriamatoa Préfet, Andriamatoa Sekretera Jeneralin’ny faritra ary Ramatoa Talen’ny Fari-piadidiam-pahasalamana Atsinanana. Sarobidy ny Fahasalamam-bahoaka, tsy manao ambanin-javatra izany ny Ministera, tohizana hatrany ny fiaraha-mientana amin’ny fanarahamaso ireo tranga sy ny fikarakarana ireo marary hoy Andriamatoa Minisitra nandritra ny fihaonana niarahana tamin’ireo Tomponandraikim-panjakana isan-tsokajiny tany an-toerana. Sary sy fampitam-baovao : DRSP Atsinanana L’article ADY AMIN’NY « COVID-19 » – FARITRA ATSINANANA a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
11/11/2020

ADY AMIN’NY VALANARETINA – Fivoriana «CTR/Réseau SEGA/COI»

Notanterahina nanomboka omaly ary hifarana rahampitso 12 novambra 2020 ao amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina ny fivoriana fanaon’ny « CTR » ao anatin’ny « réseau SEGA /COI ». Fivoriana fanao isan-taona izay andraisan’ireo teknisianina misahana ny fahasalamana eny amin’ny seranana sy ny sisi-tany eto amin’ny Ranomasimbe indiana anjara. Anisan’izany ny avy eto amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’ny alalan’ny « DVSSER » sy ny « INSPC ». Firenena dimy (05) no mandrafitra ny « réseau Sega », izay ahitana antsika eto Madagasikara, ny Nosy La Réunion, Seychelles, Maorisy ary Kaomôro. Tanjon’izao fivoriana izao ny fifampizarana fahalalana sy traikefa hanamorana ny fiatrehana ny valanaretina. Noresahana manokana nandritra ny andro voalohany omaly ny ady amin’ny valanaretina « Covid-19 » sy ireo paikady nentin’ny firenena tsirairay niatrika izany. Nisongadina ny fahombiazana azontsika malagasy vokatry ny paikady noraisin’ny Fitondram-panjakana na teo amin’ny fanarahamaso izany (Surveillance épidémiologique) na teo amin’ny fandraisana an-tanana ireo tranga (Riposte) araka ny nambaran-dRamatoa Talen’ny DVSSER izay isan’ireo misolotena ny Ministeran’ny Fahasalamana mandritra izao fivoriana izao. Sary sy fanadihadiana: Dir Com/SCM-MSANP L’article ADY AMIN’NY VALANARETINA – Fivoriana «CTR/Réseau SEGA/COI» a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
29/10/2020

valandresaka mahasika ny CORONAVIRUS niarahana tamin’ ny talen’ny DVSSER

  Manoloana ny fiatrehana ny ady amin’ny famongorana ny COVID-19 dia nisy ny  valandresaka mahasika izany niarahana tamin’ ny talen’ny DVSSER androany 29 oktobra 2020. izay  niresahany sy nitondrany fanazavana  momba ny mason-tsivana izay atao amin’ny fanaovana fitiliana sy ireo toerana fanaovana izany. Novelabelariny tao anatin’izany ihany koa ny fepetra rehetra raisina mahasika ireo olona tonga amin’ny « vol de rapatriement ». Tsara ny manamarika fa mbola misy hatrany ny fanaovana fitiliana na dia efa nahitana fihenana ary ny tranga vaovao. Sary sy Fanadihadiana : DC/SCM-MSANP L’article valandresaka mahasika ny CORONAVIRUS niarahana tamin’ ny talen’ny DVSSER a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
19/10/2020

COVID-19: Situation du 10 au 16 Octobre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Situation du 10 au 16 Octobre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Actuellement, le coronavirus est presque vaincue à Madagascar; de nouvelles dispositions ont par conséquent été prises. Dorénavant, l’émission sur l’évolution de la pandémie de covid-19 est présentée hebdomadairement. Par ailleurs, l’émission spéciale sur l’intervention du Président de la république malagasy tous les 15 jours tire à sa fin, étant donné que l’état d’urgence sanitaire est levé. Durant la semaine du 12 au 16 Octobre, les données rapportées par le Centre de Commandement Opérationnel sur la pandémie de Covid-19 sont plus que réjouissantes. En effet, Madagascar compte 131 nouveaux cas positifs au coronavirus sur 2621 tests effectués selon le bilan épidémiologique rapporté samedi dernier, portant à 16810 le nombre des personnes contaminées depuis l’apparition de cette pandémie dans le pays. La répartition par région se présente comme suit: 22 cas à Analamanga, 4 cas à Vakinankaratra, 1 cas à Atsinanana, 6 cas à Alaotra Mangoro, 7 cas à Matsiatra Ambony, 2 cas à Amoron’i Mania, 8 cas à Vatovavy Fitovinany, 1 cas à Boeny, 5 cas à Melaky, 6 cas à Atsimo Andrefana, 2 cas à Anosy, 8 cas à Menabe, 8 cas à Sava et 31 cas à Diana. Actuellement, 357 patients sont en cours de traitement dont 16 d’entre eux présentent une forme grave. Néanmoins, le nombre des malades guéris se multiplient davantage. Au total, 223 patients ont recouvré la santé durant la semaine dernière. De ce fait, le territoire malagasy compte actuellement 16215 cas de guérison. Le CCO a également communiqué 1 nouveau décès. Ainsi, le bilan des victimes depuis l’apparition de cette pandémie fait état de 238 morts. L’article COVID-19: Situation du 10 au 16 Octobre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

Petites annonces

Nous recrutons pour une entreprise d’externalisation de services UN BUSINESS DEVELOPER B TO B BILINGUE (FR/EN) Le client est un éditeur de jeu mobile, le BD sera en charge de rechercher des applications de jeux mobiles auprès d’entreprises du monde entier afin de proposer de distribuer le jeu sur le marché francophone. Missions : ·     Acquérir des clients développeurs de jeu vidéo·    Gérer des séquences d’e-mailing de prospection·     Gérer des campagnes de communication sur Linkedin·     Valider avant-vente des applications de jeu Profil :·     Titulaire d’un Bacc +5 en communication, commerce, vente ou équivalent·     Ayant une expérience commerciale pertinente·     Maîtrise parfaite du français et de l’anglais (lu, écrit, parlé)·     Ayant une bonne connaissance du monde des jeux mobiles·     Passionné par les nouvelles technologies·    Autonome, rigoureux, professionnel·     Polyvalent et étant force de proposition Pour postuler, veuillez nous envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) à recrutement@human-talent-consulting.com avec, pour objet du mail, la mention : " BUSINESSDEV/1020 ". Merci de nommer votre CV par votre nom et prénom.Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services BUSINESS DEVELOPER B TO B BILINGUE (FR/EN)".

News - Santé
13/10/2020

COVID-19: Situation du 13 Octobre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Situation du 13 Octobre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy. Ce 13 Octobre 2020, 28 nouveaux cas sont enregistrés dont 2 dans la région Analamanga, 3 dans la région Alaotra, 1 dans la région Ihorombe, 1 dans la région Haute Matsiatra, 2 dans la région Vatovavy Fitovinany, 1 dans la région Atsimo Andrefana, 3 dans la région de Menabe, 1 dans la région de Boeny, 13 dans la région de Sava et 1 dans la région de Sava. 43 cas de guérison ont été également annoncés par le Pr Vololontiana. A ce jour, 358 personnes sont encore en traitement dont 15 présentent des formes graves. Par ailleurs, aucun décès lié au Covid-19 n’a été signalé ces dernières 24h. L’article COVID-19: Situation du 13 Octobre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
12/10/2020

COVID-19: Situation du 12 Octobre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Situation du 12 Octobre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.La porte-parole du Centre de Commandement Opérationnel (CCO), Pr VOLOLONTIANA Hanta a rapporté 8 nouveaux cas positifs au coronavirus ce lundi 12 Octobre. Ces cas confirmés ont été recensés au niveau de plusieurs régions: 1 cas à Vakinankaratra, 1 cas à Anosy, 1 cas à Menabe et 5 cas à Melaky. Désormais, Madagascar compte au total 16726 cas de contamination depuis l’apparition de la pandémie de covid-19 dans le pays. Parmi eux, 16081 personnes ont déjà recouvré la santé dont 39 annoncées ce jour. Outre ces patients rétablis, il reste encore 373 cas actifs dont 19 développant un forme grave a-t-elle également communiqué. Au cours des dernières 24 heures, aucun nouveau décès n’a été signalé. Ainsi, le nombre des victimes de ladite pandémie reste 237. L’article COVID-19: Situation du 12 Octobre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
08/10/2020

COVID-19: Situation du 08 Octobre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Situation du 08 Octobre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Le résultat des analyses effectuées au cours des dernières 24 heures a montré 21 nouvelles contaminations, ce qui porte à 16654 le nombre total des personnes infectées par le coronavirus. Ces nouveaux cas ont été localisés comme suit: 3 cas dans la région Analamanga, 1 cas à Vakinankaratra, 1 cas à Alaotra Mangoro, 3 cas à Matsiatra Ambony, 1 cas à Atsimo Andrefana, 1 cas à Menabe, 8 cas à Diana, 1 cas à Sava et 2 cas identifiés sur des vols nationaux. Selon les nouvelles données compilées par le CCO rapportées ce jeudi 8 octobre, 102 malades ont recouvré la santé. Le bilan des patients guéris s’établit ainsi à 15910 cas depuis l’apparition de cette pandémie dans tout le territoire malagasy. De ce fait, 476 patients suivent encore du traitement dont 20 développent une forme grave. Aucun nouveau décès n’a été signalé. Ainsi, Madagascar compte toujours 235 décès liés au covid-19. L’article COVID-19: Situation du 08 Octobre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
07/10/2020

COVID-19: Nanolotra Masque miisa 22.000 hoan’ireo « surveillant » mandritra ny fanatanterahana ny Baccalauréat ny Minisiteran’ny Fahasalamana

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Nanolotra Masque miisa 22.000 hoan’ireo « surveillant » mandritra ny fanatanterahana ny Baccalauréat ny Minisiteran’ny Fahasalamana » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.L’article COVID-19: Nanolotra Masque miisa 22.000 hoan’ireo « surveillant » mandritra ny fanatanterahana ny Baccalauréat ny Minisiteran’ny Fahasalamana a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
07/10/2020

Favalandresaka hoan’ny mpanao gazety nandritra ny fandraisana ireo fanomezana avy amin’ny CCAW

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Favalandresaka hoan’ny mpanao gazety nandritra ny fandraisana ireo fanomezana avy amin’ny CCAW » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy. Fanazavana avy amin’Andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Prof. RAKOTOVAO Hanitrala Jean Louis, momba ny fanomezana avy amin’ny « Chambre de Commerce Chine-Afrique de Whenzhou (CCAW) », izay mpiaramiombonantoka amin’ny « Fondation de l’amour éternel du Zhejiang », teny Ivato ny Talata 06 Oktobra 2020. Sary sy Fanadihadiana: SCM/MSANP L’article Favalandresaka hoan’ny mpanao gazety nandritra ny fandraisana ireo fanomezana avy amin’ny CCAW a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

Petites annonces

Nissan X-Trail T30 année 2004 Moteur turbo diesel d'origine intercooler Clim, Abs, 4 Vitres Electrique, Direction Assistée 6 vitesses avant, 4 Jantes Alu Voiture très bien entretenuePrix 23M Ar à débattre Contact: 034 20 002 10Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre NISSAN X-TRAIL".

News - Santé
06/10/2020

Fanomezana avy amin’ny CCAW teny amin’ny CCO Ivato ny 06 Oktobra 2020

Tsapa sy hita maso ankehitriny fa mahomby ny paik’ady rehetra napetraka hiadiana amin’ny valanaretina CORONAVIRUS, ao anatin’izany anefa dia tsy tokony hiraviravy tanana ny tsirairay hitazomana ny fahombiazana ka tsy tokony adinoina ny manohy ireo fihetsika sakana rehetra toy ny fanaovana arovava orona. Androany 06 Oktobra 2020, dia nanolotra « masque » ho an’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka  ny avy eo amin’ny « Chambre de Commerce Chine-Afrique de Whenzhou (CCAW), izay mpiaramiombonantoka amin’ny « Fondation de l’amour éternel du Zhejiang ». Misy sokajiny maro ireo tolotanana ireto ka ao ny « masque » hoan’ny lehibe sy hoan’ny ankizy madinika ihany koa izay tena ilaina ho fiarovana eny anivon’ireny Tobim-pahasalamana ireny. Nandritra izao fotoana izao ihany koa no nitondran’Andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Prof. RAKOTOVAO Hanitrala Jean Louis, fanazavana momba ny ady amin’ny tsy fanjariantsakafo misy any atsimo, ka nanambarany fa ny anjaran’ny avy eto amin’ny Ministera dia ny mikaroka ireo olona izay azon’ny tsy fanjarian-tsakafo, eo ihany koa ny fandraisana an-tanana amin’ny alalan’ny fanomezana fanafody mifanaraka amin’izay tsy fanjariantsakafo izay. Tsy hoela dia hiverina hijery sy hanaramaso ny fizotry ny asa, ny vokatra ary ny fanitsiana tokony entina amin’ireo asa atrehin’ireo mpiasan’ny fahasalamana any antoerana Andriamatoa Minisitra. Fantatra ihany koa fa nanolotra arovava orona miisa 22.000 hoan’ny Ministeran’ny Fampianarana, hanampiana ireo « surveillant » amin’ny fiarovany ny tenany mandritra ny fanalana fanadinana bakalorea ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka. Sary sy Fanadihadiana: SCM/MSANP L’article Fanomezana avy amin’ny CCAW teny amin’ny CCO Ivato ny 06 Oktobra 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
06/10/2020

Covid-19: Situation du 06.10.2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Situation du 06.10.2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.D’après le rapport journalier sur l’évolution de la pandémie de covid-19 ce mardi 6 octobre, Madagascar compte actuellement 16600 contaminations. Les 30 nouveaux cas positifs au coronavirus recensés au cours des dernières 24 heures sont répartis comme suit: 3 cas à Analamanga, 8 cas à Alaotra Mangoro, 2 cas à Ihorombe, 2 cas à Matsiatra Ambony, 2 cas à Atsimo Andrefana, 1 cas à Menabe, 1 cas à Boeny, 4 cas à Diana, 4 cas à Sava et 2 cas importés (passagers d’un vol venant de Paris). Ce jour, 97 guérisons supplémentaires ont également été annoncées, portant ainsi à 15698 la somme des personnes ayant recouvré la santé. De ce fait, 666 patients sont encore en traitement. Parmi ces cas actifs, il ne reste plus que 16 patients développant une forme grave. Par ailleurs, 1 nouveau décès supplémentaire lié au coronavirus a aussi été communiqué. Officiellement, le nombre des victimes de cette pandémie s’élève à 234.L’article Covid-19: Situation du 06.10.2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
05/10/2020

Covid-19: Situation du 5 Octobre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Situation du 5 Octobre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Selon les données statistiques du Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19 de ce 5 Octobre 2020, les nouveaux cas des dernières 24h sont au nombre de 12 sur 493 tests effectués, portant à 734 le nombre de cas actifs actuels dont 14 présentent des formes graves. 02 parmi ces nouveaux cas sont des passagers de vols nationaux de Nosy-be, tandis que 03 nouveaux cas sont localisés dans la région Analamanga, 03 nouveaux cas dans la région de Diana, 03 nouveaux cas dans la région de Sava et 01 nouveau cas dans la région de Vakinankaratra. Quant aux guérisons, 115 cas de guérisons ont été également annoncés par le Pr Vololontiana, de ce fait sur 16 570 personnes contaminées du Coronavirus dans toute la Grande Île, 15 601 personnes sont totalement rétablies du Covid-19. 01 décès liés au Covid-19 a été rapporté par la porte-parole du CCO Covid-19, depuis le début de l’épidémie en mars 2020, le nombre de décès liés au coronavirus à Madagascar est de 233.L’article Covid-19: Situation du 5 Octobre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
02/10/2020

Covid-19: Situation du 02.10.2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Situation du 02.10.2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Le résultat des analyses effectuées au cours des dernières 24 heures sur 828 échantillons a montré 39 nouvelles contaminations, ce qui porte à 16493 le nombre total des personnes infectées par le coronavirus. La répartition par régions de ces nouveaux cas se présente comme suit: 14 cas à Analamanga, 4 cas à Alaotra Mangoro, 2 cas à Ihorombe, 2 cas à Atsimo Andrefana, 4 cas à Anosy, 1 cas à Boeny, 3 cas à Melaky, 2 cas à Sava et 7 cas à Diana. Selon les nouvelles données compilées par le CCO rapportées ce 2 octobre, 37 malades ont recouvré la santé. Le bilan des patients guéris s’établit ainsi à 15467 cas depuis l’apparition de cette pandémie dans tout le territoire malagasy. De ce fait, 792 patients suivent encore du traitement, dont 11 développent une forme grave. Aucun décès n’a été signalé. Par conséquent, le nombre des victimes de la pandémie de covid-19 reste 232.L’article Covid-19: Situation du 02.10.2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
01/10/2020

COVID-19: Situation du 01 Octobre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Situation du 01 Octobre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Ce 01 Octobre 46 nouveaux cas sont identifiés sur 228 tests effectués. La majorité des cas sont dans la région de Diana avec 15 nouveaux cas suivi de la région Alaotra Mangoro avec 9 cas, la région Analamanga avec 6 cas, la region Anosy avec 4 cas, la région de Boeny avec 3 cas et la région Sava avec 2 cas, la région AtsimoAndrefana avec 2 cas, la région Ihorombe avec 2 cas, la région Matsiatra Ambony avec 1 cas, la région Amoron’i Mania avec 1 cas et la région Itasy avec 1 cas. 129 guérisons ont été également annoncées par le Pr Vololontiana ce jour portant à 15 430 le nombre des personnes totalement guéries par le Covid-19 dans la Grande Île. Malheusement, deux personnes ont succombé au Covid-19 ces dernières 24h, selon toujours le rapport de Pr Vololontiana Hanta, jusqu’à ce jour Madagascar compte 232 décès liés au coronavirus. Rappelons qu’à ce jour, le nombre de cas confirmés à Madagascar est de 16 454 avec 71 089 tests PCR et 8 100 tests geneXpert réalisés. L’article COVID-19: Situation du 01 Octobre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

Petites annonces

DAEWOO Matiz 3 phase 2Numéro étranger (Corée), réception technique faite Année 2007, essence, vitesse manuelle, vitres électriques, verrouillage centralisé, jantes alus, climatiseur Très bon état d'origine, moteur impeccablePrix: 14.400.000 Ariary Contact: 0331183880 - 0348126609Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre DAEWOO Matiz III phase 2 !".

News - Santé
01/10/2020

Covid-19: Protégez-vous, protégez les autres. Respectez les gestes barrières

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Protégez-vous, protégez les autres. Respectez les gestes barrières » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.L’article Covid-19: Protégez-vous, protégez les autres. Respectez les gestes barrières a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
30/09/2020

COVID-19: Situation du 30 Septembre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Situation du 30 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Ce mercredi 30 septembre, le Centre de Commandement Opérationnel covid-19 a rapporté 31 nouveaux cas positifs au coronavirus identifiés sur 429 échantillons analysés au cours des dernières 24 heures. Le taux de positivité est ainsi de 7,22%. Ces nouveaux cas confirmés ont été localisés au niveau de différentes régions: 10 cas à Analamanga, 2 cas à Boeny, 3 cas à Sava, 13 cas à Diana, et 1 cas à Ihorombe. Au total, la Grande Île compte 16408 personnes contaminées par le coronavirus depuis mars dernier. Actuellement, seules 875 d’entre elles sont encore en cours de traitement puisque 15301 ont déjà recouvré la santé, dont 162 ont été déclarées guéries ce jour. Le CCO a également communiqué que 19 malades parmi ces cas actifs développent une forme grave. Par ailleurs, 1 nouveau décès vient s’ajouter au bilan des victimes de cette pandémie de covid-19 à Madagascar, portant à 230 le nombre officiel des personnes ayant succombé à cette maladie.  L’article COVID-19: Situation du 30 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
28/09/2020

« Masque oxygène à haute concentration » 500 isa avy amin’ny « Groupe FILATEX ».

MITOHY NY ADY AMIN’NY « COVID-19 » : « Masque oxygène à haute concentration » 500 isa avy amin’ny « Groupe FILATEX ».   Androany maraina dia tonga nanolotra fanampiana hanatsaràna ny ady amin’ny « Covid-19 » ny avy eo anivon’ny « Groupe FILATEX ». « Masque oxygène à haute concentration » 500 isa no natolotr’izy ireo ho an’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka. Tsara ny manamarika fa mahatratra hatrany amin’ny 12 litatra ka hatramin’ny 15 litatra isa-minitra ny fatra-na « oxygène » azo amin’ny fampiasana ireo « masque » ireo izay manampy betsaka tokoa amin’ny fitsaboana sy fandraisana an-tanana ireo mararin’ny « COVID-19 » maneho fahaseporana na tranga misy fahasarotana. Andriamatoa Minisitra no nandray tamin’ny fomba ôfisialy ireo tolo-tanana ireo ary nisaotra sy nankasitraka ny « Groupe FILATEX » izy amin’izao ezaka lehibe fanampiana ny mpiray tanindrazana izao. Na dia hita ary fa mihatsara ny vokatra ho antsika eto Madagasikara, dia manentana antsika hatrany izy hitandro mandrakariva ireo fihetsika sy fepetra napetraka rehetra hanakanana ny fihanaky ny valanaretina. Mihezaka hatrany ny fitondram-panjakana sy ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ahafahana mandresy ity areti-mandoza nampitondra takaitra ny firenena maro manerana an’izao tontolo izao ity. Anisan’izany ny fiaraha-mientana amin’ireo orinasa sy sampan’asa tsy miankina eto amintsika na avy any ivelany. Nomarihany ihany koa misokatra amin’ny fiarahamiasa ankolafy rehetra ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’izao ady ataontsika handresena ny « Covid-19 » izao. Vonona ny mpiasan’ny Fahasalamana ary tsy andraraka ilo mby an-doha araka ny nambaran’ Andriamatoa Minisitra hatrany. Fanadihadiana : SCM/MSANP L’article « Masque oxygène à haute concentration » 500 isa avy amin’ny « Groupe FILATEX ». a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
28/09/2020

Covid-19: Situation du 26.09.2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Situation du 26.09.2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.55 guérisons et 36 nouveaux cas de Covid-19 sont rapportés par le Pr Vololontiana ce 26 Septembre 2020. 18 de ces nouveaux cas sont localisés dans la région Diana, 9 cas dans la region de Sava, 3 cas dans la région Analamanga, 3 cas dans la région d’Alaotra mangoro et 1 cas dans la région Haute Matsiatra. Quant aux personnes guéries, elles sont éparpillés comme suit: 3 dans la région d’Analamanga, 4 dans la région de Haute Matsiatra, 15 dans la région de Vatovavy Fitovinany, 1 dans la région Atsimo Andrefana, 6 dans la région de Boeny, 2 dans la région de Sava et 24 dans la région de Diana. Selon le rapport du Professeur, 14 922 personnes sont totalement guéries du Covid-19 tandis que 1104 patients sont en cours de traitement dont 15 presentent des formes graves. Par ailleurs un nouveau décès lié au coronavirus a été egalement rapporté ce jour, portant à 229 le nombre de personnes ayant perdu la vie à cause de cette maladie. Depuis le début de l’épidémie, 16 257 contaminations ont été enregistrées dans la grande Île.L’article Covid-19: Situation du 26.09.2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
28/09/2020

Covid-19: Situation du 27.09.2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Situation du 27.09.2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Selon le bilan quotidien de la porte parole du CCO, Pr Vololontiana sur la situation du Covid-19 à Madagascar, 28 nouvelles contaminations sur 417 tests effectués ont été enregistrées ces dernières 24h. Ces nouveaux cas sont éparpillés dans la région de Sava avec 15 cas, Vakinankaratra avec 6 cas, Analamanga avec 4 cas, Analanjirofo avec 1 cas, Matsiatra Ambony avec 1 cas et Vatovavy Fitovinany avec 1 cas. Par contre aucune guerison n’a été signalée ces dernières 24h, le nombre de guérisons reste donc à 14 922. Cependant, 1132 personnes suivent encore des traitements dont 17 présentent des formes graves. Le nombre total de décès reste également à 229 puisqu’aucun décès n’a été rapporté. Jusqu’à ce jour, Madagascar compte 16 285 cas confirmés.L’article Covid-19: Situation du 27.09.2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

Petites annonces

Nous recrutons pour un de nos clientsUN ADMINISTRATEUR DE VENTE (H/F) Missions :-Réception de la demande client par téléphone-Prospection clientèle par téléphone ou mail-Traitement et envoie du devis relatif à la demande client-Validation de vente et suivi de la livraison  Profil :-titulaire d’un bac +2 en communication, marketing, commerce-Expérience réussie en centre d’appel-Bonne connaissance des produits et pièces automobiles- Très bonne maitrise du français et du pack office- Rigoureux (se) – réactive et bon sens de la négociation Envoyez votre candidature à recrutement@human-talent-consulting.com avec en objet, la référence «  adminvente/0120 » Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services ADMINISTRATEUR DE VENTE (H/F)".

News - Santé
25/09/2020

COVID-19: Statistiques du 25 Septembre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Statistiques du 25 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.D’après le bilan quotidien sur la situation de pandémie de Covid-19 à Madagascar rapporté ce vendredi 25 septembre, 30 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus sur les 277 échantillons analysés. Ainsi, la Grande Île compte 16221 cas de contaminations depuis le mois de mars. La répartition de ces nouveaux cas se présente comme suit: 10 cas à Analamanga, 7 cas à Alaotra Mangoro, 4 cas à Matsiatra Ambony, 7 cas à Diana, 1 cas à Atsimo Andrefana et 1 cas à Menabe. Actuellement, 14867 d’entre eux sont déjà guéris, ce qui porte à 1124 le nombre des patients encore en traitement. Toutefois, ce qui est rassurant est qu’il ne reste plus que 11 formes graves sur ces cas actifs. Par ailleurs, 34 guérisons ont été annoncées et un nouveau victime. Désormais, le pays compte 228 décès liés au coronavirus. L’article COVID-19: Statistiques du 25 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
24/09/2020

COVID-19: Statistique du 24 Septembre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Statistique du 24 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Bilan epidemiologique du 24 Septembre 2020 Ce 24 Septembre 2020, Madagascar enregistre 24 nouveaux cas sur 284 tests effectués. 8 des ces nouveaux cas sont localisés dans la région Diana, 5 nouveaux cas dans la région d’Analamanga, 5 nouveaux cas dans la région Alaotra Mangoro, 2 nouveaux cas dans la région Menabe, 1 nouveau cas dans la région Itasy, 1 nouveau cas dans la région Haute Matsiatra et 1 nouveau cas dans la région Anosy. Par contre, 14 883 personnes sont totalement guéries du Covid-19 car ce jour, 45 personnes rétablies sont recensées par le CCO-COVID-19. De ce fait, 1129 patients suivent encore des traitements dont 15 presentent des formes graves. Par ailleurs, une personne a succombé au coronavirus, portant à 227 le nombre total des personnes décédées du Covid-19. Rappelons nous que depuis le debut de la pandémie, Madagascar enregistre 16 191 personnes contaminées.L’article COVID-19: Statistique du 24 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
23/09/2020

Famindrana ny fitantanana ireo CTC amin’ny Ministerany Fahasalamam-bahoaka

Nohon’ny fahaiza-mitantan’ny fitondram-panjakana dia nahitana fihenana ny isan’ireo olona mitondra ny tsimokaretina Coronavirus. Noho izany dia nakatona tamin’ny fomba ofisialy omaly 23 Septambra 2020 ny ivon-toerana fandraisana ireo mararin’ny coronavirus (Centre de Traitement Covid-19) ao Mahamasina, izay ivon-toerana farany nandray ireo marary.  Ireo hopitaly lehibe arak’izany no mandray an-tànana ny fitsaboana ireo marary. Azo lazaina fa mifanaraka tsara amin’ny toe-java-misy eto Madagasikara izao fanakatonana ity ivon-toerana ity izao noho ny fahavitsian’ireo mbola mila fitsaboana.  Araka ny nambaran’Andriamatoa Ministry ny Fahasalamam-bahoaka, Prof. Rakotovao Hanitrala Jean Louis dia ny fanakatonana ity ivon-toerana ity tsy midika akory hoe tapitra ny ady fa mbola mila manaraka ireo fepetra rehetra mba hitazomana izany vokatra tsara izany. Manomboka izao dia ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka no handray an-tànana izay mahakasika ity valanaretina ity ary nanamafy ireo tomponandraikitra fa hanohy ny ady sy hametraka ny paikady mahomby rehetra amin’ny fifehezana ity valanaretina ity ary ahafahantsika mandresy ny coronavirus. L’article Famindrana ny fitantanana ireo CTC amin’ny Ministerany Fahasalamam-bahoaka a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
23/09/2020

ADY AMIN’NY COVID-19 : Maska 100.000 isa avy amin’ny masoivoho KOREANA Atsimo

Tsy manao ambanin-javatra ny ady amin’ny « Covid-19 », ny Fitondram-panjakana Malagasy sy ny Ministeran’ny Fahasalamamam-bahoaka ary ireo Mpiaramiombonantoka aminy. Porofon’izany, maska na arotava miisa 100.000 no natolotry ny Masoivoho Koreanina Tatsimo izay miasa sy monina eto amintsika ho an’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka omaly 22 Septambra 2020 teny amin’ny « CCO Ivato ». Fanampiana andiany faha efatra izy ity hatramin’izay niatombohan’ny ady amin’ny valanaretina coronavirus teto amintsika izay. Nambaran’ny Masoivoho koreana Tatsimo, SEM Lim Sang-Woo fa mitohy hatrany ny fiaraha-miasan’ny Firenena roa tonta ary tsy adinony ny niarahaba an’i Madagasikara izy nahatohitra ny valanaretina « covid-19 ». Nampanantena izy fa eo hatrany ny Firenena Koreana, ary vonona ifanohana sy ifanome tanana amin’ny Vahoaka Malagasy. Andriamatoa Ministry ny fahasalamam-bahoaka, Prof. RAKOTOVAO HANITRALA Jean Louis, sy andriamatoa Minisitry ny Raharaham-bahiny, Dr TEHINDRAZANARIVELO Djacoba, notronon’ andriamatoa Mpandrindra Nasiônalin’ny CCO, Jeneraly Elack ANDRIANKAJA no nisolotena ny Fitondram-panjakana malagasy no nandray tamin’ny fomba ôfisialy ireo fanomezana ireo. Nanambara andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka tamin’ny lahateny izay nataony fa natao indrindra hanamafisana ny fiatrehana ny ady amin’ny « Covid-19 » ireo fanomezana ireo. Ho zaraina amin’ ireo Tobimpahasalamana fototra eto Madagasikara, indrindra any amin’ireo faritra lavi-dalana. Nomarihany ihany koa fa na dia efa mihena aza ny tahan’ny fihanaky ny valanaretina dia tsy maintsy tohizana sy hamafisina hatrany ny fiarovana sy fahamailona ara-pahasalamana manoloana izany. Nisaotra sy nankasitraka ny Firenena Koreana Tatsimo ny tenany ary nanamafy hatrany ny fitohizan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny Firenena roa tonta. Fanadihadiana: SCM/MSANP L’article ADY AMIN’NY COVID-19 : Maska 100.000 isa avy amin’ny masoivoho KOREANA Atsimo a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
23/09/2020

Statistique du 23 Septembre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Statistique du 23 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Depuis la première apparition de la pandémie de covid-19 à Madagascar six mois plutôt, 16167 contaminations ont été recensées dans tout le territoire, dont 14788 personnes ont déjà recouvré la santé. De ce fait, les patients en cours de traitement comptent actuellement 1151 parmi lesquels 20 développent une forme grave. La porte-parole du CCO, Pr VOLOLONTIANA Hanta a annoncé ce mercredi 23 septembre 31 nouveaux cas positifs au coronavirus et 45 guérisons au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, aucun nouveau décès n’a été communiqué. Ainsi, le nombre total des personnes ayant succombé à cette maladie reste 226.  L’article Statistique du 23 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

Petites annonces

A vendre ou à échanger (contre moto ou voiture) Moto Yamaha Bold'or 600cc, 4 cylindres. Très bonne état et bien entretenu et prix abordable : 7 000 000Ar à débattre Contact : 034 27 559 43 ou 032 73 644 46 (n'hésitez pas de nous contacter)Email: jarilah.unity@gmail.comVisible à Mangarivotra Majunga Madagascar  Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre Moto".

News - Santé
22/09/2020

Covid-19: Situation du 22 Septembre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Situation du 22 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Selon les données statistiques du Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19 de ce 22 Septembre 2020, les nouveaux cas des dernières 24h sont au nombre de 63 sur 598 tests effectués, portant à 1165 le nombre de cas actifs actuels dont 20 présentent des formes graves. La majorité des nouveaux cas sont localisés dans la région de Sava avec 25 cas, suivi de Alaotra Mangoro avec 13 cas, la région Diana avec 9 cas, la région vatovavy Fitovinany avec 3 cas, la région Analamanga avec 6 cas et la région de Boeny avec 1 cas. Quant aux guérisons, 61 cas de guérisons ont été également annoncés par le Pr Vololontiana, de ce fait sur 16 136 personnes contaminées du Coronavirus dans toute la Grande Île, 14 743 personnes sont totalement rétablies du Covid-19. 1 décès liés au Covid-19 a été rapporté par la porte-parole du CCO Covid-19, depuis le début de l’épidémie en mars 2020, le nombre de décès liés au coronavirus à Madagascar est de 226L’article Covid-19: Situation du 22 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
21/09/2020

COVID-19: Statistiques du 21 Septembre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Statistiques du 21 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Sur les 451 tests effectués ces dernières 24 heures, 20 personnes sont diagnostiquées positives au coronavirus a rapporté ce lundi 21 septembre la porte-parole du CCO. Ainsi, Madagascar compte actuellement 16073 contaminations depuis l’apparition de la pandémie de covid-19 dans le pays. Ces nouveaux cas ont été majoritairement localisés dans la région Analamanga avec un total de 12 cas. Le reste est réparti comme suit: 4 cas à Vakinankaratra, 1 cas à Itasy, 1 cas à Alaotra Mangoro, 1 cas à Matsiatra Ambony et 1 cas à Boeny. Ce jour, 36 patients ont recouvré la santé portant à 14682 le nombre total de guérisons dans tout le territoire malagasy. Par ailleurs, 1164 malades sont encore en traitement, dont 20 dans un état critique. Deux nouveaux décès ont été communiqués. Désormais, le nombre officiel des victimes s’élève à 225. L’article COVID-19: Statistiques du 21 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
17/09/2020

COVID-19: Situation du 17 Septembre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Situation du 17 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Madagascar compte actuellement 15925 contaminations selon le rapport journalier sur l’évolution du covid-19 annoncé ce jeudi 17 septembre. Au cours des dernières 24 heures, 54 personnes sont diagnostiquées positives au coronavirus sur les 595 tests effectués. Ces nouveaux cas sont localisés dans 8 différentes régions: 13 cas à Alaotra Mangoro, 11 cas à Menabe, 10 cas à Analamanga, 9 cas à Diana, 5 cas à Sava, 3 cas à Matsiatra Ambony, 2 cas à Boeny et 1 cas à Vatovavy Fitovinany. Le CCO a également communiqué que 65 patients ont recouvré la santé, portant à 14547 le nombre total de guérisons soit plus de 91%. De ce fait, 1160 malades sont actuellement en cours de traitement dont 25 développant une forme grave. Officiellement, le territoire malagasy compte 216 décès dont un signalé ce jour.L’article COVID-19: Situation du 17 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
16/09/2020

Remise d’une ambulance médicalisée et équipé au CHU Anosiala

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Remise d’une ambulance médicalisée et équipé au CHU Anosiala » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy. L’Organisation Mondiale de la Santé à Madagascar a offert ce Mardi 15 Septembre une ambulance Médicalisée et équipé aux CHU Anosiala Crédit Photo et source d’information: #OMSMADAGASCAR  L’article Remise d’une ambulance médicalisée et équipé au CHU Anosiala a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
16/09/2020

Décision N°3633/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 15 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique, Haute Matsiatra dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA.

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Décision N°3633/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 15 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique, Haute Matsiatra dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.L’article Décision N°3633/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 15 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique, Haute Matsiatra dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

Petites annonces

Innov-Hotel Soft  est un logiciel hôtelière. Téléchargez gratuitement le logiciel sur  http://innov-softs.com Pour plus d’informations contactez-nous par whatsapp /Télégram/Signal au +237 677 79 21 92 ou par mail à l’adresse  contact@innov-softs.com . Facile à installer et à prendre en main, rien n’est plus facile que la configuration et l’installation de  Innov-hôtel Soft.Innov-Hôtel Soft est un logiciel de gestion hôtelière. Il permet, de manière simple et rapide de gérer les aspects suivants de la gestion d’une structure hébergement :-La gestion des réservations avec suivi en temps réel des plannings d’occupation ;-La saisie des consommations ;-La saisie des règlements ;-La gestion des débiteurs divers-La gestion des arrhes-Une tarification flexible, possibilité de paramétrer plusieurs grilles de tarifs et des forfaits-L’impression de nombreuses statistiques (rapport de caisse, rapport de fin de journée,…) et fiches de travail (ménage, main courante,...) Téléchargez gratuitement le logiciel sur  http://innov-softs.com   Pour plus d’informations contactez-nous par whatsapp /Télégram/Signal au +237 677 79 21 92 ou par mail à l’adresse  contact@innov-softs.com. https://www.facebook.com/LogicielsGestionCMCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre INNOV HOTEL SOFT: Logiciel de gestion hôtelière – Téléchargement gratuit".

News - Santé
16/09/2020

Décision N°3632/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 12 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique, Alaotra Mangoro dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA.

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Décision N°3632/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 12 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique, Alaotra Mangoro dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.L’article Décision N°3632/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 12 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique, Alaotra Mangoro dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
16/09/2020

Décision N°3631/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 03 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique Analamanga dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA.

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Décision N°3631/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 03 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique Analamanga dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.L’article Décision N°3631/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 03 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique Analamanga dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
16/09/2020

COVID-19: Situation du 16 Septembre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Situation du 16 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy. Selon les données statistiques du Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19 de ce 16 Septembre 2020, 30 personnes sont rétablies du Covid-19 ces dernières 24h portant le nombre des guérisons à 14 482 jusqu’à ce jour. Par ailleurs, le Pr Vololontiana a également rapporté qu’au cours de ces 24 dernières heures, 68 nouvelles infections dûs au Covid-19 ont été également enregistrés. Ces nouveaux cas sont localisés dans la région Analamanga avec 26 cas, dans la région de Vakinankaratra avec 4 cas, dans la région d’Itasy avec 1 cas, dans la région Alaotra Mangoro avec 1 cas, dans la région de Vatovavy Fitovinany avec 13 cas, dans la région de Haute Matsiatra avec 1 cas, dans la région Atsimo Andrefana avec 3 cas, dans la région de Diana avec 15 cas et dans la région de Sava avec 4 cas. Ce 8 Septembre, Madagascar enregistre 1 nouveau décès et compte au total 215 décès depuis le début de l’épidémie. Sur 15 871 personnes contaminées, 1172 suivent encore des traitements dont 24 présentent des formes.L’article COVID-19: Situation du 16 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
15/09/2020

Valandresaka nifanaovana tamin’ireo mpanao gazety nandritra ny fandraisana ireo Ambulances teny amin’ny CCI Ivato

Nandritra ny fotoana nandraisana ireo ambulances miisa 06, teny amin’ny CCI Ivato dia nanao valandresaka hoan’ny mpanao gazety ny Minisitriny Fahasalamam-bahoaka, Prof RAKOTOVAO Hanitrala Jean Louis, nitondra fanazavana momba ireo fanomezana ireo sy nisaotra ny Filoha sy ny Praiminisitra, ny mpikambana ao amin’ny Governemanta ary ireo mpiaramiombonantoka.Nandritra izany fotoana izany ihany koa no nanentanany ny tsirairay ny amin’ny fiatrehana ny CORONAVIRUS. Sary sy Fanadihadiana: SCM/MSANP L’article Valandresaka nifanaovana tamin’ireo mpanao gazety nandritra ny fandraisana ireo Ambulances teny amin’ny CCI Ivato a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

News - Santé
15/09/2020

COVID-19: Statistique du 15 Septembre 2020

Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Statistique du 15 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Le principal fait à retenir du bilan sur l’évolution de la pandémie de covid-19 à Madagascar rapporté ce mardi 15 septembre par le CCO est le faible nombre des contaminations enregistrées au cours des dernières 24 heures. En effet, 34 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été identifiés sur 552 échantillons analysés. Ainsi, le taux de positivité est de 6,15%. Ces nouveaux malades ont été localisés dans 8 régions: 6 cas à Analamanga, 2 cas à Itasy, 11 cas à Alaotra Mangoro, 1 cas à Matsiatra Ambony, 2 cas à Vatovavy Fitovinany, 1 cas à Sofia, 3 cas à Sava et 8 cas à Diana. Par ailleurs, 41 patients ont été déclarés complètement guéris et ne pourront plus transmettre la maladie. Rappelons que 14452 personnes ont toutes recouvré la santé sur les 15803 infectées depuis mars dernier; c’est pourquoi seules 1135 personnes sont en cours de traitement dont 29 développant une forme grave. Un nouveau décès supplémentaire lié au coronavirus survenu à Alaotra Mangoro a également été communiqué. Officiellement, le nombre des victimes de cette pandémie s’élève L’article COVID-19: Statistique du 15 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

Petites annonces

https://cryptotabbrowser.com/17674489Ity misy apps na logiciels @io lien io ;io logiciellena applis io de micolecte BTC fataro fa @izao ny 1BTC dia mitentina 122083479Ariary Ary mihamakatra foana ioNy astuce eto dia mampiasa ity apps(android) na logicielle(pc) ity andavanadro fa andro iray any de matratra 1BTC ianao tsara rah olona manao cyber reny no mampiasa ity satria cyber connecté tous les jours de revenus hoan'ilay cyber ny faampiasana izy ty ,fa rah personnel kosa de miadry taona 1 zay vous matratra 1BTC io AFAKA VAERIFENA NY informations teneniko rah diso sy esorina ny comptako rah mavady ah @ADMIN ITY LIEN AKANA ILAY APPS NA LOGICIELLE https://cryptotabbrowser.com/17674489https://cryptotabbrowser.com/17674489Fa @le fakana vola @internet io rah ts manana compte paypal ianao ,adefaso mp za fa touroukou anw maimaipoana ny fanaovana azy asaiko manabiana compte blockchain sahady anao satria iny no akana vola ;sy fakana azy ;misaotra https://cryptotabbrowser.com/17674489Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services ASA TENA RENTABLE FA METY 1TAONA VAO MIVALY 10000000AR".

News - Santé
14/09/2020

Fanomezana Ambulances miisa 06, teny amin’ny CCI Ivato

COVID-19: Ambulances tsy matahodalana miisa 06, no natolotrin’ny « Fondation BOA » sy ny « Madagascar International Container Terminal Services » hoan’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka, androany 14 Septambra 2020. Nisolo tena ny fitondram-panjakana nandray ireo fiara ireo teny amin’ny CCI Ivato izay toerana misy ny CCO amin’izao fotoana ny Minisitrin’ny Fahasalamam-bahoaka sady filoha lefitriny CCO, Profesora RAKOTOVAO Hanitrala Jean Louis. Vonona hatrany ny Ministera handray sy handamina ireo fanomezana ireo mba tena hisy fiantraikany any amin’ny vahoaka ny fananana azy. Ireto fiara ireto dia ho aparitaka any amin’ireo toerana saro-dalana, satria any no tena ilaina azy, amin’ny maha fiara tsy matahodalana(4X4) azy. Nandritra ny lahateny izay nataony dia nanambara Andriamatoa Minisitra fa nohon’ny fahaiza mitantan’Andriamatoa Filoha, sy ny Praiminisitra dia nahitana fihenana ireo isan’ny olona voan’ny CORONAVIRUS, ary ireto fiara ireto dia hanampy betsaka amin’ny fandraisa antanana ireo marary. Naneho ny fisaorany ireto mpiaramiombon’antoka ireto ihany koa Andriamatoa Minisitra amin’izao tolotanana ataon’izy ireo izao, satria ny fanana ireto Fiara tsy mataho dalana ireto dia hanome fahasalamana manaja ny maha olona hoan’ny vahoaka malagasy (Humanisation des Soins). « Mbola mitohy ny ady amin’ny CORONAVIRUS ka ilaina ny fanomezan-tanana tahaka izao » hoy Andriamatoa Minisitra. Sary sy Fanadihadiana: SCM/MSANP L’article Fanomezana Ambulances miisa 06, teny amin’ny CCI Ivato a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.

Malaza androany

Petites annonces by e-tady.mg

Emploi et services BUSINESS DEVELOPER B TO B BILINGUE (FR/EN)
15/01/2021

Nous recrutons pour une entreprise d’externalisation de services UN BUSINESS DEVELOPER B TO B BILINGUE (FR/EN) Le client est un éditeur de jeu mobile, le BD sera en charge de rechercher des applications de jeux mobiles auprès d’entreprises du monde entier afin de proposer de distribuer le jeu sur le marché francophone. Missions : ·     Acquérir des clients développeurs de jeu vidéo·    Gérer des séquences d’e-mailing de prospection·     Gérer des campagnes de communication sur Linkedin·     Valider avant-vente des applications de jeu Profil :·     Titulaire d’un Bacc +5 en communication, commerce, vente ou équivalent·     Ayant une expérience commerciale pertinente·     Maîtrise parfaite du français et de l’anglais (lu, écrit, parlé)·     Ayant une bonne connaissance du monde des jeux mobiles·     Passionné par les nouvelles technologies·    Autonome, rigoureux, professionnel·     Polyvalent et étant force de proposition Pour postuler, veuillez nous envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) à recrutement@human-talent-consulting.com avec, pour objet du mail, la mention : " BUSINESSDEV/1020 ". Merci de nommer votre CV par votre nom et prénom.Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services BUSINESS DEVELOPER B TO B BILINGUE (FR/EN)".

Emploi et services UN INFOGRAPHISTE
20/01/2021

Nous recrutons un INFOGRAPHISTE : Profil :- Jeune de moins de 28 ans dynamique mais posé- Maîtrise significative et justifiée des logiciels Photoshop, Illustrator, In design, Quark xpress- Titulaire de Bacc + 2 minimum dans le domaine- Maîtrise du français- Sens créatif développé, autonomie, rigueur et polyvalence Mission :- Conception de tous les supports de communication (images, vidéos)- Conception de plans et maquettes 3D- Gestion et application de la stratégie marketing, média planningEnvoyez votre CV + photo + lettre de motivation et prétentions salariales à rhrecrutement0620@gmail.com en précisant comme objet du mail : "Candidature au poste d’INFOGRAPHISTE » Merci de s’abstenir si vous ne répondez pas aux critères.Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services UN INFOGRAPHISTE".

A vendre Tablette graphique GAEMON 1060 Pro
21/01/2021

- Stylete sans fil, sans besoin de recharge/batterie- Pression du stylet: 8192 Level- 12 Fixed Key + 16 Express Keys- Zone active: 10*6 pouces- 266 PPS- Résolution : 5080 LPI- Compatible avec Windows 7 et version supérieure- Compatible avec Photoshop, Illustrator, Clip Studio Paint, Krita, etcPas de mp, contact direct au 0334927717 ou au 0325867436Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre Tablette graphique GAEMON 1060 Pro".

A vendre Terrain à vendre
19/01/2021

Terrain à Antsahamarofoza Ilafy, 820 m2, Très bon emplacement, plat, prêt à bâtir, terrassement effectué, dans un lotissement en plein développement, titré et borné, accessible voiture, propriétaire direct . visite gratuite (idéalement les weekends)Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre Terrain à vendre".

A vendre Moto
21/01/2021

A vendre ou à échanger (contre moto ou voiture) Moto Yamaha Bold'or 600cc, 4 cylindres. Très bonne état et bien entretenu et prix abordable : 7 000 000Ar à débattre Contact : 034 27 559 43 ou 032 73 644 46 (n'hésitez pas de nous contacter)Email: jarilah.unity@gmail.comVisible à Mangarivotra Majunga Madagascar  Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre Moto".

A vendre XIAOMI MIA2 LITE 64 GO
20/01/2021

SMARTPHONE XIAOMI MIA2 LITE MEMOIRE INTERNE 64GOMEMOIRE VIVE 4 GODOUBLE SIM MEMOIRE EXTENSIBLE JUSQU à 256 GO par carte micro sdvoir plus de détail sur :  https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/xiaomi-mi-a2-lite-p45259/test.htmlCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre XIAOMI MIA2 LITE 64 GO".

A louer IVATO AEROPORT CHAMBRES TOUT CONFORTS A LOUER
20/01/2021

Ivato Aéroport, nous avons plusieurs chambres et studios à LouerChambres tout confort au premier étage avec salle de bains (eau chaude) et toilette au rez de chausséele prix est de 10€ ou 45000 ariaryMini studio 2 pièces avec kitchenette et douche; (eau chaude) toilette extérieure. Prix 10€ ou 45000 ariaryLes prix sont dégressif selon la durée du déjour     si vous habitez en europe, vous pouvez appeler au 0033756980383Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A louer IVATO AEROPORT CHAMBRES TOUT CONFORTS A LOUER".

A vendre Electronic devices selling…
19/01/2021

Une machine(PC) originale marquée ASUS X555LD (Core I5, Ram:4Go , HDD:500Go, double graphique dédié 2Go... Avec et livraison gratuite.On a beaucoup de PC ayant une autre marque intéressant aussi,  à vous de choisir ce que l'on veut (HP, TOSHIBA,...)  avec un prix adorable et tout â débattre... Top c'est partie!  Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre Electronic devices selling...".

Emploi et services BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES EN FLUIDES ET BATIMENT
18/01/2021

Etudes, Dimensionnements et Plans en : ·       Gros Œuvre ; VRD ; Assainissement ; Second Œuvre·       Electricité (Courant Fort ; Courant faible ; Système de Sécurité Incendie)·       Adduction d’Eau Potable ; Plomberie Sanitaire ; Moyens de Lutte Contre l’Incendie·       Climatisation ; Ventilation Mécanique Contrôlée Tél : 033 08 909 22E-mail : ajafluides@gmail.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES EN FLUIDES ET BATIMENT".

Emploi et services GANHE 20$ AO SE CADASTRAR NA RONEX
15/01/2021

RONEX é uma fonte confiável de renda para investidores experientes e novatos que desejam obter uma base financeira confiável e lucro estável a longo prazo. Somos um grupo de especialistas líderes na área de negociação de criptomoedas e automação de instrumentos de câmbio por meio do desenvolvimento das mais recentes tecnologias e algoritmos de autoaprendizagem. Nossa equipe é formada por comerciantes, analistas, estatísticos, engenheiros e especialistas em gestão de risco de primeira classe. O algoritmo Ronex Logic é um desenvolvimento individual de nossa equipe, que é usado para transações bem-sucedidas e ganhar dinheiro em bolsas de criptomoedaSSABIA MAIS AQUI : https://ronex.io/?ref=topliderCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services GANHE 20$ AO SE CADASTRAR NA RONEX".

Emploi et services Quels type d'événements souhaitez-vous organiser?
19/01/2021

Nous sommes spécialisé dans le catering et dans l’organisation d’événements particuliers (fêtes familiales, entre amis, etc.) ou professionnels. Le Complexe met en avant dans ses plats, une cuisine saine et équilibrée. Le choix des produits est typiquement local pour composer des menus variés selon les saisons.  Si vous souhaitez passer commande ou obtenir de plus amples informations, vous pouvez directement contacter :▬▬▬▬▬▬▬ COMMENT NOUS SUIVRE ▬▬▬▬▬▬▬Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Quels type d'événements souhaitez-vous organiser?".

Emploi et services Travail en ligne
21/01/2021

À tout ce qui veut travailler en ligne d'une façon simple et rapide, mais pouvoir gagné beaucoup d'argent, ceci le lien:  https://odavideon.club/310021943878383/ Bonne chance à tousCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Travail en ligne".

Notsongaina

Fanjakana malagasy : “Arahi-maso akaiky ny raharaha” 
18/01/2021

Manara-maso akaiky ny fivoaran’ny raharaha ary tsy mitsaha-mifandray amin’ireo manampahefana afrikanina tatsimo ny fitondram-panjakana malagasy, araka ny fanambaran’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny, ny faran’ny herinandro teo, momba ny “Raharaha volamena 73,5 kilao”. Amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny izay fanaraha-maso izay.Momba ny raharaham-pitsarana tamin’ny 12 janoary: nolavin’ny fitsarana ao Kempton Park ny fangatahana fahafahana vonjimaika ireo voampanga izay nataon’ny mpisolovava azy ireo. Fanondranana antsokosoko harena sarobidy sy fandikana ny lalàn’ny fadintseranana afrikanina tatsimo ny iampangana azy ireo. Nanapa-kevitra ny fitsarana any an-toerana fa hahemotra amin’ny 1 febroary ny fotoam-pitsarana momba izany.Araka izany, tsy misy ifandraisana ny fanenjehana ireo voampanga nandika lalàna afrikanina tatsimo, izay nataon’ny fitsarana any an-toerana, natao ny 12 janoary lasa teo ary hitohy ny 1 febroary ho avy izao, andaniny; ankilany, ny fangatahan’ny fanjakana malagasy ny hamerenana eto Madagasikara ireo volamena naondrana antsokosoko sy ireo olona telo voampanga amin’izany. An-dalana ny fandinihana ny fangatahanaNatolotry ny minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy an-tanana ny ambasadaoro afrikanina tatsimo miasa sy monina eto Madagasikara, ny10 janoary, ireo antontan-taratasy fangatahana fampiharana ny fifandraisana iraisam-pirenena. Ny amin’ny hamerenana eto Madagasikara ireo volamena naondrana antsokosoko sy ireo olona telo voasaringotra amin’io raharaha io izany.Nampitain’ny masoivoho amin’ny departemantan’ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fiaraha-miasa eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny afrikanina tatsimo izany fangatahana izany. Izay kosa no nanolotra azy tamin’ny tomponandraikitra fitsarana mahefa any an-toerana. Efa eo an-dalam-pandinihana izay fangatahan’ny fanjakana malagasy ry zareo amin’izay amin’izao fotoana izao.R.Nd. L’article Fanjakana malagasy : “Arahi-maso akaiky ny raharaha”  a été récupéré chez Newsmada.

Governora Rasoamaromaka Hery: « Tsy misy kaominina hadino izany intsony… »
21/01/2021

Nitanisa ny zava-bita sy nampiseho ireo fitaovana eo an-tanana ho fampandrosoana ny faritra Analamanga ny governora, Rasoamaromaka Hery, omaly teny amin’ny CCI Ivato. “Tsy misy ben’ny Tanàna na kaominina hadino izany intsony. Io tsy anavahana na loko politika… Avelao any ny fizarazarana fa aleo hijery miaraka ny fampandrosoana isika”, hoy izy. Notsiahiviny fa nahavita lalana pavé 14km sy lalan-tany 82 km ny faritra, ny taona lasa. Eo koa ny tohodrano, manondraka velaran-tany 150 ha sy tsena manara-penitra miisa roa ary efitrano fianarana miisa 12 … Fahaiza-mitantanaMomba ny fanamboaran-dalana sy ny fampitaovana izany kosa, nahazo “Engins” miisa telo : “niveleuses” roa sy “compacteur” ny eto Analamanga. Manampy ireo ny fiara miisa enina hiasana sy hanaraha-maso ny asa eny ifotony.  “Volan’ny faritra madiodio, mitovy tamin’ny vola niditra tamin’ireo mpitantana teo aloha ihany izany nefa nahavidy fitaovana maro sy nahavita fotodrafitrasa tahaka izany isika”, hoy izy.Nanteriny fa tanterahina sy atao ny asa rehefa eo amin’ny fitondrana. Sarotra ny mbola hiverenana hitondra, indrindra ho an’ny olom-boatendry, araka ny nambarany.Esorina rehefa tsy mahavita azyNotsiahiviny ny kabarin’ny filoha Rajoelina Andry fa ho taonan’ny asa ny 2021. “Inoana fa mahavita azy avokoa ireo minisitra notendreny, saingy tsara ny hanesorana ireo mpiara miasa aminareo rehefa tsy mahavita azy. Ny fampandrosoana an’i Madagasikara tsy tokony hiandry sady tsy azo ampiandrasana ireo tsy afaka”, hoy ihany izy.Synèse R.L’article Governora Rasoamaromaka Hery: « Tsy misy kaominina hadino izany intsony… » a été récupéré chez Newsmada.

Kolontsaina sy zavakanto taona 2021: samy mbola mifampijerijery ny rehetra
18/01/2021

 Volana maro, niaina tao anaty fihibohana ny kolontsaina sy ny zavakanto maneran-tany. Toraka izany koa ny eto Madagasikara. Nihantona avokoa ny fandaharam-potoana efa novolavolaina ela…… Voalohandohan’ny taona tahaka izao, efa zary mampahafantatra ny fandaharam-potoany ny ankamaroan’ny mpanakanto. Tahaka izany ihany koa ireo fikambanana maro isan-tsokajiny. Ao ny milaza fa hanatevina sy hanatsara ny vita teo aloha. Ankehitriny, efa misasaka ny volana janoary, mbola mifampijerijery avokoa ny rehetra (mpanakanto, mpikarakara hetsika, trano fandraisana hetsika, fikambanana misahana raharahan-kolontsaina…). Hanao ahoana ny ho fivoaran’ity valanaretina ity? Miankina indrindra amin’ny valin’io fanontaniana io ny ahafahan’ny tontolon’ny kolontsaina sy ny zavakanto mihetsika sy manao zavatra.Misy ihany anefa ireo tsy hanova fa hitazona hatrany ny fotoana hanatanterahana ireo hetsika efa fanaony isan-taona. Ny ankamaroan’izy ireny, hotanterahina any anivon’ity taona 2021 ity avokoa (volana jona, jolay, aogositra). Nanterin’izy ireny anefa fa fotoana ihany io fa miankina indrindra amin’ny fivoaran’ny valanaretina Coronavirus sy ny fepetra mifanaraka amin’izany ny ho fanatanterahana hetsika na tsia.HaRy RazafindrakotoL’article Kolontsaina sy zavakanto taona 2021: samy mbola mifampijerijery ny rehetra a été récupéré chez Newsmada.

« Flash appeal » du SNU : Un besoin de 75,9 millions USD pour soulager le « kere » dans le Grand Sud
19/01/2021

Le Système des Nations Unies (SNU) a lancé, hier, un appel à l’aide internationale d’un montant de 75,9 millions de dollars en faveur des populations du Grand Sud de Madagascar, actuellement dans une situation humanitaire plus qu’alarmante. Faut-il rappeler que la partie Sud du pays, notamment les régions Androy et Anosy ainsi que l’Atsimo-Andrefana, souffre depuis des années d’un important déficit pluviométrique rendant toute activité agricole impossible. Dans certaines localités, pas une seule goutte de pluie n’est tombée depuis plus de trois ans. Selon les prévisions, la sécheresse dans le Grand Sud risque encore de s’intensifier dans les deux prochains mois, avec pour conséquence à craindre, l’intensification de la famine. Les districts de Bekily et d’Amboasary, parmi les plus affectés par la situation climatique inquiétante, connaissent actuellement l’épisode de sécheresse le plus important au cours des dix dernières années. Ces dernières semaines, la canicule sévit avec des températures atteignant jusqu’à 40°C à l’ombre, voire au-delà. État d’urgence nutritionnel. Dans toutes les zones du Grand Sud touchées par la sécheresse, les populations se trouvent dans une situation de forte insécurité alimentaire. Depuis des années, les enfants de moins de 5 ans, plus particulièrement, connaissent des épisodes plus ou moins longs de malnutrition aiguë (modérée ou sévère selon les situations). Ces derniers mois, près de 1,2 million de personnes sont concernées par la forte insécurité alimentaire. Actuellement, 26 communes sont en état d’urgence nutritionnel. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont les plus vulnérables face à la situation. On assiste ces dernières semaines à une amplification visible de la migration interne, avec des déplacements massifs de populations entières, poussées par la faim, vers la capitale ou vers d’autres régions de la Grande île. L’aide internationale attendue par le SNU à travers son « flash appeal » d’hier, permettra de soulager ces populations du « kere ». Les actions seront menées avec les partenaires techniques et financiers, en appui au gouvernement de Madagascar. Le principal objectif étant de renforcer la lutte contre la malnutrition et le « kere », et de faciliter l’accès des plus vulnérables aux services de base, notamment ceux en lien avec la santé et l’éducation, outre l’alimentation. Hanitra R. L’article « Flash appeal » du SNU : Un besoin de 75,9 millions USD pour soulager le « kere » dans le Grand Sud est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article « Flash appeal » du SNU : Un besoin de 75,9 millions USD pour soulager le « kere » dans le Grand Sud a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Muay Thai: maro ny fifaninanana miandry
18/01/2021

Betsaka ireo fandaharam-potoana efa voarindra, saingy noho ny tsy mbola filaminana amin’ity tsimokaretina Covid-19 ity, voatery miandry avokoa izany. Io ny nambaran’ny tale teknika eo anivon’ny federasiona malagasy ny muay-thai, Rabenaivo Mamy. “Tafiditra anatin’izany ireo fihaonana iraisam-pirenena tokony hifanandrinantsika amin-dry zareo Frantsay”, hoy izy. « Ireto farany izay efa nampanantena ny hanatanteraka izany, nandritra ny fivahiniako tany Frantsa”, hoy hatrany ingahy DTN. Nohamafisiny fa “maniry ary efa nikasa hiatrika ady amintsika ihany koa ry zareo Thailandais, saingy miandry avokoa ny fisokafan’ny sisin-tany izany”, hoy izy. “Tena nanimba zavatra betsaka mihitsy ity tsimokaretina Covid-19 ity”, hoy ingahy Rabenaivo Mamy, “satria tsy afaka nivezivezy ny tenako kanefa betsaka ireo faritra sy ligy maniry hidinana any amin’izy ireo”. “Ankoatra ny fizarana traikefa, mikasa hanangana ara-dalaàna ligy izy ireny”, hoy hatrany ity tale teknika ity. Noho ny antony asa, mila ravinahitra any amin’ny faritra Atsinanana ity DTN ity. Ho fanapariahana ity taranja ity, mizara traikefa amin’ny klioba Muay Thai Institute Tamatave iray any an-toerana ny tenany ka izy mihitsy no « instructeur » ao. Efa tamin’ny 2009 no nitsangana izany, saingy somary nangingina tao ho ao nefa mifoha tanteraka indray amin’izao fotoana izao. Efa manodidina ny 150 ny isan’ireo mpikatroka ao, manomboka amin’ny sokajin-danja 27 kilao hatramin’ny 80 kilao. Ahitana ireo sokajin’olona maro isan-karazany ao anatiny, toy ny mpianatra,ny  mpiasa, ny tale amin’ny orinasa, ny miaramila, ny zandary. Tazana ao anatiny ireo mpikatroka sangany enina mirahalahy, efa nandrombaka ny anaram-boninahitra ho tompondakan’i Madagasikara, ahitana an’i Mario (53 kg), i Gaelle (48 kg), i Perzio (60 kg), i Armelle (51 kg), i Bardy (48 kg). Mi.Raz L’article Muay Thai: maro ny fifaninanana miandry a été récupéré chez Newsmada.

Fizahantany: mitohy ny fifampiraharahana
16/01/2021

Tsy mandeha ny fihariana! Araka ny efa fantatra, tsy mihodina ny sehatry ny fizahantany eto amintsika satria mikatona ny sidina habakabaka, toy ny any ivelany, noho ny valanaretina Covid-19 tsy mety ho fongana. Raha ny tamin’ny taona 2020, anisan’ny vahaolana nataon’ny fanjakana malagasy, hanampiana ny mpisehatra amin’ity fihariana ity ny fanemorana ny fotoana fandoavana ny hetra sy ny haba, ny faktioran’ny Jirama, ny vola indramina any amin’ny banky, sns, mba hanamaivana ny vola mivoaka satria tsy misy ny vola miditra.Mitohy izany olana izany, amin’izao taona 2021 izao. Nilaza ny mpikambana ao anatin’ny Vondron’ny federasiona misehatra amin’ny fizahantany eto Madagasikara (CTM) fa mitohy ny fifampidinihana amin’ny sampandraharaham-panjakana isan-tsokajiny.Tafiditra ao anatin’izany koa ny fifampiraharahana amin’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS), mikasika ny latsakemboka fandoa mahazatra. Eo koa, ilay fampindramam-bola ho an’ny mpiasa natao tamin’iny taona 2020 iny, nefa tokony haloa manomboka amin’ity volana janoary ity. Tsiahivina fa manodidina ny 200.000 Ar hatramin’ny 500.000 Ar ny vola nampindramin’ny CNaPS, ho an’ireo mpiasa amin’ny fizahantany, nisedra olana, vokatry ny Covid-19.Njaka A. L’article Fizahantany: mitohy ny fifampiraharahana a été récupéré chez Newsmada.

Perspectives 2021 : Rencontre virtuelle des acteurs financiers demain  
20/01/2021

La performance du secteur financier est déterminante pour la relance économique post-Covid. À quoi ressemblera la nouvelle normalité et comment les institutions financières peuvent-elles continuer à offrir des services financiers responsables ? C’est la grande question sur laquelle se pencheront les acteurs du secteur financier, dans le cadre du webinaire sur les Perspectives pour l’année 2021. Il s’agit d’un événement organisé par le Groupe de la BAD (Banque africaine de développement). « Le jeudi 21 janvier à 13h GMT, soit à 16h local à Madagascar, les participants discuteront des principaux défis auxquels ils sont confrontés dans la fourniture de services financiers aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME). Cette rencontre de travail se fera en visioconférence via le service Zoom  », a communiqué l’initiative Making Finance Work for Africa (MFW4A) au sein de la BAD. À noter que ce webinaire est le deuxième d’une série de quatre sessions organisées par MFW4A, le Consortium IPC  Horus et l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) , dans le cadre du programme d’assistance technique de la Banque européenne d’investissement (BEI).  Antsa R. L’article Perspectives 2021 : Rencontre virtuelle des acteurs financiers demain   est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Perspectives 2021 : Rencontre virtuelle des acteurs financiers demain   a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Coronavirus karazany vaovao: hita amin’ny firenena telo
18/01/2021

Firenena telo no fantatra fa nahitana karazany hafa amin’ny tsimokaretina Coronavirus: i Royaume-Uni, i Afrika Atsimo ary i Bezila amin’izao fotoana izao. 50 ny toerana voatily fa misy ilay kazarany nipoitra avy any Angletera ary 20 hafa ho an’ilay sokajy hita tany Afrika Atsimo. Efa nivory maika ny Sampandraharahan’ny Firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS) nidinika ny momba ireo karazany vaovao ireo. Araka ny fanadihadian’ny mpikaroka, mora mifindra kokoa ireto karazany vao hita.Ny volana oktobra lasa teo no voatily tany Afrika Atsimo ity karazana tsimokaretina Coronavirus vaovao ity ary efa nanamarika ny laboratoara namorona ny BioNTech et Pfizer fa afaka miaro tsara io sokajy vaovao io.Ny 1 janoary lasa teo, nahatratra 64 790 ny olona namoy ny ainy ary 2 280 488 ireo efa sitrana ary 2 728 602 ny tranga voatily, araka ny filazan’ny foibe misahana ny fiarovana sy fanaraha-maso ny aretina aty Afrika. I Afrika Atsimo no manana marary betsaka; 1 057 161 ary  28 469 ny maty.Nangonin’iVonjy L’article Coronavirus karazany vaovao: hita amin’ny firenena telo a été récupéré chez Newsmada.

Coupure d’eau Ras-le-bol des Tananariviens
15/01/2021

Les coupures intempestives d’eau dans la Capitale continuent de se faire de plus belle. D’un quartier à l’autre, les tons montent et l’impatience commence à gagner les habitants de la Ville des mille. Les récentes manifestations des habitants du quartier d’Ankatso constituent l’une des manifestations de ce ras-le-bol galopant. Pour marquer leur mécontentement, les habitants du quartier en question ont, en effet, investi la chaussée en y alignant leurs «bidons jaunes» mais également en y mettant le feu. Il en a été de même  pour les habitants du quartier d’Antsahameva Est, Andraisoro. Le quartier en question aurait souffert d’une coupure d’eau depuis quelques mois déjà. Une perturbation de l’approvisionnement en eau causée par la panne du robinet public. Des manifestations publiques ont également été organisées afin d’interpeller les responsables sur la nécessité de mettre en œuvre des solutions pérennes et répondant aux besoins réels de la population. Cette dernière a d’ailleurs fait savoir que d’autres manifestations seraient prévues en cas de non résolution des problématiques d’approvisionnement en eau. Si les habitants de ces deux quartiers ont manifesté leur mécontentement, ceux des autres quartiers seraient du genre silencieux et loin d’être résignés. Recueillis par José Belalahy L’article Coupure d’eau Ras-le-bol des Tananariviens est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Coupure d’eau Ras-le-bol des Tananariviens a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Masoala-Antogil : Un cap, une baie … un carrefour
22/01/2021

« Je ne fais que continuer le travail entrepris par Pierre Vérin, mais également par Fanony Fulgence et Henri Wright sur la reconstitution du passé dans la zone. J’estime que Masoala et la baie d’Antongil conservent encore beaucoup de renseignements à explorer, pour édifier l’histoire complète de Madagascar », tel est l’explication de l’historien Chaplain Toto. 52 ans, Chaplain Toto est titulaire d’un Master en gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Chercheur hors pair, il est également docteur en histoire. Masoala fait partie de ses terrains de recherche. « La particularité de cet endroit n’est pas uniquement son environnement naturel, les forêts et parcs marins, mais il y a aussi un sanctuaire appelé Anjagnaharibe. J’ai beaucoup parlé avec les mpiambinjiny dans la zone de la pointe de la presqu’île Masoala où se trouve Anjagnaharibe », a-t-il expliqué. En effet, le site conserve essentiellement des traces matérielles et mémorielles des présences arabes. Ces mémoires collectives se cristallisent autour du site d’Anjagnaharibe mais dans certains points, les traces sont aussi trouvées dans l’ensemble des sites historiques de la partie Est de Madagascar à travers le passage des Anjoatsy ou les Onjatsy. L’historien Chaplain Toto a enregistré les Mpiambinjiny de différents villages de la partie orientale de Masoala. Et il écrit un article scientifique sur le sujet. Ses recherches sur le cap Masoala est en réalité la transcription des récits et interprétation historique avec des images sur les sites en question pour illustration. Les informations recueillies sont bien conservées, entretenues à travers plusieurs générations. Sur le terrain, on lui a même donné la généalogie de la famille à l’origine des Zafindrahombana qui peuple le village d’Ampanavoana actuel. Point de jonction. Il est vrai que la question du peuplement de Madagascar est un sujet complexe du fait que les grandes civilisations autour de l’Océan Indien s’interfèrent sur la Grande Île dans une période aux alentours du début de notre ère. « Nous citons notamment les pays de l’extrême orient, on parle notamment de l’Indonésie, de la Malaisie, mais également de la péninsule arabique et de l’Afrique. Si les installations s’étalent dans une longue période, à travers ce qu’on a découvert à Masoala, on a au moins une piste sur l’identité d’une vague parmi tant d’autres », démontre l’historien. En réalité, la recherche sur les origines de la population de Madagascar n’est sûrement pas un sujet d’histoire, tout le monde y contribue depuis plusieurs années. On y compte notamment l’archéologie, la linguistique et même la biologie et la médecine. Plusieurs noms de chercheurs sont étroitement associés à des études sur le peuplement de Madagascar. Chaplain Toto a un objectif principal, « Ma modeste contribution à cette question complexe et transdisciplinaire à travers ce texte c’est que la mémoire collective, malgré le temps écoulé depuis leur débarquent à Madagascar, retient encore des traces vives exploitables pour écrire l’histoire. De toutes les façons, Masoala et la baie d’Antongil figurent dans la liste des sites historiques les plus anciens de Madagascar et l’exploitation des mémoires nous apporte des détails précieux à notre protohistoire commune», a-t-il ajouté. La baie d’Antongil et le cap Masoala, on en parle très peu actuellement. Mais dans le passé, elle a toujours été un pays d’accueil pour des migrants venant de différentes zones. Iss Heridiny L’article Masoala-Antogil : Un cap, une baie … un carrefour est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Masoala-Antogil : Un cap, une baie … un carrefour a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Justice : Un pasteur évangéliste jugé pour agressions sexuelles
22/01/2021

L’affaire mettant en cause un pasteur d’une secte concernant un détournement de mineur et agressions sexuelles sur une victime avec qui il œuvrait a été jugée hier. L’homme de foi a été auditionné pour des faits présumés d’abus sexuels. En plus des relations sexuelles qu’il aurait obtenues grâce à l’influence qu’il avait sur ses « ouailles », ce pasteur aux méthodes de gourou est accusé d’agressions sexuelles. Pendant l’audience, le pasteur a reconnu les faits et a expliqué ce qui s’est passé durant l’acte. L’avocat de la victime a demandé une peine de dix ans d’emprisonnement, tandis que l’avocat du pasteur a demandé cinq ans en matière de privation de liberté. Le juge rendra son jugement le 28 janvier de ce mois-ci. A rappeler que ce pasteur d’une secte a été accusé d’être un agresseur sexuel d’une fille de 15 ans. Il avait complètement endoctriné la fille. Harcèlement moral, chantage, manipulations, intimidations, à plusieurs reprises, la victime subissait ces tortures morales et n’a jamais osé raconter son calvaire à personne. L’incident se serait produit au domicile du pasteur vu que la fille n’est autre que la petite-sœur de son épouse. Cet homme d’Église a menacé sa victime de la tuer, et sa mère aussi, si elle dévoile les faits à quelqu’un. La fille avait souffert d’un trouble psychologique mais elle a été traitée dans l’Église sous prétexte qu’elle ait été possédée par un esprit maléfique. La famille de la victime a indiqué que cette dernière avait subi un “ lavage de cerveau”. A un moment donné, la fille a recouvré sa force et a décidé d’appeler de l’aide. Elle a tout raconté à sa mère. Et cette dernière a fini par déposer une plainte contre son gendre. Le masque du pasteur est tombé. Constatant les faits, le pasteur avait dépassé les bornes du religieux pour verser dans la dérive sectaire. Il y a aussi un abus de faiblesse de sa part. Après l’incident, la famille de la victime a été soutenue par une association de lutte contre toute forme de violence à Toamasina. Affaire à suivre. Yv Sam L’article Justice : Un pasteur évangéliste jugé pour agressions sexuelles est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Justice : Un pasteur évangéliste jugé pour agressions sexuelles a été récupéré chez Midi Madagasikara.