News

News - Mitantara i Sariaka, niady mafy tamin’ny Covid-19 : “Efa nionona ny vady aman-janako hoe ho faty i  Neny…”
Mitantara i Sariaka, niady mafy tamin’ny Covid-19 : “Efa nionona ny vady aman-janako hoe ho faty i Neny…”

Sariaka, renim-pianakaviana. Mitantara ny niainany ny fahasarotana nandritra ny aretina covid-19 saika nahafaka ny ainy mihitsy. Notsaboina tetsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka izy nandritra ny 12 andro.Iray volana nialoha ny nidirana hopitaly aho no na­nomboka tsy nahare fofona sy tsiron-kanina fa tsy no­raharahaiko fa nihinana ilay fanafody sy vitamine voalaza fa mahasitrana raha mbola tsy mafy ilay aretina. Herinandro mialoha ny ni­di­rana hopitaly anefa no na­no­m­boka narary kibo ary ni­va­la­na ny hariva, narary be tsy za­ka ny loha, ary tampoka eo dia marary be ihany koa ny valahana. Nanakotsako ny va­tana iray manontolo. Na­nom­boka teo, henoko hoe tery be ny tratra, malemy ny tongotra ary sem­potra amin’izay. Tsy ma­intsy nentina namonjy ny ivon­toerana fandraisana ireo ma­rarin’ny Covid-19 etsy amin’ny Village Voara Ando­ha­tapenaka aho, ny 22 marsa teo. Nahakivy tany am-piandohana anefa ny fihetsik’ireo mpitsabo sasany. Misy tena mitavozavoza ilay mpitsabo mpanampy fa ny tena mampalahelo dia izay manam-bola iha­­ny no tena voakarakara. Iza­­hay mantsy tsy niandry fa­nafody tao amin’ny hopitaly fa tonga dia nividy. Raha ny tao amin’ny hopitaly no nandrasana dia efa ma­ty aho ohatran’izay. Nandritra ny 8 andro no tsy maintsy na­siana “Oxygène” aho. Izaho izay efa tsy nanantena ny ho velona intsony, raha ny zavatra niainako izay nandritra ny fotoana narariako sy ny nijanonako tao amin’ny Village Voara. Toy ireny any anaty lavaka mangitsokitsoka be ireny no nisy ahy tamin’ny nanomboka sempotra, tsy misy zavatra reko sy hitan’ny masoko intsony, efa nampionon-tena aho hoe, ho faty aho izany satria ny ahy tena efa “forme grave”. Vao nipetaka ny “oxygéne” dia ohatran’ny hoe misy misintona anaty lavaka izany aho. Ny olana anefa, nisy fotoana, tapatapaka ny jiro teny Andohatapenaka, tsy iza­ho irery anefa no misy “oxygene” tao fa efa am-polony maro. Ny ahy mantsy ny “oxy­gene” ilay mandeha amin’ny herinaratra fa vao tapaka ny jiro dia tena fijaliana ny ahy. Ohatran’ny hoe ho faty izany indray na dia mba efa nahazo hery kely aza. Ny fianakaviana sy ny vady aman-janako moa dia efa nionona hoe ho faty zany i Neny. Izaho sady mivavaka no mampionona ny tenako. Tena mafy loatra ilay aretina, tena tsy misangy mihitsy”. Nisy fotoana tao amin’ny hopitaly, narary be mihitsy ny tratrako, ary isaky ny esorina kely ny “oxygene” dia miaka-nidina ny “Saturation” na ilay “taux d’oxygène”. Isaky ny mitsangana dia tery be mihitsy ny tratra sady marary. Io no tena nampisalasala ny mpitsabo ka tsy maintsy natao ny “Scan­ner”. Hita teo hoe misy maratra ao amin’ilay tratra de tsy maintsy nividy fanafody “an­ti­biotique” indray nanasitranana azy.Nirarakompana ny volaTsy voatanisa intsony ny vola laninay tao satria misy fotoana tonga dia vidina daholo ny fanafody mandritra ny 3 andro, ohatra, mba hialana amin’ilay mivezivezy. Azo lazaina ho nandany vola ihany izahay teny amin’ny toeram-pitsaboana satria te ho sitrana, ary mbola te hiaraka hiaina amin’ny fianakaviana. Ny tena nampalahelo ahy tao dia ny mahita ireo marary sasany matory amin’ny tany satria efa tery ny trano. Nisy marary iray izay efa sempotra be mihitsy, dia tsy nisy fandriana intsony, teo akaikiko teo amin’ny tany izy no napetraka ary nitambatra “oxygene” tamiko. Izany hoe, ilay “concentrateur d’oxygene” teo amiko iny no nitambaranay roa mandra-piandry vaha­olana. Tsy fantatro hoe tsy maharaka ve ny “oxygène” sa toy ny ahoana ny fandaminana misy ao fa vao mainka mahakivy ny mahita ireo marary sy ilay miaina ao amin’ny hopitaly. Ny 2 avrily teo no nivoaka ny toeram-pitsaboana aho.Rehefa hitan’ny mpitsabo fa mahazaka miaina tsy misy “oxygène” dia nalefa nody ary any an-trano no tohizana ny fitsaboana sy fikarakarana.Tatiana AHafatra ho antsika Ny hafatro dia mitandrema fa tena marary ilay voan’ity aretina covid-19 ity. Misy mantsy ny sasany mbola tsy mino fa tena misy ilay aretina, misy ihany koa mieritreritra fa gripa tsotra na tazo mahery no mahazo azy dia rehefa sempotra sy tafiditra anatin’ny “forme grave” vao manatona mpitsabo. Aleo tsy manao dokotera tena fa raha vao misy fambara hafahafa tonga dia manatona toeram-pitsaboana. Ary farany sady lehibe indrindra, mila mametraka ny fiainantsika amin’Andria­ma­nitra, dia mila matoky Azy dia manaiky izay fitondrany fa io no tena anisan’ny nahavonjy ahy. Hajao mandrakariva ny fepetra ara-pahasalamana rehetra na aiza na aiza misy anao fa efa ao anatin’io rivotra iainantsika io mihitsy ilay aretina fa raha vao tsy mitandrina dia lavony.L’article Mitantara i Sariaka, niady mafy tamin’ny Covid-19 : “Efa nionona ny vady aman-janako hoe ho faty i Neny…” a été récupéré chez Newsmada.

10/04/2021
Tohizo ny famakiana >>

News - News Mada
10/04/2021

Toamasina : tsy mahatosika “Oxygene” ny herinaratra

Nandritra ny fanadihadiana natao teny amin’ny hopitaly dia mitsipaka mafy ny tsy fahampian’ny “oxygène” ny tompon’ andrakitra tao amin’ ny Chu Analankinina, Rate­lo­lahy Gervais. Maharaka tsara ny rivotra ary vao nahazo fanampiny avy tamin’ny mpiara-miombon’ an­toka 40 tavoahangy isika, hoy izy. Nohamafisiny fa ny olona iray tsaboina eto amintsika amin’io aretina raha ohatra ka efa sempotra dia tokony halany telo tavoahangy amin’ ny 7m3 na 500 isan’ isany. Raha tsymbola sempotra kosa dia iray tavoahangy sy tapany isan’andro ireo. Raha tokony hakarina han­deha haingankaingana ny ri­votra amin’ ny olona iray dia tsy mety noho ny herinaratra ato amin’ny hopitaly ambany ny tanjany. Matetika tapaka ny herinaratra, tsy manana milina hanome herinaratra hanosika izany ny hopitaly. Izany rehetra iza­ny no mahatonga ny fahafatesan’olona satria tsy mahatosika ny rivotra tokony halefa aminy ny herinaratry ny jirama tonga ety amin’ny hopitaly.Lalàna iraisam-pirenena ny tsy fitondrana razanaNandritra ny firesahana tamin’ny dokotera. Bezandry Desire, lehiben’ny Bmh anivon’ny kominina ambonivohitr’ i Toamasina kosa no nilazany fa tena lalàna iraisam-pirenena ny tsy fahafahana mitondra razana raha ohatra ka voamarina fa matin’ny Covid-19 na pesta na kolerà ilay olona. Tsy maintsy halevina eo amin’ny faritra izay nahafatesany ary tsy maintsy atao anaty vata vy mialoha ny vata hazo ary tsy azo sokafana mandritra ny fito taona. Tsy azo hiaretan-tory na sokasokafana mihitsy fa alevina avy hatrany.Ny fandikana io lalàna io dia azo sokajina ho heloka bevava raha any amin’ny firenen-dehibe satria manapoizina ny fiarahamonina, hoy hatrany izy.SajoL’article Toamasina : tsy mahatosika “Oxygene” ny herinaratra a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
10/04/2021

Alakamisy 8 aprily: 11 no matin’ny covid19

Araka ny salanisa navoakan’ny CCO isan’andro, na­ha­tratra 11 indray ireo olona ma­tin’ny covid-19 tao anatin’ ny iray andro, ny alakamisy 8 avrily teo. 559 kosa ny tranga vaovao tao anatin’ireo 1.730 nanaovana fitiliana.Eto Analamanga avokoa ny 439 amin’ireo mitondra ny tsimokaretina ireo. Efa mi­ho­a­tra an’io isa io anefa ny mi­tondra izany, saingy tsy mandalo fitiliana ary tsy maneho soritr’aretina mandehandeha eny rehetra eny ary mamindra ihany koa. Nampitomboina, araka iza­­ny, ny fanaovana fitiliana ka nahazoana ireo vokatra ireo. Ny eny amin’ny CSB sy ny any an-trano kosa tsy mandalo fitiliana ka tsy tafiditra anatin’io tarehimarika io.Raha ny totalin’ny nodimandry nandritra ny nisian’ny valanaretina teto Madagasi­ka­ra dia nahatratra 486. Mi­ha­ma­fy ny aretina ary mamono ha­ingana raha vao tonga amin’ny tranga fahasarotana. Raha ny antontan’isa ha­tra­ny, miisa 288 ireo marary maneho tranga fahasarotana an­kehitriny. 3.251 kosa no ma­naraka fitsaboana eo ambany fanaraha-mason’ny doko­te­­ra eny amin’ireo hopitaly sy CTC sy ny CSB manerana ny Nosy.Tatiana AL’article Alakamisy 8 aprily: 11 no matin’ny covid19 a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
10/04/2021

Barikadimy – Toamasina: raikitra indray ny fandrehetana afo nataon’ny mpianatra

Raikitra indray ny tora-bato tao amin’ny oniversiten’i Barikadimy Toamasina, oma­ly, noho ny fahadisoam-panantenana saika handray vatsim-pianarana kanjo tsy nisy izany. Raha ny loharanom-baovao, efa nisy lisitra nivoaka tamin’ny fiandohan’ny he­rinandro ary hisy am-pahana vatsim-pianarana ho an’izay efa anaty lisitra hivoaka ny zoma (omaly io) ary raisina eny amin’ny paositra be eny amin’ny araben’ny fahaleovantena. Tonga nirohotra teny an-toerana ireo mpianatra an­aty lisitra ka teo no teraka ny savorovoro teo amin’ny paositra satria nilaza ny tompon’ andraikitra iray fa mbola tsy tonga aty amin’ny paositra ny vola fa miandry ka mety amin’ ny alatsinainy indray. Nive­ri­na tany amin’ny biraon’ny fia­didian’ny filohan’ny oniversite ny mpianatra ka nilaza ny tao fa hoe efa narotsaka ao amin’ny kaontin’ny paositra ny vola. Niteraka fahasorenana tamin’ny mpianatra izany ka nampirehitra afo izy ireo tao amin’ny campus. nandritra ny fanadihadiana no nanehoan’ireo mpianatra ny fanodinkodinan’olona iray ny fa­nampiana avy amin’ny filoham-pirenena nandritra ny fisian’ny mpianatra naratra sy maty farany teo. mitentina 10 tapitrisa Ar izany, saingy nanjavona tampoka.Sajo/Tsiferana R.L’article Barikadimy – Toamasina: raikitra indray ny fandrehetana afo nataon’ny mpianatra a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
10/04/2021

Sarotra ny fandidiana…

Tsy mitsaha-mitombo ny fifindran’ny valanaretina eto amin’ny Nosy. Saika ahitana olona mitondra ny tsimokaretina avokoa manerana ny faritra maro. Ny maty vokatr’izany, miakatra hatrany. Raha ny tarehimarika navoakan’ny CCO farany, ny 8 avrily teo,11 ny matin’ity areti-mandoza ity. Ireo aloha no voamarina fa ny any an’elakela-trano any, mbola tsy voaisa. Sarotra ny fandidiana. Anjaran’ny rehetra ny mitandrina mba hampihenana ny fiparitahan’ny aretina. Raha ny zava-misy hita eny rehetra eny anefa, toa mbola maro ireo tsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana. Minia mikimpy sa matoky tena? Tsy mandindona intsony anefa ny aretina fa efa mby an-koditra. Ody havandran’i Mompera izy ity ka ny aza voany ihany.Aleo re tsy “manao soro-baton’ilay jamba ka voa vao mihilana”. Ny tsy fitandremana kely monja dia mety hitariaka any amin’ny varotsimifody. Ny olana mantsy, rehefa voa dia ny fanjakana indray no mahazo tsiny. Efa nametraka ny fepetra rehetra mila arahina anefa ny mpitondra ka anjaran’ny tsirairay ny manaja izany. Tsy an’olon-tokana na vondron’olona fotsiny fa samy tomponandraikitra ny rehetra. Sao hanao toy ny tantaran’i Botity ao amin’ny “Anganon’ny Ntaolo”, mifanilaka andraikitra amin’ny fahavoazana miseho. Hanjaka ny hoe “tsy izaho fa Ranona”.Sarotra ny fandidiana ho an’ny mpitondra fanjakana manoloana izany rehetra izany. Ny fanakatonana ny lalam-pirenera sasany aza ity efa miteraka fimenomenomana ho an’ny maro, mainka fa fihibohana tanteraka!“Toy ny tain’akitra io ka samy manilika izay eo am-bavalavakany”. Fa maro koa anefa ireo manao tokin’akitra: “atao hoe matoky, manao maloto am-baravarana, lazaina ho tsy matoky indray, nefa tsy manidy trano”. Sarotra ny hifampitsara, fa aleo samy misaina izay atokisany sy ianteherany. Ny finoana no mila hatanjahana tsara mba tsy hahasarotra ny fandidiana.Andry FenomananaL’article Sarotra ny fandidiana… a été récupéré chez Newsmada.

Petites annonces

HASH CYCLE FINANCE Le concept de cryptomonnaie est un concept qui existait déjà bien avant la création du Bitcoin. ... Le Bitcoin, créé en 2009 par un développeur (ou un groupe de développeurs) utilisant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, exploite l'algorithme SHA-256 comme système de preuve de travail. De faite HASH FINANCE est une société Américaine qui existe depuis 2012 et qui opère dans le domaine des marchés de négociation cryptographie. Entre temps gérée par un cercle restreint d'investisseur de cryptomonnaie , en 2012, elle a décidé d’élargir ce cercle à d’autres investisseurs. D’où la création de la plateforme HASH CYCLE FINANCE. Il y a lieu de préciser que ladite société à la base s’appelle HASH FINANCE. Elle dispose de plusieurs Ferme de minage de cryptomonnaie dans plusieurs pays du monde.Pourquoi investir dans la plateforme?La cryptomonnaie qui est le domaine dans lequel elle opère, représente un investissement privilégié sur le plan international. Il permet aux investisseurs de spéculer sur le prix du righ de minage . C’est un actif extrêmement volatile qui favorise d’importantes différences de prix qui se remarque même dans le cours terme. Dans presque toutes les conditions d'évolution monétaire sur le marché boursiers, la cryptomonnaie est quelque chose d'incontournable qui offre une volatilité élevée et d’excellentes opportunités de profits. Le minage est un actif qui génère de solides rendements pour les investisseurs. Et au fond, cette société fait preuve d’éthique, d’efficacité, de transparence et de rentabilité.Comment gagner avec HASH CIRCLE FINANCE ?Vous devez investir sur la plateforme de l’entreprise pour devenir partenaire et en ce moment, vous commençez à gagner des commissions par jour sans parainage durant les 6jrs/ 7 sur  une durée de 10mois de contrat renouvelable. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier des bonus de parrainage après après activation de votre pack, ce qui n’est pas obligatoire.ConclusionHASH CIRCLE FINANCE est l’une des meilleures opportunités du moment nous avions eu a réaliser  et nous ne somme que a 15% de nos projet. Ici C’est un moyen rapide d’accéder à l’indépendance financière sans trop se casser la tête. Car la révolution monétaire commence avec les cryptomnaie,  Et c'est le bon moment pour vous de faire le bon choix en vous positionnant maintenant pour en profiter.7em Affiche PDF Liste des packs 👇🏾✅Writhe : 25$ Gain journalier : 0,5$ Gain par mois : 12$ Gain en 10 mois :   120$✅Black : 50$ Gain journalier : 1$ Gain par mois : 24$ Gain en 10 mois : 240$✅silvers : 100$ Gain journalier : 2$ Gain par mois : 48$ Gain en 10 mois : 480$✅ Bronze : 250$ Gain journalier : 5$ Gain par mois : 120$ Gain en 10 mois :  1200$✅ Argent :  500$ Gain journalier: 10$ Gain par mois: 240$ Gain en 10 mois : 2400$✅Titanium : 1000$ Gain journalier : 20$ Gain par mois : 480$ Gain en 10 mois:4800$✅Diamand :  2500$ Gain journalier : 50$ Gain par mois : 1200$ Gain en 10 mois : 12000$✅Platinium : 5000$ Gain journalier : 100$ Gain par mois : 2400$ Gain en 10 mois : 24000$https://hcycle-finance.com/register/Tika111Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Cherche HASH CYCLE FINANCE".

News - News Mada
10/04/2021

Mandoto: nosamborin’ny zandary ireo olona nikasa hanao kolikoly 7 hetsy Ar

Nitondra vola 7 hetsy Ar saika hanaovana kolikoly tamin’ny zandary ny lehilahy telo nitazona ombin’olona tao amin’ny distrikan’i Mandoto. Tsy nanaiky izany anefa ny zandary ka notazonina avy hatrany izy ireo…Miady amin’ny kolikoly ny zandarimaria! Nosamborin’ny zandary avy ao amin’ny kaompania/borigady Mandoto ireo olona nikasa hanao kolikoly (nitondra vola 7 hetsy Ar) ta­min’ny zandary momba ny omby halatra. Raha ny tatitra nampitain’ny zandary, nisy na­ka tao am-bala ny ombin’olona iray ao Fidirana, distrikan’ i Mandoto, omby roa ireto ve­ry ireto, ny faran’ny volana desambra 2020. Nisy nahita tao amin’ny andian’ombin’olona ao Mahatsinjo Tsaraha­fa­tra kaominina Mandoto ny iray tamin’ireo omby very ireo. Niantso ny filoham-po­kontany avy hatrany ny tompon’omby mba hanao ny fo­mba hahazoana ny ombiny. Naheno izany ny zandarimaria dia nidina ifotony hanamarina ka voaporofo fa ilay omby very tokoa no notanan’i Mbehoavy. Notazonin’ny zan­dary mba hanaovana fa­mo­torana avy hatrany ity lehilahy nahitana ombin’olona ity. Ta­o­rian’izay, naniraka olona ny naman’ity lehilahy ity mba han­dresy lahatra ny zandary hamotsorana an’i Mbehoavy.Tsy handefitra amin’ny fanaovana kolikoly ny zandary… Tsy afa-po tamin’ny iraka izy roa lahy ka tonga nitondra vola 7 hetsy Ar handaminana ny raharaha. Niantso zandary sy vavolombelona ny kaomandin’ny kaompania mba hanatri-maso ity fanaovana kolikoly ity. Nogiazana ny vola, notanana hatao fanadihadiana izy telo lahy ary hatolotra ny fampanoavana. Nohamafisin’ny kaomandin’ny kaompania, ny Ka­pi­teny Irinjaka Rabemananjara sy ny kaomanidin’ny borigady ny GPHC Raseta Andria­tsa­rahasina fa manentana ny vahoaka hifanampy amin’izy ireo hamongorana ny asa ratsy amin’iny faritra iny. Hiady amin’ny asan-dahalo, handà ny kolikoly ary hanome vaovao raha vao misy tranga. “Halaviro ny kolikoly, izahay efa miady ny tsy handray, ianareo miady tsy hanome. Aoka samy hanara-dalàna”, hoy hatrany izy ireo. Tsy mandray na kely na betsaka ary tsy miara-miasa amin’ny olo­na mpanao ratsy izahay, araka ny fanazavan’izy ireo hatrany.Jean ClaudeL’article Mandoto: nosamborin’ny zandary ireo olona nikasa hanao kolikoly 7 hetsy Ar a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Port intelligent : Progrès technologique indispensable, selon Haja Paul Ravaloniaina

Haja Paul Ravaloniaina, Country Manager d’Ericsson à Madagascar. Madagascar ambitionne de disposer du port d’éclatement de l’Océan Indien. Un hub en construction, avec l’extension du port de Toamasina. Haja Paul Ravaloniaina, Country Manager d’Ericsson à Madagascar nous livre son avis de technicien. Interview.  Midi Madagasikara (MM). Face à l’évolution constante du commerce international, quels pourraient être les prochains tendances et défis dans le secteur du transport de marchandises, en termes de technologies? Haja Paul Ravaloniaina (HPR). Le commerce représentait plus de 60% du produit intérieur brut (PIB) mondial, selon la Banque Mondiale. Les ports et la navigation sont vitaux pour une économie mondiale qui fonctionne bien. Le transport maritime joue de loin le rôle le plus important, facilitant environ 90% des échanges mondiaux. Les plus grands défis dans ce secteur proviennent souvent des temps d’arrêt des équipements, des gares portuaires encombrées pour le chargement et le déchargement, la sécurité des travailleurs et l’impact environnemental. Nous avons récemment publié un rapport complet, qui décrit comment tous ces défis pourraient être résolus avec les réseaux cellulaires privés. Les réseaux cellulaires privés prêts pour la 5G fournissent une connectivité rapide, fiable et sécurisée requise par l’infrastructure réseau d’un port intelligent pour gérer les grandes quantités de données générées par les grues, les véhicules, les équipements et les travailleurs. Que représente exactement un port intelligent? Quels sont les domaines d’application des solutions en termes de technologies portuaires intelligentes? HPR. Les ports intelligents sont équipés de capteurs, de caméras et d’appareils, entièrement connectés à une infrastructure réseau, créant un système de communication complètement intégré. Cette connectivité permet le contrôle à distance de la machinerie lourde et des véhicules portuaires automatisés et crée un moyen extrêmement plus efficace et sécurisé de connecter et de suivre toutes les expéditions et marchandises. Les systèmes de pesage de conteneurs automatisés réduiront les temps de pesage tandis que les grues de quai télécommandées racourciront le temps d’achèvement des navires, augmentant la productivité jusqu’à 25%. Dans les conclusions du rapport maritime, Ericsson a collaboré avec le principal fournisseur de technologies de capteurs, ifmelectronic, ainsi que des chercheurs du cabinet de conseil en gestion Arthur D.Little, pour examiner et quantifier cinq cas d’utilisation avec les applications les plus avantageuses pour les technologies portuaires intelligentes. Il s’agit des grues navire-terre télécommandées ; des portiques automatisés ; des véhicules à guidage automatique (AGV) ; de la surveillance ; et des drones. Madagascar veut transformer le port de Toamasina en hub. Compte tenu de la concurrence dans la région, y aurait-il des impératifs – en termes de technologie – pour atteindre cet objectif? HPR. Les nombreux avantages de l’automatisation sont de plus en plus évidents pour les opérateurs portuaires du monde entier. Ils se rendent compte qu’ils peuvent améliorer tous les aspects des opérations, une plus grande efficacité, des coûts inférieurs, une meilleure surveillance et une sécurité accrue. Tous ces éléments mènent à une productivité plus élevée, à des opérations plus sûres et à des résultats financiers plus solides. Les précédentes tentatives d’automatisation reposaient sur des technologies qui ne pouvaient plus gérer la bande passante, la densité des appareils et les capacités de latence requises par les solutions avancées d’aujourd’hui. Une chose est sûre, les opérateurs portuaires ne peuvent plus combler le fossé avec des technologies héritées coûteuses et rigides comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou les câbles physiques. Pour forger les ports connectés numériquement du futur, une technologie de connectivité beaucoup plus puissante est nécessaire. La technologie cellulaire 5G est l’outil-clé nécessaire pour créer un port intelligent et jeter les bases de l’utilisation de l’Internet des Objets (IdO) dans l’automatisation industrielle. Cellular permet des services de communication critiques comme les capacités voix et données. Ceux-ci aident à prévenir les blessures des travailleurs en les gardant physiquement éloignés des dangers potentiels. La 5G est bien optimisée pour l’IdO, garantissant une faible consommation d’énergie, une sécurité accrue des données et la capacité de prendre en charge une densité de connexion élevée. Contrairement aux réseaux hérités, la 5G fournit une solution de connectivité complète pour les spectres sous licence et sans licence, ainsi qu’une communication cellulaire transparente de véhicule à tout (c-v2x). La solution complète permet aux opérateurs portuaires de n’utiliser qu’une seule liaison pour tous les services au lieu d’installer plusieurs équipements de réseau, par exemple sur une grue. L’utilisation de ces technologies nécessite certainement de gros investissements au niveau du port. Cela en vaut-il la peine, en termes de retour sur investissement? HPR. Cela vaut la peine d’investir dans ces technologies. Notre rapport prévoit que si les cinq cas d’utilisation mentionnés précédemment sont déployés ensemble, un retour sur investissement complet peut être obtenu en moins de deux ans. À la cinquième année, le rapport prévoit que le retour sur investissement serait de 178% pour notre port de référence standard. Un bon exemple est un port en Italie, qui déploie déjà ces types de technologies intelligentes, en tirant parti des technologies 5G pour améliorer l’échange d’informations en temps réel entre les acteurs du processus de terminal du port. Ces applications ont le potentiel de réduire les émissions de CO2 de 8,2% pour une opération de terminal. Au-delà des facteurs environnementaux critiques tels que le climat, le port a également généré de nombreux avantages économiques, notamment une réduction des coûts d’exploitation, de la consommation de carburant et des heures de travail des machines, ainsi que des taux de vitesse de fonctionnement accrus (grâce à l’amélioration des processus). Recueillis par Antsa R. L’article Port intelligent : Progrès technologique indispensable, selon Haja Paul Ravaloniaina est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Port intelligent : Progrès technologique indispensable, selon Haja Paul Ravaloniaina a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
10/04/2021

Toliara I sy II ary Ankazoabo: areti-mandringana ny biby mamindra amin’ny olona

Mampahafantatra ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), fa misy valanaretina mpahazo ny omby sy ny ondry ary ny osy, izay mifindra amin’ny olombelona any amin’ny distrika Toliara I sy II ary An­kazoabo, faritra Atsimo An­dre­fana. Toy izao ny fitrangan’ ny aretina, manavy, malain-komana, reraka, mihena ny ronono, afaka anaka, ary mety ho faty raha tsy voatsabo. Mi­findra amin’ny alalan’ny kaikitry ny moka ity aretina ity, amin’ny alalan’ny fifampikasohana amin’ny biby maty. Mi­findra amin’ny olona amin’ ny alalan’ny fikasihana mi­van­tana ny rà na ny taovan’ny biby marary, amin’ny kaikitry ny moka ary amin’ny fihinanana hena na ronono ratsy ma­saka. Entanina ny rehetra ha­natona ny tompon’andraikitra raha mahita ireo tranga ireo.Raha sendra misy izany, atokana ny biby marary. Alevina ny henan’ny marary, na ny biby sy ny tavoniny. Ho an’ny olombelona, tokony hi­hi­nana sakafo na hena azo antoka, ronono mangotraka tsara. Sasana madio amin’ny savony ny tanana sy ny fitaovana ampiasaina. Esorina ny lobolobo isorohana ny moka, mampiasa lay misy ody moka. Roahina amin’ny donak’afo ny moka eny an-tsaha.Njaka A.L’article Toliara I sy II ary Ankazoabo: areti-mandringana ny biby mamindra amin’ny olona a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Décès : Rindra Tarika perd un de ses piliers

Rindra Razakaharison, emporté trop jeune par la pandémie. Le milieu de la musique malgache vient de perdre un des meilleurs paroliers/chanteurs de sa génération en la personne de Rindra Razakaharison. Compositeur et arrangeur au sein du groupe Rindra, il était dans la fleur de l’âge. Peut-être peu mis en avant sur les médias, leur titre, « Mitia mangiana », a été un succès national. Le groupe Rindra a été adoubé par la diva Bodo lors de son concert en 2017 au Palais des Sports à Mahamasina. D’après les premières informations, l’artiste aurait été emporté par la Covid–19. La réaction des artistes ne s’est pas fait attendre, nombreux lui ont rendu hommage. Son décès rappelle également la dangerosité de cette deuxième vague qui n’épargne ni les personnes âgées ni les plus jeunes, ni même les enfants. Maminirina Rado L’article Décès : Rindra Tarika perd un de ses piliers est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Décès : Rindra Tarika perd un de ses piliers a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
10/04/2021

Mandripaka ny valanaretina: maherin’ny 200 ireo matin’ny tazo any Midongy Atsimo

Miatrika ady roa samihafa. Mandripaka ny valanaretina ta­zomoka mifangaro aretina hafa any amin’ny distrikan’i Midongy Atsimo, araka ny vaovaon’ny RNM, omaly. 200 eo ho eo ireo matin’ izany aretina izany any an-toerana, araka ny fampahalalam-baovao. Fantatra fa ani­san’ny tsy afa-belan’ity tazo hafahafa ity ireo ankizy, manomboka eo amin’ny 2 ka hatramin’ny 12 taona ireo lasibatra. “Manodidina ny fito isan’andro eo ireo maty aty an-toerana”, hoy hatrany ny fampahalalam-baovaon’ny haino aman-jerin’ny fanjakana. Tsy niandry ela fa hisy ny fidinana ifotony ataon’ny tompon’andraikitra rehetra any an-toerana, hotarihin’ny ben’ ny Tanàna hijerena ny momba izao faty olona noho ny tazomoka izao.Nihetsika ny distrika… Etsy an-daniny koa anefa, nivory nandritra ny roa andro ireo tompon’andraikitra rehetra eo anivon’ny distrika sy ny avy amin’ny fahasalamana amin’ny hanentanana ny va­ho­aka amin’ny hanarahana ny fepetra. Nidina teny rehetra teny tamin’ny alalan’ny “mé­ga­phone”, miaraka amin’ny mpitandro filaminana. Nisy fi­savana hatreny an-tsena amin’ireo tsy manao arovava orona amin’izany. Araka izany, ady maromaro ny atrehin’ny any Midongy A­tsimo, amin’izao fotoana izao: Tazomoka sy ny covid-19.Synèse R.L’article Mandripaka ny valanaretina: maherin’ny 200 ireo matin’ny tazo any Midongy Atsimo a été récupéré chez Newsmada.

Petites annonces

Eufonie SARL, société spécialisée dans la relation clientèle et BPO à Madagascar, recherche activement un (01) contrôleur de gestion :   Vous aurez pour missions principales :·           L’élaboration, la mise en place et l’optimisation des outils d’analyse et de suivi des activités liés à la comptabilité analytique (mise en place de tableaux de bord, d'indicateurs…) ;·           L’élaboration des reporting mensuels et annuels des résultats analytiques.·           La bonne diffusion des informations au sein des équipes et d’apporter un support aux opérationnels dans le pilotage des activités·           La capitalisation de la comptabilité analytique pour optimiser les prix de vente et le suivi de la facturation;      Votre Profil :  ·           Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+4 en Gestion ou équivalent·           Formation en contrôle de gestion et techniques d’audit·           Maitrise de la comptabilité française·           Expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire·           Maitrise parfaite des outils informatiques : Excel avancé, logiciel SAGE Quadratus·           Capacités rédactionnelles, esprit d’analyse, sens de la rigueur, de l’organisation et du contact·           Grande capacité de travail·            Aptitude à travailler en équipe      Vos avantages :Les avantages que nous vous proposons sont : ·         Un poste en CDI à temps plein (40h/semaine) ;·         Rémunération correspondant à vos compétences, avec des variables intéressantes ;·         Évolution de carrière à la hauteur de vos ambitions.Si tout cela vous parle, vous êtes le candidat qu’il nous faut !Merci d’adresser votre candidature composée de votre CV et d’une lettre de motivation à l’adresse recrutement@eufonie.frCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Contrôleur de Gestion".

News - News Mada
10/04/2021

Fampiatoana didim-pitsarana: mijanona amin’ny sezany ny ben’ny Tanànan’i Nosy Be

Efa saika ratsy ny toe-draharaha raha tsy nilatsaka ny didy. Naato aloha ny didim-pitsarana nanala amin’ny toerany ny ben’ny Tanàna am-perinasa, i Vita Gilbert. Antony, tsy nitombina ny fanapahan-kevitra noraisin’ny filankevi-panjakana, araka ny nambaran’ny minisitry ny Serasera sy ny fifandraisana, i Lalatiana Andriantogarivo,  tamin’ny fandaharana « Tsy ho tompon-trano mihono », omaly, tao amin’ny TVM/RNM. « Tsy mbola nisy teto ambonin’ny tany izany kandidà laharana fahatelo, lasa ben’ny Tanàna ka nofoanana avokoa ny ankamaroan’ny vato azon’ny voalohany, ben’ny Tanàna am-perinasa ka tsy nisy afa-tsy vato 100 mahery sisa. Nefa efa nahazo vato maherin’ny 5 000 tamin’ny voka-pifidianana, natao ny 27 novambra 2019. Tahaka izany koa, nofoanana ny ankamaroan’ny vato azon’ny kandidà laharana faharoa, amin’ny alalan’ny fanafoanana ny birao fandatsaham-bato », hoy izy. Io kandidà laharana fahatelo no notendren’ny filankevi-panjakana fa lany ben’ny Tanàna, araka ny didy nivoaka, ny volana janoary 2020. Nametraka fitoriana sy nampiakatra ny raharaha ny ben’ny Tanàna Vita Gilbert ka izao nandraisan’ny minisitry ny Fitsarana sy ny avy amin’ny minisiteran’ny Atitany, fanapahan-kevitra ny hampiatoana izany didy izany aloha.Naneho ny tsy fahafaliany ny vahoaka…Etsy an-daniny, efa naneho ny tsy fahafaliany sy ny hatezerany ary efa saika nikorontana ny vahoaka tao Hell Ville Nosy Be, afakomaly, manoloana izao nikasan’ny sasany hanesorana ny ben’ny Tanàna Vita Gilbert, avy amin’ny IRK, miara-dia amin’ny filoha Rajoelina Andry izao. Efa nikasa ny haka ny toerany ilay laharana fahatelo, saingy nilatsaka ny didy fampiatoana ny fanapahan’ny filankevi-panjakana. « Anjaran’ny fitsarana ny mandinika sy mijery ary manohy ny momba ity raharaha ity », hoy ny minisitra. Araka izany, tokony hampieritreritra sy hampandinika ity raharaha ity. Mety tsy ho tranga iray ihany io any amin’ny kaominina Nosy Be io, manoloana ny fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsaina farany teo.Synèse R.L’article Fampiatoana didim-pitsarana: mijanona amin’ny sezany ny ben’ny Tanànan’i Nosy Be a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
10/04/2021

Fisaorana tamin’ny fankaherezana: nankasitraka ny rehetra ny fianakaviana Ratsiraka

Naneho ny fisaorana sy fankatelemana ho an’ireo rehetra nidodododo nanotrona, nankahery, nampitraka tamin’ny namoizany ny amiraly Ratsiraka ny vadiny, i Ratsiraka Céline sy ny fianakaviany. Nankasitrahana ma­nokana ireo rehetra nanampy sy nanohana nandritra ny fotoan-tsarotra tsy nahasalama azy. Nisaoran’izy ireo koa ny eo anivon’ny fitondram-panjakana manontolo, tarihin’ny filoha Rajoelina Andry mivady. Tahaka izany koa ireo masoivoho vahiny sy ny sehatra iraisam-pirenena, ny ma­namboninahitra tsy ankanavaka, ny ben’ny Tanànan’An­tananarivo, ireo mpitondra fivavahana sy ireo antoko politika na fikambanana sa­mihafa… «Mankasitraka ta­min’ny fankaherezana sy fiarahana miombona alahelo, indrindra tamin’ireo fanampiana sy fikarakarana samihafa nandritra ireny andro manjombona ireny sy ny fanaovam-beloma farany ny nofo mangatsiakan’ny filoham-pirenena teo aloha ny amiraly Ratsiraka Didier Ignace», hoy izy ireo. Nanterin’ny fianakaviana fa tsara levenana ny maty, ary tsy nitsanga-menatra. Naha­tsa­pa izy ireo fa tsy irery, niara-nizaka izany ary nihamaivana ny fahoriana nanjo. Naneho ny fialana tsiny koa anefa izy ireo ho an’ireo tsy tratra antso sy tsy afaka nanatrika ny fandevenana noho ny covid-19. Na izany aza, misy ny laharan-telefaonina, ho an’ireo hitsapa alahelo sy ha­mangy, hakana fotoana mialoha : 0336100882 – 0345248471 – 0325365391.Synèse R.L’article Fisaorana tamin’ny fankaherezana: nankasitraka ny rehetra ny fianakaviana Ratsiraka a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Lutte contre la Covid-19 : Ruée des malgaches vers les remèdes traditionnels améliorés

Contre toute attente, les produits de Dr Edmond Rakotomalala ont renforcé l’intérêt des malgaches pour la pharmacopée traditionnelle. A 8 heures du matin, des gens venant des quatre coins de la capitale malgache font la queue en attendant l’ouverture d’un des points de vente des remèdes traditionnels améliorés de celui qui se fait appeler «Dr Edmond Rakotomalala». «J’ai dû quitter ma maison située à Andranomena dans l’espoir d’acheter les Ed1 pour ma famille», lance Toky, un jeune père de famille qui espère avoir sa part de «remèdes miracles», dans la foule composée d’une centaine de personnes environ. Les produits de «Dr Edmond Rakotomalala» font actuellement fureur au sein de l’opinion publique malgache. Les longues files d’attente devant les points de vente ne datent pas d’aujourd’hui et s’observent dans plusieurs quartiers de la capitale malgache, par exemple. Une situation qui profite à certaines personnes qualifiées de profiteurs pour certains, ayant le sens du business pour les autres. En effet, des gens habitant ces quartiers se sont chargés de faire la queue à la place des clients moyennant une certaine somme d’argent. «La place s’achète à 15 000 Ar dans le quartier de Mahazoarivo», déplore une internaute. Le coût du service varierait d’un quartier à l’autre et en fonction de la place dans les files. Dans cet esprit d’attrait pour les fameux «Ed1, Ed2,…», les demandes repartent de plus belle sur les réseaux sociaux, via les appels téléphoniques ou encore du bouche-à-oreille. Gênant. «Le phénomène Edmond Rakotomalala» continue son ascension fulgurante en termes de «notoriété et de garantie en matière de traitement contre la Covid-19 ». «Un gain en côte de popularité survenu après les interpellations effectuées par l’État en ce qui est du besoin de régularisation des produits», selon certains observateurs. «Hormis les vertus thérapeutiques de ces remèdes traditionnels, l’État malgache est pour quelque chose dans leur popularité», note Njaka, un observateur de la vie publique. «La défiance de la population envers l’autorité publique a, comme on dirait, semble avoir donné du crédit aux produits de sieur Edmond Rakotomalala», a ajouté notre interlocuteur. Les faits sont là, la population s’arrache ces remèdes traditionnels qui se vendent comme des petits pains. Et avec cette même tendance, les témoignages sur son efficacité contre la Covid-19 affluent sur les réseaux sociaux. Jusqu’à faire de l’ombre aux remèdes traditionnels promus par les officiels du pays. Et ce, malgré les campagnes de matraquage dans les médias, les discours officiels et autres supports de communication. José Belalahy L’article Lutte contre la Covid-19 : Ruée des malgaches vers les remèdes traditionnels améliorés est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Lutte contre la Covid-19 : Ruée des malgaches vers les remèdes traditionnels améliorés a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
10/04/2021

Fitsaboana ny governora Rasoamaromaka: nitondra fanazavana ny eo anivon’ny Assistant +

Nitondra fanazavana ma­noloana ny resabe momba ny fitsaboan-tenan’ny governora Rasoamaromaka Hery tany ivelany ny eo anivon’ny fiantohana ara-pahasalamana As­sis­tant +. “Tsy maintsy nanao ny fanavotana ny ainy ka antony namindrana azy haingana tamin’ny alalan’ny fiaramanidina (Evasan) tatsy La Reunion ny fiandohan’ny vo­lana marsa teo”, hoy ny filoha tale jeneraly, i Patrick Cejudo, teny Ivato tamin’ity herinandro ity. Nanteriny fa niharatsy sy nisy fahasarotana ny toe-pahasalamany ka tsy maintsy natao ny vonjy aina rehefa tsy vita teto intsony izany, araka ny nambarany. Notsiahiviny fa mpikambana teo anivon’ny Assistant + efa ho 10 taona ity governora ity ary mahaloa ny latsak’emboka 28 000 Ar isam-bolana. Anton’ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana azy izany. Tsiahivina fa 40 izao ireo marary tsaboin’izy ireo eto an-toerana, amin’izao fo­toana izao. Manara maso iza­ny ireo mpitsabo eo anivon’ity tranom-piantohana momba ny fahasalamana ity.Synèse R.L’article Fitsaboana ny governora Rasoamaromaka: nitondra fanazavana ny eo anivon’ny Assistant + a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Manakara : Vady roa sy rafozana tapitra novonoiny

Heloka bevava intelo miantoana no nataon’ilay rangahy. Tsy fanafihana na fandrobàna na koa asan-dahalo fa kosa famonoana ho faty ny vadiny rehetra ary koa ny rafozan-dahiny. Toa izao ny zava-bitany. Niditra am-ponja voalohany izy ny taona 2004 rehefa maty novonoiny tamin’ny kenda ny vadiny voalohany. Folo taona taty aoriana, rehefa nivoaka ny fonja izy ny taona 2014, iray andro taorian’izay dia mbola novonoiny ho faty koa ny raim-badiny, izany hoe ny rafozan-dahiny. Mitovy ny fomba nanalany ny ainy dia avy amin’ny alàlan’ny fanakendana izany. Ny 15 martsa lasa teo izy no nahavita sazy indray ary nivoaka ny fonja arak’izany. Iray andro monja taorian’ny nahazoany fahafahana, ny nataony voalohany dia nitady ny vadiny faharoa ary ny namono azy ho faty. Tao amin’ny kaominina ambanivohitra Mahabako no nisehoan’ity tranga hafahafa ity, raha araka ny tatitry ny polisy. Tamin’ny fotoana nisamborana ilay rangahy dia mbola nahitàna karazana ody gasy niaraka taminy. Ny fihevitry ny maro dia nobaikon’ny ody notazominy ity rangahy mpamerin-keloka ity. Amin’ny lafiny siantifika indray anefa dia azo heverina fa mety ho tsy salama saina izy. Na inona anefa mety ho antony, ny tsy azo ihodivirana dia loza mitatao ho an’ny fiaraha-monina izy matoa nahavita heloka bevava telo samihafa. Efa nosamborina ary naverina am-ponja indray… D.R L’article Manakara : Vady roa sy rafozana tapitra novonoiny est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Manakara : Vady roa sy rafozana tapitra novonoiny a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Petites annonces

Boostez votre chiffre d'affaires grâce à votre visibilité sur le web. Actuellement, digitaliser son entreprise devient incontournable. Zayroo DC vous propose l'offre qui correspond au meilleur rapport Qualité/Prix sur le marché, et le moins cher à Madagascar. Obtenez votre site internet clé en main à partir de 299 000 Ariary seulement. Nos différentes offres et packs incluent tout (Conception, nom de domaine, hébergement, optimisation et référencement naturel)Vos avantages : nous ne nous limitons pas à la conception et à la mise en service de votre site, - nous faisons le nécessaire pour que votre site soit optimisé pour un positionnement optimal et un maximum d'accessibilité pour les moteurs de recherche; - nous vous conseillons les solutions les plus adaptées afin d'adapter votre site en efficacité et atteindre rapidement vos objectifs; - nous vous accompagnons pendant tout le processus de votre transition digitale; - votre site internet sera mise en service en un temps record.Ne tardez pas, profitez dès maintenant et devancez vos concurrents !Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Faites décoller votre entreprise avec Zayroo Digital Consulting".

News - News Mada
10/04/2021

Harena an-kibon’ny tany: nahatratra 177 kilao ny volamena voangona

Manan-danja lehibe eo amin’ny fampandrosoana ny toekarena ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany, indrindra amin’izao krizy ara-pahasalamana izao. Tratra hatrany amin’ny 90%-n’ny tanjon’ny minisitera mpiahy.Namoaka ny tatitry ny zava-bita taona 2020, ny minisiteran’ny Ha­rena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika (MMRS), ny 8 avrily teo, no­tarihin’ny minisitra Ravo­ka­tra Fidiniavo. Maro ny zavatra nisongadina. Nahatratra 177 kilao ny tahiry volamena natsangana ao amin’ny Banky foibe, ny faran’ny taona 2020. Nitentina 57,12 miliara Ar ny haba sy tamberim-bidy tsy ao anatin’ny hetra azo raha 3 miliara Ar ny vinavina tao anatin’ny roa taona (2019-2020), izany hoe niakatra 158,33%. Avy amin’ny harena an-kibon’ny tany ny 4,86%-n’ny Hari-karena faobe (PIB) 2019, raha 4,7% ny vinavina. Nihena -2,8% anefa izany, ny taona 2020 vokatry ny ny Covid-19. Nahatratra 26,44 miliara Ar ny haba avy amin’ny harena an-kibon’ny tany, ny 2020, raha 18,10 miliara Ar ny vinavina Tetibola LFI 2020. Anisan’ny zava-bita koa ny fandaminana vaovao ny fitsinjarana ny haba azo avy amin’ny harena an-kibon’ny tany any amin’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana (CTD). Nahatratra 12,32 miliara Ar ny haba sy tamberimbidy nozaraina tamin’y CTD, namatsiam-bola ny tetikasam-pampandrosoana eny ifotony.Mihantona ny fanondranana volamena Mitentina 1.880,43 miliara Ar ny vola niditra tamin’ny fanjakana avy amin’ny fanondranana harena an-kibon’ny tany, milanja 588.157,42 taonina. Anisan’izany ny volamena, ny vatosoa sarobidy, ny vato indostrialy, ny fasimainty, ny nikela, ny kobalta, sns. Tsiahivina fa nihantona ny fanondranana volamena, na­nomboka ny septambra 2020. Eo am-pamaranana ny famolavolana ny lalàna vaovao mifehy ny harena an-kibon’ny tany. Eo am-panomanana ny antontan-taratasy amin’ny lafiny teknika ho an’ny toerana (blocs) hitrandrahana solika miisa 44. Hatomboka tsy ho ela ny famolavolana ny Antontan-taratasy nasionaly mikasika ny solika. Maro koa ny birao natsangana, toy ny Bam miisa dimy, ny sampana polisin’ny harena an-kibon’ny tany, ny Anor miisa telo. Eo koa ny fanofanana mitefy vato any Antsirabe, ny tsy fampiasana ankizy any amin’ny fitrandrahana mica any atsimo, sns.Njaka AndriantefiarinesyL’article Harena an-kibon’ny tany: nahatratra 177 kilao ny volamena voangona a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Un remède à base de plantes médicinales contre la Covid-19

Madagascar est un véritable jardin d’Eden. Elle recèle de nombreux trésors que la nature lui a offerts. Elle possède une faune et une flore endémiques. Les chercheurs peuvent tirer avantage de cette richesse qui est bénéfique à l’homme. C’est de ce trésor que vient notre salut en ce moment. Les plantes médicinales nous offrent des remèdes qui nous permettent de lutter contre diverses affections. Aujourd’hui, ce sont certaines d’entre elles qui ont été codifiées et sont en train de nous faire gagner la bataille menée contre ce virus meurtrier. C’est toute une panoplie de remèdes que les Malgaches ont à leur disposition et leur efficacité n’est pas sujette à caution. Un remède à base de plantes médicinales contre la Covid-19 Les Malgaches, à un titre ou à un autre, ont déjà eu recours aux remèdes des tradipraticiens. Leur utilisation était empirique, mais le résultat ne faisait aucun doute. Les scientifiques malgaches se sont penchés sur ces plantes, les chercheurs de l’IMRA du professeur Rakoto Ratsimamanga ont entrepris des travaux scientifiques importants qui leur ont permis de produire des médicaments reconnus sur le plan international. Mais à côté de ces derniers, il y avait les dépositaires d’un savoir ancestral. Le travail des praticiens de la médecine traditionnelle a donc été codifié et ces derniers ont été reconnus par les autorités. Ce sont des chercheurs compétents et leurs travaux leur ont permis de mettre au point des remèdes efficaces. C’est le cas de cet Ed1 que tout le monde s’arrache actuellement. Son utilisation a donné d’excellents résultats et ceux qui ont été contaminés par le virus et qui ont suivi le protocole sanitaire de son inventeur ont tous été tirés d’affaires. Le problème qui se pose est cette production qui est encore artisanale. Il est peut-être temps que les autorités se penchent là-dessus car il s’agit d’une question de salut public. Patrice RABE L’article Un remède à base de plantes médicinales contre la Covid-19 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Un remède à base de plantes médicinales contre la Covid-19 a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
10/04/2021

Fihariana Vakinankaratra: hotohanana ny tanora mpandraharaha miisa 133

Natao sonia, ny 8 avrily teo, tany Antsirabe, ny bokin’andraikitra mirakitra ny tetikasa titra maitso (titre vert) eo amin’ny fiadidiana ny governora ny faritra Vakinankaratra sy ny fanjakana malagasy. Mamatsy vola azy ny tetikasa Fihariana, ary misitraka ny tombontsoa ny Tanora mpandraharaha maoderina (JEM).Miara-miombon’antoka amin’ny Fihariana ny banky BNI sy ny Cabiz/Fifamanor. Tanjona ny hanomezana vahana ny tanora handraharaha sady mahaleo tena. Hita ao anatin’ny bokin’andraikitra ny fanajariana lemaka mitotaly 133 ha (1 ha isan’olona), ahazoana manao fihariana maro, toy ny juncao, ny fiompiana ombivavy be ronono, ny fanatavezana kisoa, akoho fakana nofo, sns. Hianto­han’ny fanjakana amin’ny alalan’ny Foibe Agro business an’ny Fifamanor ny lalam-barotra. Hahazo famatsiam-bola 39 tapitrisa Ar tsirairay avy ireo mpahazo tombontsoa miisa 133, tamin’ireo 525 nisafidianana. Manohana ara-teknika ny Fihariana, amin’ny lafiny fitantanana orinasa.Nilaza ny minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), Rana­rivelo Lucien, fa ao anatin’ny velirano fahasivy ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Ao anatin’izany ny fampiroboroboana ny fandraharahan’ny tanora.Njaka A.L’article Fihariana Vakinankaratra: hotohanana ny tanora mpandraharaha miisa 133 a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Association des journalistes de Toliara : Renouvellement des membres du bureau

Un camouflet pour ceux qui se croyaient forts. Tous les deux ans, l’Association Fikambanan’ny Mpanao Gazety Faritra Atsimo-Andrefana (FMGFAA) renouvelle son bureau. C’est toujours un moment de suspense. L’élection qui s’est déroulée le mercredi 7 avril dernier l’était encore plus. Sur 59 votants, Ando a obtenu 33 voix et Yolande 26. Ce qui était déjà une bonne surprise. Pour la place de VP, un point distançait les deux concurrents et c’est le jeune Steven qui a obtenu la place. En tête d’affiche, deux présentateurs vedettes de télévision Ando (KopiKolé de TVplus) et Tsikivy (RNM-TVM). Ando brigue pour la première fois la présidence de l’association tandis que Tsikivy se contente de la vice-présidence(VP). A première vue, une bonne élection pour satisfaire l’électorat le plus exigeant. Une candidate de la presse privée et un autre de la presse publique. Les commentaires allaient bon train dès la propagande. De l’autre côté, Yolande demande un second mandat avec comme VP un jeune technicien de la Radio et Télévision Le Buffet. Ces quatre premières places portaient toutes les attentions des journalistes. La Commission chargée d’organiser les élections (Daudet Rarivoson) avaient tout mis au point, pour que le scrutin se déroule sans anicroche, sans magouille, même le vote par SMS. Tous les neuf candidats étaient inscrits avec photo sur un bulletin unique. On devait cocher à loisir et déposer le bulletin coché dans l’urne. Tout le monde a voté d’une manière démocratique, sans pression. La surprise des surprises. Quand on y pense, les journalistes-électeurs ont délaissé le schéma imposé par le bulletin unique, à savoir Ando-Tsikivy et Yolande-Steven. Ils ont bien coché ce qu’il fallait et en final c’est Ando et Steven qui ont remporté la victoire. En comptant les journalistes du périphérique, la presse publique dépassait en nombre. Mais il faut croire qu’ils ne s’entendent pas entre eux aussi, à cause de la jalousie et des querelles intestines, à faire pâlir les auditeurs, s’ils savaient ce qui s’y passait. Charles RAZA L’article Association des journalistes de Toliara : Renouvellement des membres du bureau est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Association des journalistes de Toliara : Renouvellement des membres du bureau a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
10/04/2021

NTIC- Fifandraisan-davitra : manodidina ny 70 % izao ny mampiasa finday

Sehatra iray haingam-pandroso indrindra eto Madagasi­kara ny teknolojian’ny fifandraisan-davitra (NTIC). Be­tsa­ka ny ivontoerana mampianatra azy sy ny orinasa tsy afa-miala aminy amin’izao vanim-potoana izao. Manana ny fa­hai­za-manao amin’izany ny ta­nora malagasy amin’ny fampiasana ireo fitaovana samihafa.Noraisin’ny fitondram-panjakana nifandimby ho politikan’ny governementa ny fifehezana ny fifandraisan-davitra amin’ny endriny ankehitriny, ka nametrahana tambajotra samihafa any amin’ireo distrika mampita ny sary sy feo amin’ny fahitalavitra TVM, manampy izany ny FM sy BLU tonga hatrany ambanivohitra. Manampy ny orinasa tsy miankina ireny fotodrafitrasa ireny amin’ny fanaovana ny asan’izy ireo. Nitombo, ohatra, ny isan’ny mampiasa finday nanomboka ny taona 2000, ankehitriny, manodidina 70 %, raha mbola 38,28 % tany amin’ny 10 taona lasa.Manampy amina sehatrasa maro ny NTIC, manamora ny asan’ireo mpandraharaha eo amin’ny mpivarotra sy ny mpividy mpanangom-bokatra. Nihena ny loza mihatra any ambanivohitra hatramin’ny nisian’ny vola kirakiraina amin’ny «Paositra Money, Airtel Money, MVola, Orange Mo­ney». Antoka iray miaro amin’ny herisetra ny fivoaran’ny fifandraisan-davitra any amin’ny tontolo ambanivohitra, ma­nampy hisian’ny fitondrana tsara tantana sy ny vehivavy any ambanivohitra.R.MathieuL’article NTIC- Fifandraisan-davitra : manodidina ny 70 % izao ny mampiasa finday a été récupéré chez Newsmada.

Petites annonces

La société Brothers Global Resources (BGR) recruteUN VENDEUR-RECEPTIONNISTE (H/F)POUR TRAVAIL EN PLEIN TEMPS (CDI) Profil :-Excellente présentation, polyvalent, méthodique et organisé-Bonne capacité d`écoute, de reformulation et rédactionnelle-Avoir l`esprit créative-Sérieux, réactif, et toujours de bonne humeur-Organisé, dynamique et autonome, avoir le sens du travail en équipe-Possède des qualités d’adaptation à des interlocuteurs variés- Apte à résoudre des problèmes avec un haut niveau de qualité de service Qualifications:-Minimum BACC + 2 en Gestion/ Communication / Commerce-Expérience réussite dans un domaine similaire (minimum 2 ans)-Maîtrise parfaite des outils informatiques et internet-Maîtrise parfaite du français et de l’anglais Description du poste :-Assure l`accueil et accompagnement des clients-Assure la vente-Assure le secrétariat de la réception Début de travail : Dès que possibleLieu de travail : Imerinafovoany Antananarivo Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer directement les documents ci-dessous à l`email suivant : recrutement.bgr@gmail.com-une demande manuscrite / lettre de motivation, une photo récente, un CV détaillé, une copie du/des diplômes.Seuls les candidats retenus seront contactés. Pour plus d`information veuillez contacter le :-Whatsapp/Viber/Line/Wetchat : +81-70-2621-3267-Tel : 034 98 580 67Dépôt du dossier doit être avant le 16 Avril 2021  Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services La société Brothers Global Resources (BGR) recrute UN VENDEUR-RECEPTIONNISTE (H/F) POUR TRAVAIL EN PLEIN TEMPS (CDI)".

News - News Mada
10/04/2021

Faharesena nifanesy: nihemotra ny laharan’ny Barea eo amin’ny Fifa

Nihemotra laharana 6 i Madagasikara ary efa nampoizina raha ny vokatra azon’ny Barea, tamin’ity taona ity. Izany hoe, nidina any amin’ny laharana faha-100 maneran-tany ny Malagasy, araka ny filaharana navoakan’ny Fifa, raha toa ka teo amin’ny laharana faha-94 tamin’ny taona 2020. Very toerana 6 be izao ny ekipam-pirenentsika. Nam­baran’ny mpamakafaka baolina kitra fa lojika izao fihemorana izao, indrindra raha mamerina ny lalao nataon’ny Barea nandritra ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny Can farany teo. Resin’i Cote d’Ivoire sy i Etiopia.Na izany aza, mitana ny laharana faha-21 ny Barea, ho an’ny kaontinantan’i Afrika. Faha-59 maneran-tany ny toeran’i Côte d’Ivoire, nahazo toerana iray raha faha-112 kosa ny misy an’i Niger, mbola nahazo toerana iray ihany koa ary laharana faha-140 ny misy an’i Etiopia, nahazo toerana 6 be izao. Ekipa samy niray vondrona tamintsika tamin’ny fifanintsanana amin’ny Can farany teo ireo firenena telo ireo.Ankoatra izany, mbola eo amin’ny laharana voalohany maneran-tany kosa i Belzika.Mi.RazL’article Faharesena nifanesy: nihemotra ny laharan’ny Barea eo amin’ny Fifa a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Secteur minier : Plus de 588 000 tonnes de produits miniers exportés en 2020

Le ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, Fidiniavo Ravokatra, a dressé son bilan pour l’année 2020. En dépit de la propagation de la covid-19 dans le pays depuis l’an dernier, le secteur minier a connu une bonne performance. A titre d’illustration, plus de 588 000 tonnes de produits miniers, toutes substances confondues, ont été exportés. Il s’agit notamment de l’or, de pierres fines et précieuses ainsi que de pierres industrielles, d’ilménite, de nickel et de cobalt. Ce qui a permis d’enregistrer une recette d’exportation de l’ordre de  1 880,43 milliards d’ariary. En outre, les rentrées non fiscales constituées par les recettes des redevances et ristournes minières s’élèvent à 57,12 milliards d’ariary pour les exercices biannuels de 2019 -2020 alors que les prévisions pour cette période étaient de 36 milliards Ar. Ce qui représente une performance biannuelle à hauteur de 158,33%. Le ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, Fidiniavo Ravokatra, l’a annoncé hier lors de la présentation d’un bilan des réalisations de son département pour l’année 2020, via une conférence en ligne intitulée Rétrospective 2020. Contribution sectorielle au PIB. Toutes les parties prenantes œuvrant dans ce secteur stratégique y ont participé. On peut citer, entre autres, les représentants de l’administration et des institutions publiques, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile. D’autres fédérations et syndicats des travailleurs y ont également été présents. Le thème qui s’avérait fédérateur était« Agissons différemment, pensons gagnant-gagnant ». En effet, le ministère de tutelle a tenu à associer ces parties prenantes pour le développement de ce secteur sur lequel reposent, en grande partie, la relance économique et l’émergence du pays. A titre de preuve, « les secteurs minier et pétrolier ont contribué à 4,86% du PIB (Produit Intérieur Brut) en 2019 si la prévision pour la même année était de 4,7%. En revanche, une baisse significative de la contribution sectorielle à 2,8% a été enregistrée en raison des impacts de la crise sanitaire liée à la covid-19 », tient à préciser le ministre Fidiniavo Ravokatra. Malgré tout cela, les recettes non fiscales minières recouvrées l’an dernier se chiffrent à 26,44 milliards d’ariary contre une prévision de l’ordre de 18,10 milliards d’ariary dans la Loi des finances 2020. Promotion de 44 blocs pétroliers. Par ailleurs, le ministère des Mines et des Ressources Stratégiques a procédé à la révision de la clé de répartition des recettes minières, de manière à impacter davantage sur le portefeuille de l’Etat et ceux des collectivités territoriales décentralisées. Ces dernières ont entre-temps bénéficié d’un financement des projets de développement local totalisant à 12,32 milliards Ar, et ce, à travers les quotes-parts des ristournes que l’administration leur a versées. Parlant du secteur aurifère en particulier, «177kg d’or ont été approvisionnés à la Banque centrale jusqu’à la fin de 2020 afin de constituer la réserve d’or nationale. En revanche, l’exportation de ce métal jaune est encore suspendue depuis septembre dernier, dans le but d’assainir le secteur. Le processus de réforme du code minier entre également dans la phase finale actuellement », d’après toujours les explications du ministre de tutelle. S’agissant du secteur ressources stratégiques, des dossiers techniques sont préparés pour la promotion des 44 blocs pétroliers. Le processus d’élaboration de la Lettre de Politique Nationale pétrolière, est également enclenché. En tout, « nous avons dressé un bilan positif avec un taux d’achèvement des objectifs fixés à 90% », a-t-il conclu. Navalona R. L’article Secteur minier : Plus de 588 000 tonnes de produits miniers exportés en 2020 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Secteur minier : Plus de 588 000 tonnes de produits miniers exportés en 2020 a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
10/04/2021

Kitra – « Orange Pro League »: hiady ny ho lohany ny AS Adema sy ny Ajesaia

Hitohy ny faran’ny herinandro izao ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara (Orange Pro League-OPL), taranja baolina kitra, tsy azo atrehin’ny mpijery. Anisan’ny lalao andrasan’ny maro ny fifanandrinana eo amin’ny AS Adema sy ny Ajesaia. Lalaon’ny efa samy tafita hiatrika ny antsoina hoe “Playoffs”, ny roa tonta nefa na izany aza, tsy maintsy hanampy ny azony, isa 22 ny ekipan’ny seranam-piaramanidina raha 23 kosa ny an’ny avy etsy Antaninkatsaka. Ela­nelana isa iray no manasaraka ny an-daniny sy an-kilany. Ho fantatra eny By Pass ny ho laharana voalohany amin’izy ireo ho an’ny kaonferasa Avaratra.Hiady tsy hidinana diviziona faharoaAnkoatra izany, tsy maintsy miady mafy koa ny FC Zanakala, manana isa 13 sy ny CS-DFC, isa 10, any amin’ny laharana faharoa avy any amin’ny farany ho an’ny kaonferansa Atsimo. Tsy maintsy hiady mafy ny ekipa roa tonta raha tsy te ho raraka amin’ity fifaninanana ity ka hidinana any amin’ny diviziona faharoa. Hatao eny By Pass hatrany koa ny fifanandrinan’izy ireo. Etsy an-daniny, handranto lalao any Ampasambazaha ka hifanandrina amin’ny 3FB avy any Toliara ny Uscafoot, ny alahady ho avy izao. Efa any an-toerana, herinandro mialoha, ny ekipan’ny kaominina Antananarivo Renivo­hitra amin’izao fotoana izao.Synèse R.L’article Kitra – « Orange Pro League »: hiady ny ho lohany ny AS Adema sy ny Ajesaia a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
10/04/2021

Rugby- “Mondial 2023”: manazatra ny Makis ilay Frantsay, i Francis N.

Ao anatin’ny fiomanana tanteraka amin’ny fifanintsanana hahazoana ny tapakila amin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany 2023, taranja Rugby ny ekipa malagasy Makis, sokajy Seniors, lehilahy. Manome fanazaran-tena ho azy ireo amin’izany ho fanatsarana ny teknika sy haha tomombana ny traikefan’ireo mpilalao ilay mpanazatra matihanina, teratany frantsay, i Francis Ntamack. Efa nanomboka tamin’ny alarobia lasa teo ny nizara ny traikefany ity mpanazatra, mpilalao fahiny tao amin’ny ekipan’i Frantsa ity. Hampita traikefa eo hatrany ny tenany, mandra-pahatongan’ ny daty hiaingan’ny delegasiona hiatrika ny fifaninanana. Miisa 53 mirahalahy ireo hifantenana ny handrafitra ny ekipam-pirenena, ka manaraka ny fampivondronana eny amin’ny kianjan’ny Makis, amin’izao fotoana izao.Tsiahivina fa hiatrika ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany 2023, ny Makis latsaky ny 15 taona ny volana jolay izao. Fifaninanana hotanterahina any Namibia izany ka miray vondrona amin’ny mpampiantrano sy i Côte d’Ivoire i Ma­dagasikara. Hahazo ny tapakila hiatrika ny dingana manaraka ireo ekipa roa voalohany ao anaty vondrona, araka ny lalanan’ny fifanintsanana.Etsy an-daniny, mitohy ny fanatsarana ny kianja ny Makis etsy Andohatapenaka ka anisan’ny tetikasa manaraka ny fametrahana “chateau d’eau” hahafahana manondraka ny kianja ho fikolokoloana azy.Mi.RazL’article Rugby- “Mondial 2023”: manazatra ny Makis ilay Frantsay, i Francis N. a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

MIDIRAMA : Les épreuves ne font que commencer

Le peuple malgache ressent douloureusement les effets de la seconde vague de l’épidémie de Covid-19. Le variant est plus néfaste que la souche de l’année dernière, et sa progression au sein de la population est foudroyante. Cette semaine, de nombreuses familles ont vu leurs membres contaminés et elles ont, pour certaines, dû ressentir l’affliction de la séparation avec des êtres chers. Les hôpitaux ont parfois dû refuser des patients, pourtant dans un état grave, faute de places disponibles. Les nouveaux centres qui ont été ouverts ont très vite été saturés. Aujourd’hui, la situation est alarmante. Le personnel médical y fait face avec dévouement, mais il a besoin de recevoir le renfort de leurs collègues hors du circuit officiel. L’appel lancé par le ministère de la Santé à tous les volontaires a déjà reçu un certain écho et les premiers candidats vont bientôt rejoindre leurs postes. Mais c’est dans ce contexte que l’intérêt soulevé par les remèdes traditionnels se produit et l’efficacité de l’Ed1 du docteur Edmond Rakotomalala dans le traitement de l’affection de la Covid-19 n’étonne plus. Les témoignages de ceux qui ont pu en ressentir les bienfaits poussent de nombreuses personnes à essayer de s’en procurer. Les attroupements devant les points de vente du précieux produit sont maintenant canalisés mais le réseau de fabrication et de distribution a besoin du coup de main de professionnels. L’état n’a pas encore réagi de manière officielle, mais il devrait aider la production de ce qui peut aider à endiguer cette épidémie meurtrière. L’actualité nationale tourne presque entièrement autour des conséquences de cette deuxième vague. L’économie est presque à l’arrêt. L’effet va se ressentir très vite. Sur le plan international, la pandémie occupe toujours le devant de la scène. La situation reste toujours préoccupante, mais les campagnes de vaccination commencent à produire leurs effets. Aux Etats-Unis, le nombre de personnes vaccinées approche les 60 millions. Le président Joe Biden ne cache pas sa satisfaction devant le succès remporté dans la lutte contre le virus. Le Brésil, quant à lui, se trouve au creux de la vague. Les 4 000 morts quotidiens rappellent l’inefficacité de l’action des autorités. Le président Bolsonaro reste toujours dans le déni et affirme que le coronavirus n’est pas dangereux et qu’il ne s’agit que d’une petite grippe. Il manifeste toujours son aversion contre la vaccination. Les députés vont maintenant diligenter une enquête sur la gestion sanitaire de cette épidémie. Le chef de l’État et ses collaborateurs vont être certainement inquiétés et ils le paieront lors de la prochaine élection présidentielle. Les autres pays d’Amérique du Sud ne sont pas mieux lotis car le chiffre des victimes de la Covid-19 est tout aussi élevé. En Europe, ce n’est pas encore l’embellie, mais il règne un certain optimisme. La France va bientôt atteindre le chiffre de 100 000 décès depuis l’année dernière, mais ce sont 10 millions de personnes qui ont été vaccinées. Le président Macron a annoncé hier que l’objectif d’une population vaccinée serait atteint avant la fin de l’été. Madagascar subit de plein fouet les conséquences de cette deuxième vague de l’épidémie. La population a pris conscience du danger et elle essaie de se protéger autant qu’elle le peut. C’est une période difficile qu’elle doit traverser et elle a retrouvé ses réflexes de solidarité .C’est vers l’État qu’elle se tourne pour qu’il l’aide. L’avenir s’annonce plutôt sombre. Les épreuves ne font que commencer. Patrice RABE L’article MIDIRAMA : Les épreuves ne font que commencer est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article MIDIRAMA : Les épreuves ne font que commencer a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Petites annonces

Votre profil :-Titulaire d’un Bac +2 minimum-Excellent niveau de Français-Ayant une écoute active, sens de l’analyse, objectivité et rigueur-Une expérience de 2 ans minimum en supervision d’équipe (dans le domaine de prise de RDV et de la télévente)                        Vos missions :v  Vous êtes garant de la qualité des approches téléphoniques, de la bonne productivité des équipes et de l’atteinte des objectifs,v  Vous testez les guides argumentaires et apportez les modifications nécessaires à leur optimisation,v  Vous réalisez et suivez les tableaux de bords opérationnels au quotidien pour comprendre et apporter des solutions correctives,v  Vous êtes force de proposition en termes d’organisation et d’amélioration des performances. Vos atouts :ü  Une expérience réussie dans le domaineü  Un tempérament jovial, créatif et constructif,ü  Un style de management bienveillant mais ferme,ü  Maîtrise des outils informatiques indispensable Nous vous proposons :- Un contrat en CDI- Un salaire de base entre 1.000.000ar et 1.500.000ar (selon expériences) + primes- Un transport personnel- Des horaires de travail fixe du lundi au Vendredi- Ambiance de travail chaleureuseMerci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à skycallmada@gmail.comOu vous pouvez également nous contacter au 034 72 696 02    Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Pour contribuer à notre croissance nous recrutons : Des superviseurs (pour campagne de prise de rendez-vous et télévente)".

News - News Mada
10/04/2021

Misaona tontolon’ny mozika: nodimandry i Rindra ao amin’ny Rindra Tarika

M isaona ny tontolon’ ny zavakanto malagasy… Nodi­man­dry, omaly, zoma 9 avrily i Rindra Razakaharison, fantatry maro amin’ny hoe Rindra, namorona ny Rindra tarika. Araka ny fantatra, noho ny valanaretina coronavirus no nandavo azy. Maro ny hiran’ izy ireo toy ny “Tiako ianao” sns… Fa anisan’ny hira nahafantarana azy ny “Mitia mangina”: “ Tsy fantatrao fa teny foana hany aho, nitily sy nitsena ny alokao, ka manara-maso lava izao” izay noforoniny ( tonony sy feony) nohirain’ny tarika. Hira feno fihetseham-po sy nambabo olona maro izany, indrindra ny fananany feo miavaka sy voakaly. Tato ho ato, mitombo hatrany ireo lavon’ity valanaretina ity, na olon-tsotra, na manam-pahefana, na artista koa aleo mitandrina hatrany, indrindra ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Ny gazety ta­ratra dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana sy ny namany iray manontolo.NarilalaL’article Misaona tontolon’ny mozika: nodimandry i Rindra ao amin’ny Rindra Tarika a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Nahafaty ny GPHC Fenomanjato Cyril…: zandary roa sy jiolahy efatra naiditra am-ponja

Naiditra am-ponja vonjimaika ireo zandary roa lahy sy jiolahy efatra voarohirohy tamin’ilay raharaha famonoana ny chef de poste avancé Marotsiraka,  faritra Anosy, ny GPHC Fenomanjato Cyril.Mitohy ny fikarohana ny naman’ireto jiolahy isan’ny nitifitra ity zandary ity. Antony nanenjehana ireto zandary roa lahy ireto ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny loza mitranga sy ny tsy fanoinana ny antso vonjy aina ary ny tsy famonjena ara-potoana olona tra-doza izay voafaritra sy mahavoasazy, araka ny fehezan-dalàna famaizana. Tsiahivina fa ny alahady 14 marsa 2021, tamin’ny 8 ora sy 30 mn alina, nisy jiolahy telo lahy nitondra basim-borona nitifitra ny GPHC Fenomanjato Cyril raha izy naka rivotra sy nipetraka ambony seza teo am-baravaran’ny trano fonenany ao anatin’ny Toby ao Marotsiraka ihany. Notifirin’ireo jiolahy teo amin’ny fony izy ka maty tsy tra-drano. Niditra tao an-tranony ireo olon-dratsy ka lasan’izy ireo ny vola 12 tapitrisa Ar sy basy roa. Mifanila vodirindrina taminy ary naheno sy nahita ireo zava-nitranga ireo ny lefitry ny chef de poste, saingy nandositra indray no nataony noho ny tahotra ka tsy namonjy akory na dia nandeha tamin’ny birao naka basy sy hanenjika ireo olon-dratsy aza. Toraka izany koa ny mpiambina birao “platon” raha naheno ny poa-basy dia tsy sahy nivoaka nefa nisy basy teny aminy. Nisokatra ny fanadihadiana sy ny fidinana ifotony mba hisamborana ireo nahavanon-doza sy ny mpiray tsikombakomba ka jiolahy efatra no tratra aloha hatreto, izay nampiantrano ireo olon-dratsy. Teo koa ireo zandary roa lahy tsy nandray andraikitra ary nahasahy nijery fotsiny ny namany novonoin’ny olon-dratsy. Aiza ny fiofanana nomena itony zandary mijery ny namany vonoin’ny jiolahy itony tany amin’ny sekoly?Jean ClaudeL’article Nahafaty ny GPHC Fenomanjato Cyril…: zandary roa sy jiolahy efatra naiditra am-ponja a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Antsalovana: jiolahy tratra teo am-pivarotana lecteur sy vilany

Saron’ny polisy avy ao amin’ny poste de police Antaniavo (PPA4) noho ny raharaha vaky trano ny jiolahy iray. Nambaran’ny polisy fa maro ireo fitarainana voarain’ny polisy avy amin’ireo fokonolona eny amin’ny manodidina an’Antohomadinika fa misy mpamaky trano eo anelanelan’ny amin’ny 9 ora ka hatramin’ny 11 ora sy amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 4 ora  mandritra ny fotoana hiasan’ny olona. Ny talata lasa teo, nisy trano vaky teo Antsalovana. Rehefa tonga nirava avy niasa ny tompon-trano dia nahita fa vaky ny tranony ka very tamin’izany ny entana rehetra tao an-trano hatramin’ny vilany. Efa nisy nahatsikaritra nihaodihaody teny amin’ny manodidina ka nitsofoka tao amin’ilay trano ity jiolahy ity. Nametraka fitoriana teny amin’ny PPA4 ny tompon-trano, taorian’izay. Nahazo loharanom-baovao ny polisy fa mivarotra lecteur sy vilany ity jiolahy ity. Nandeha teny amin’ny toerana voalaza ho misy ity jiolahy ity avy hatrany ny polisy ka noraisim-potsiny izy. Niaiky izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa izy avokoa no tompon’antoka tamin’ny vaky trano teny Antsalovana sy ny manodidina.Tsiferana R.L’article Antsalovana: jiolahy tratra teo am-pivarotana lecteur sy vilany a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Tsy nanao arovava…: taxi-be 315 no indray voasava, olona 219 voasazy

Mitohy hatrany ny fandraisana andraikitra ataon’ny polisim-pirenena amin’ny fanaraha-maso ny fampiharan’ny olona ireo hetsika sakana ara-pahasalamana hanakanana ny fihanaky ny aretina coronavirus. Raha ny tatitra nampitan’ny polisy momba ny teto Antananarivo renivohitra, taxi-be miisa 315 no vita fanaraha-maso raha olona miisa 219 no voasazy nanao asa mitera-bokatsoa iombonana noho ny tsy fanaovana arovava orona na manao ihany fa tsy araka ny tokony ho izy, afakomaly. Ny polisim-pirenena dia miantso ny fahatsiarovan-tenan’ny besinimaro mba tsy hiandry fanasaziana vao hanaraka ireo fepetra ara-pahasalamana, araka ny fitenenana hoe : “Aleo misoroka toy izay mitsabo”. Aza ny polisy no atahorana fa ny aretina, araka ny nambaran’izy ireo.Tsiferana R.L’article Tsy nanao arovava…: taxi-be 315 no indray voasava, olona 219 voasazy a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Ady amin’ny Covid-19…: nanome toromarika ny BIS sy ny BMM4 ny MDN

Araka ny hevitra tapaka tamin’ny filan-kevitry ny minisitra, ny alarobia teo, maromaro ireo toeram-pitsaboana vonjimaika hatsangana handraisana sy hikarakarana ireo mararin’ny Covid-19 mampiseho soritr’aretina. Manoloana izany, manome toromarika ireo miaramila ao amin’ny vondrona BMM (Bataillon multi-missions) sy ny BIS (Brigde d’intervention spéciale) ny minisitry ny Fiarovam-pirenena (MDN), ny Jly Rakotonirina Richard. Efa miasa ary azo antsoina amin’ny fotoana rehetra ny 914, araka ny nambaran’ny dokotera, ny Lt Kly Ravaoavy Hariniaina, avy ao amin’ny BIS. Ny BIS dia miara-miasa amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’ny fisahanana ny marary. Tafiditra amin’ny andraikitra sahanin’izy ireo ny fanaterana fanafody ho an’ireo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina ka mihiboka sy manaraka fitsaboan-tena any an-trano. Nanomboka nizara ireo fanafody ireo manerana ny boriborintany efatra eo Antananarivo, araka izany, ny teo anivon’ny BMM4 sy ny BIS, omaly. Momba ny antso vonjy amin’ny 914 kosa, mamerina miantso sy manadihady ny marary ny avy ao amin’ny BIS handraisana ny fanapahan-kevitra. Nanamafy ny MDN fa ny fifanomezan-tanana sy ny fanarahana ny fepetran’ny hamehana ara-pahasalamana napetraky ny fanjakana ary ny fanajana ny fihetsika sakana no ahafahana misakana ny fiparitahan’ny valanaretina.Jean ClaudeL’article Ady amin’ny Covid-19…: nanome toromarika ny BIS sy ny BMM4 ny MDN a été récupéré chez Newsmada.

Petites annonces

   Le ai.marketing.......Le fonctionnement est simple. Ce petit robot virtuel Russe travaille pour nous. Son job consiste à sélectionner et financer des publicités pour nous. Chacune de ces publicités que notre robot finance va nous rapporter de l'argent sous forme de cash-back à chaque fois qu'une vente sera réalisée.Pour débuter, le robot nous prête 50$ pour financer des publicités (il viendra prendre quelques dollars par jours jusqu'à épuisement).Par la suite ce sera à nous de l'alimenter pour continuer de faire fonctionner le robot. On pourra pour cela utiliser l'argent obtenu en cash-back ou en injecter d'avantage pour augmenter les gains. Il faut savoir que la rentabilité du robot se situe autour des 30%.Le site est en Russe donc je me tiens disponible pour réaliser l'inscription avec le prêt des 50$ pour faire fonctionner votre robot. Une fois l'inscription réalisée il sera possible de traduire la page en français 😉Voici la vidéo de présentation de la New Team AI.Marketing, très courte et très simple pour expliquer tout ça : https://fb.watch/1wkb5bQ5g5/Lien d'inscription pour rejoindre la New Team AI. Marketing tout en bénéficiant du prêt des 50$ sur demande.envoi moi un émail  ( sylvanosylvano15@gmail.com ) ou contacté moi par Facebook  ( sylvano Asnicar)N.b: un vrai business révolutionnaire qui marche partout,  aucun risque de perte. Miandry enao ary!!!Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Ai.Marketing".

News - News Mada
09/04/2021

Hakana 2 tapitrisa Ar ny iray…: tratra ireo mpanondrana vehivavy  mankany Arabia Saodita sy Koweit

 Naiditra am-ponja rehefa avy natolotra ny fitsarana (PAC), ny zoma 2 avrily 2021 lasa teo ny telo amin’ireto mpanondrana vehivavy mankany Arabia Saodita sy Koweit. Hakan’izy ireo vola 2 tapitrisa Ar ny vehivavy iray ka ao Kaomoro ny fiaingana mihazo ny tany Arabo…Tsy mety fay ! Tambajotra iray mpanondrana vehivavy hiasa amin’ireo firenena Arabo ireto ravan’ny polisim-pirenena avy ao amin’ny services central des enquêtes spécialisées (SCESLFD), ny 29 marsa teo. Dimy izy ireo no ao anatin’ity tambajotra mpanondrana vehivavy mankany ivelany ity.  Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny polisy vao naheno ny loharanom-baovao ka dimy ireo tompon’antoka tamin’ilay fanondranana. Voasambotry ny polisy teny Anosy, Ampitatafika ary Itaosy, hatramin’ny alarobia 31 marsa teo ireo vehivavy telo saika haondrana an-tsokosoko any ivelany. Nohadihadiana teny amin’ny polisy izy ireo ka nilaza fa avy any amin’ny faritra Andapa. Vehivavy iray no nandresy lahatra azy ireo ka roboka tokoa. Nampian-trano azy ireo teto an-drenivohitra io vehivavy io ary nikarakara taratasy hosoka, hamitahana ny fanjakana momba ny anton-dian’izy ireo any ivelany.Miainga ao Kaomoro ireo olona haondrana…Nampandoaviana vola 2 tapitrisa Ar avy ireto tovovavy ireto. Nohamafisin’ny polisy fa vitan’izy ireo avokoa ny mamorona kara-panondro, kopia ary pasipaoro sandoka ho azy telo vavy. Nokasaina halefa atsy Kaomoro izy ireo ary efa misy mandray sy mandefa any ivelany nefa izao tratra izao. Sarona tao an-tranon’ireto mpanondrana olona ireto ny taratasy hosoka marobe. Nahitana fitombokasen’ny masoivoho ao Kaomoro koa. “Maro ireo mpiray tsikombakomba amin’izy ireo karohina”, hoy ny polisy. Tsikaritra fa tena mafy loha ny vehivavy sasany na efa iaraha-mahita izao aza ny manjo ireo miasa any amin’ny tany Arabo. Vao tamin’ity herinandro ity no nisy ilay vehivavy maty tany Koweit, nefa  ireto mikasa hivoaka indray. Mahita lalana ambanin’ny tany miainga eto, saingy rehefa tonga any, tratran’ny herisetra sy ny fampijaliana. Mifanome tsiny sy mifanilika andraikitra eto daholo!Jean ClaudeL’article Hakana 2 tapitrisa Ar ny iray…: tratra ireo mpanondrana vehivavy  mankany Arabia Saodita sy Koweit a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Ny ody faty, tsy misy…

Vonjy aina ity ! Tsy hoe ririnin-dasa tsy tsaroana fa mafy lavitra no ho ny tamin’ny taon-dasa ity firongatry ny coronavirus ity. Raha tsy hilaza afa-tsy ny eto amin’ny faritra Analamanga fotsiny, efa mirona mankany amin’ny fahakiviana ny rehetra : marary, mpitsabo sy mpiasan’ny fahasalamana, fianakavian’ny marary… Irohotana aloha izay azo ifikirana. Izay lazain’i anona nampety azy dia atao. Ny fanafody ijoroan’ny hafa vavolombelona ny fandairany, hilaharana manomboka amin’ny 3 maraina. Iaraha-miaina izany. Mahita ireo mpitondra, matoa nandray ireny fanapahan-kevitra nisesy ireny. Ny fihazakazaky ny toe-draharaha kosa no mitady hampiraviravy tanana ny rehetra. Efa antso vonjy no nataon’ny fanjakana: miangavy re, mitalaho amin’ireo mpitsabo sy mpiasan’ny fahasalamana tsy miankina na efa misotro ronono ka mbola mahavita asa, mba hanamafy ny tafika efa eny an-tsahan’ady, andro sy alina. Samy mba manao izay vitany eo ka mikofokofoka mafy koa ireo lazaina hoe mpitsabo nentim-paharazana. Ny tena marina, mpitsabo amin’ny alalan’ny zavaboary misy eto Madagasikara izy ireo, ary nandova ny nataon’ny teo aloha. Misy koa ireo nianatra nandalina ny fitsaboana, vao nandalina izany ka hananan’ny marary fitokisana kokoa. Misy tena misy koa anefa ireo mpisoloky, na mody nandalindalina fa netin’ny fitiavan-kely dia mamorona ity karazana raokandro sy fanafody ity. Dia miezaka miseho matetika amin’ny haino aman-jery manao dokambarotra. Maro ny voasarika! Mafy ny mitady fahasitranana satria tokoa ny vola Ramangatadiavina fa ny Aina Ramangatahiana. Tsy te hisaraka aman’aina fa miezaka mifikitra araka izay vitany e. Homena ny mahereza hatrany ireo mpitsabo sy ny tsaboina. Mba hangatahana ho tonga saina kosa ireo mpanararaotra aretina, mikatsaka ny vola vetivety. Hangatahana toa izany ireo raiamandreny tsy hipi-maso hijery, tsy ho lany vahaolana ary ho mpitarika mankany amin’ny fandresena. Ity aretina ity mantsy sisa no iombonana, satria fahavalo iraisana.Zo ny Aina RandriatsiresyL’article Ny ody faty, tsy misy… a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Misaona ny polisim-pirenena: nodimandry koa Andriamiharinosy Jocelyn

Nodimandry, omaly, ny « Controleur general de police », Andriamiharinosy Jocelyn Henri.  Nitana andraikitra maro teo anivon’ny polisim-pirenena sy ny lafiny filaminam-bahoaka ny tenany fony fahavelony. Efa tale jeneralin’ny sampam-pitsikilovana DGIDIE, fony Repoblika voalohany. Efa « Prefet de police », ho an’ny Tanànan’Antananarivo. Manampy izany ny naha tale jeneralin’ny filaminam-bahoaka eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminana azy. Mpiray tampo amin’ilay mpilalao baolina kitra, kalaza teo anivon’ny ekipan’ny Md Misely i Baovola na Andriamiharinosy Augustin izy.Tsiahivina koa fa vao nodimandry, ny herinandro teo, ny iray tampo aminy, ilay andrarezin’ny fanatanjahantena, Andriamiharinosy Berthin.Tsy mbola fantatra kosa fa ambara amin’ny fotoana manaraka ny fotoam-pandevenana.Synèse R.  L’article Misaona ny polisim-pirenena: nodimandry koa Andriamiharinosy Jocelyn a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Nivoaka ny tolotrasa: handray mpitsabo sy mpitsabo mpanampy ny fanjakana

Feno daholo ny hopitaly sy ny CTC rehetra nosokafana. Mifanitsa-kitro ny marary ka tsy maharaka ny dokotera sy ny mpiasan’ny fahasalamana amin’ny fandraisana azy ireo.Manao antso avo amin’ireo dokotera sy mpitsabo mpanampy, mpiasan’ny fahasalamana rehetra tsara sitrapo manerana ny Nosy ny fanjakana hifanolo-tanana amin’izao ady izao. Manatona eny anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana ireo vonona amin’izany amin’ny fikarakarana ny taratasy sy ny fifanaraham-piaraha-miasa hatao.Maro koa ireo mitaraina eny amin’ny CTC sy ny hopitaly. Eo ny fahatapahan-jiro, toy ny nitranga etsy Mahamasina. Miaina anaty aizina ny marary ary sahirana ny mpikarakara azy.Tsy azo vangiana ny mararyAnkoatra izany,  tsy maharaka ny dokotera sy ny mpanampy azy. Tsy misy manolo ny “serum”, tsy misy maka hafanana sy mitsapa tosidra. Miandry avokoa ireo marary…Mampitombo ny adin-tsain’ny marary ny zava-misy. Torak’izany ny filaharambe eny amin’ny fanaovana “scanner”. Maro ireo sempotra ka tsy maharaka ny fitaovana. Miverim-potsiny ny sasany.Tsy azo arahin’ny fianakaviana ny marary tsaboina eny amin’ny CTC19 rehetra. Voafetra ho olona iray ihany ny manatitra sakafo ka omena ny tompon’andraikitra eny amin’ny hopitaly izany, homena ny marary.Tatiana A  L’article Nivoaka ny tolotrasa: handray mpitsabo sy mpitsabo mpanampy ny fanjakana a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Mpikambana vaovao eo anivon’ny HCC: « Hitandro ny fahamarinana izahay… »

Nanao ny fianianany sy nandray ny toerany maha mpikambana eo anivon’ny HCC azy ireo mpitsara avo nofidina sy voatendry farany teo. Lahateny fohy nefa manan-danja no nataon’ny solontenan’izy ireo. « Toky no omena anareo araka ny fianianana natao teo fa hitandro mandrakariva ny fahamarinana, hampanaja ny lalàna sy ny lalàmpanorenana eo am- panatanterahana ny asa », hoy ny mpitsara zokiolona, nisolo tena ireo mpikambana vaovao, sivy mianadahy eo anivon’ny HCC, Rakotoarisoa Florent, omaly, tetsy Ambohidahy. Nanteriny fa ho antoky ny filaminana ho an’ny firenena izany ka nampanantena izy ireo tsy handraraka ilo mby an-doha. Nanteriny fa lamina itantanana ny fanjakana sy ny vahoaka ny lalàmpanorenana. Antoky fampandrosoana ny firenena ny fanajana izany ka nanomezan’izy ireo toky ny hitandrovana izany lalandava…Manomboka mandray ny asany avy hatrany izany ireo mpikambana vaovao miisa sivy na tsy tonga niatrika izany aza ny mpitsara avo iray, i Noelson William. Nialohavan’ny fianianana nataon’izy ireo tamin’ny alalan’ny lanonana ara-pitsarana manetriketrika izany.Nitarika  izany ny filohan’ny HCC teo aloha, Rakotoarisoa Jean Eric, notronon’ireo mpanolotsaina avo niara-niasa taminy. Niala teo amin’ny toerany avokoa izy ireo ary nisolo ireo mpitantana teo aloha avy hatrany teo amin’ny seza. « Miendrika famindran-draharaha ara-demokratika ny natao teo ka tsara tokony hotohizana », hoy ihany ny mpitsara zokiolona, Rakotoarisoa Florent.Hitohy amin’ny fifidianan’izy ireo ny ho filohany, ato anatin’ny herinandro izany. Niatrika ny lanonana ny filoha Rajoelina sy ireo lehiben’ny Andrimpanjakana.Synèse R.   Ireo mpikambana vaovao eo anivon’ny HCCRakotobe Andriamarojaona Vololoniriana Christiane; Razanadrainiarison, teraka Rahelimanantsoa Rondro Lucette; Mbalo Ranaivo Fidele; dRasolo Nandrasana Georges;  Noelson William; Rakotoniaina, teraka Raverohanitrambolatianiony Antonia; Ranaivoson Rojoniaina; Rakotoarisoa Florent;  Ratovonelinjafy, teraka Razanoarisoa Germaine Bakoly.  L’article Mpikambana vaovao eo anivon’ny HCC: « Hitandro ny fahamarinana izahay… » a été récupéré chez Newsmada.

Petites annonces

Etudes, Dimensionnements et Plans en : ·        Gros Œuvre ; VRD ; Assainissement ; Second Œuvre·        Electricité (Courant Fort ; Courant faible ; Système de Sécurité Incendie)·        Adduction d’Eau Potable ; Plomberie Sanitaire ; Moyens de Lutte Contre l’Incendie·        Climatisation ; Ventilation Mécanique Contrôlée Références :Ces clients me connaissent en tant que Rija Frank RANDRIANARIVONY-Cabinet d’études ECIM (034 03 056 63)-SOPEMAD (032 03 111 09)-Mme HANITRA (034 01 298 09)  Tél : 033 08 909 22E-mail : ajafluides@gmail.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES EN FLUIDES ET BATIMENT".

News - News Mada
09/04/2021

Sakana lalana RN 2 sy RN 5: feno fitangoronana vaovao

Nitangorona sy nibosesika ny olona nandritra ny alatsinain’ny paska 5 avrily teo, teny amoron-dranomasin’i Toamasina sy ny araben’ny Fahaleovantena. Misy fitangoronana, toy izany koa, amin’izao fotoana izao eny amin’ny sakana ara-pahasalamana sy fandriampahalemana eny amin’ny fetra mamaritra ny faritra Atsinanana amin’ny lalam-pirenena faharoa (RN 2) sy ny RN 5. Mahatonga izany ny fikatonan’ny fidirana sy ny fivoahan’ny faritra Atsinanana. Tantsaha avy any amin’ny mifanila amin’ny faritra Analanjirofo anefa no tena mpamatsy vokatra ho an’ny tanànan’i Toamasina. Ny alarobia 7 avrily teo, maro ireo olona avy aty Toamasina hody any Vavatenina sy Fenoarivo Atsinanana, Mahabo, sns  (samy faritra Analanjirofo), nihitsoka teo amin’ny sakana. Nambaran’ny mpamily tsy nitonona anarana, sendra nanontanianay fa “raha “manome kely” dia afaka mandeha ihany”. Hiantraika hampisondrotra ny saran-dalana anefa izany atsy ho atsy.Sajo sy Njaka A. L’article Sakana lalana RN 2 sy RN 5: feno fitangoronana vaovao a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Fambolena Bas Mangoky: hamidy mora ny 70%-n’ny vary

Hatsangana ny vaomiera manokana « task force » handrindra sy handamina ny fanatanterahana ny tetikasa fanajariana ny lemaka Bas Mangoky, faritra Menabe. Iarahan’ny fanjakana malagasy manatanteraka amin’ny orinasa arabo, Elite Agro LLC ity tetikasa ity, hanajariana lemaka mirefy 60.000 ha. Tanjona ny hanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo ao anatin’ny fotoana fohy, indrindra ny vary.Voalaza fa manana ny fahaiza-manao amin’ny fambolena ity orinasa arabo ity ka hampita ny fahaiza-manaony amin’ny Malagasy. Amidy eto an-toerana amin’ny vidiny mirary ny 70%-n’ny vokatra ary omeny maimaim-poana amin’ny fanjakana malagasy ny 30% ambiny.Efa voajary ny 9.000 haHita ao anatin’ity vaomiera “task force” ity ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ny Rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana, ny fitaterana sy ny fizahantany, ny Indostria sy ny varotra ary ny asa tanana, ny orinasam-panjakana SPM. Manampy azy ireo koa ny olom-boafidy any amin’ny faritra Menabe sy ny tompon’andraikitry ny faritra Menabe voakasiky ny tetikasa.Tafiditra ao anatin’ny veliranon’ny filoham-pirenena ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Efa hajarian’ny mponina any an-toerana ny tapany havia, ahitana velaran-tany 9.000 ha, ary izao hohajarian’ny orinasa arabo Elite Agro LLC izao ny 60.000 ha amin’ny tapany havanana. Mamatsy rano ny lemaka ny renirano Mangoky, lehibe indrindra eto Madagasikara, mirefy maherin’ny 7.000 km.Njaka AndriantefiarinesyL’article Fambolena Bas Mangoky: hamidy mora ny 70%-n’ny vary a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
09/04/2021

EPP Amboniloha : Inauguration d’un nouveau bâtiment R+1

Inauguration du bâtiment flambant neuf de l’EPP d’Amboniloha hier. L’EPP d’Amboniloha Alarobia compte un nouveau bâtiment parmi ses patrimoines. Inauguré hier, le nouveau bâtiment compte « une grande salle de réfectoire et deux salles  de classe à l’étage équipées de mobiliers, ainsi que d’une cuisine qui lui est attenante ». Et est le fruit de l’engagement de la Fondation Viseo à « prendre en charge la construction ou la réhabilitation des bâtiments scolaires au sein des écoles primaires publiques de la capitale malgache.» Un engagement officialisé le 16 janvier dernier lors de la signature d’une convention tripartite, et dont l’école primaire publique d’Amboniloha en est la première bénéficiaire. Une action sociale et solidaire financée par la fondation et ses partenaires : Materauto et Sanifer et qui « entend soutenir l’excellence et l’accès à l’éducation ». Il conviendrait de noter que la Fondation Viseo a été créée par décret pris en Conseil des ministres et est actuellement présidée par Moustafa Hiridjee. L’organisation s’est donnée comme ambition « de bâtir et de réhabiliter au moins cent (100) salles de classe, apporter son concours aux infrastructures de santé publiques œuvrant au service des enfants dans les zones rurales et les quartiers défavorisés des grands centres urbains ». José Belalahy L’article EPP Amboniloha : Inauguration d’un nouveau bâtiment R+1 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article EPP Amboniloha : Inauguration d’un nouveau bâtiment R+1 a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
09/04/2021

« Bus class »: hanatsarana ny kalitaon’ny fitaterana eto an-dRenivohitra

Nampahafantarina omaly 8 avrily 2021 teo amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny “bus class”, ezaka fanavaozana sy fanatsarana ny fiara fitaterana eto amin’ny fari-piadidian’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Tetikasa natolotr’ireo mpikambana ao amin’ny CSST* ho an’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ary mifanaraka tanteraka amin’ny vinan’ny ben’ny Tanàna.Araka izany, ho fantatra amin’ny alalan’ny loko manga sy mavo, miaraka amin’ny sary famantarana ny CUA, hisy soratra “Antananarivo Renivohitra” ny “bus class”. Hisy “wifi”, “GPS”, fanadiovana tanana (gel), vata fahitalavitra, ny seza fipetrahana. Tsara ny manamarika fa tena hifanaraka tsara amin’ny ady atao amin’ny valanaretina Covid-19 izao tetikasa izao, ary ho voatandro tsara ny fahadiovan’ny fiara. Haverina ny hasin’ny mpamily sy ny mpanampy azy, satria hanao fanamiana mihaja izy ireo mandritra ny fanatanterahana ny asany. Hahazo tapakila ny mpandeha, voafetra ny faritra hijanonany ary 1 500 Ar ny saran-dalana.Tsy hampitombo ny isan’ny taxi-be miasa eto an-dRenivohitra ny “bus class”, raha araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Tsy hitombo ireo zotra sy kaoperativa, tsy hisy ny fanomezana “licence” vaovao fa ireo fiara efa niasa teo aloha ihany no hanana safidy hiova hanaraka ny fenitra izay takina na tsia. R.MathieuCSST* : Comité Stratégique Secteur Taxi-beL’article « Bus class »: hanatsarana ny kalitaon’ny fitaterana eto an-dRenivohitra a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
09/04/2021

Exportation : Un nouveau laboratoire pour garantir la qualité des produits alimentaires

Ce laboratoire peut détecter plus de 300 molécules de pesticides et des traces d’antibiotiques dans les produits d’origine animale. Ce laboratoire des micropolluants a été inauguré hier à l’Institut Pasteur de Madagascar. Les opérateurs économiques locaux n’ont plus besoin d’envoyer des échantillons à l’étranger pour analyser en laboratoire les contaminants alimentaires dans leurs produits agricoles et leurs produits agro-alimentaires à exporter. Désormais, ils ne subiront pas non plus de pertes financières conséquentes suite à plusieurs cas de refoulement aux frontières ou de retrait du circuit de distribution dus au dépassement des limites des résidus chimiques autorisés par les réglementations européennes. On peut citer entre autres, les black eyes, la vanille et le litchi qui n’ont pas pu récemment être écoulés sur le marché européen. En effet, Madagascar dispose maintenant d’un nouveau laboratoire des micropolluants qui est mis en place au sein du Laboratoire d’Hygiène des Aliments et de l’Environnement de l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM). C’est financé par le projet CASEF (Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière) sous tutelle du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et le projet PROCOM (Programme d’Appui à l’Emploi et à l’Intégration Régionale) de l’Union européenne. Exigences d’accréditation. Plus précisément, le projet CASEF financé par la Banque mondiale, a contribué à l’acquisition des équipements de ce nouveau laboratoire tandis que le projet PROCOM va lui permettre de remplir les exigences d’accréditation en matière de fiabilité des méthodes d’analyses et de raccordement métrologique. La maîtrise des conditions ambiantes et de traçabilité, n’est pas en reste. Les pays importateurs devront ainsi reconnaître les résultats d’analyse publiés par ce laboratoire étant donné que l’IPM sera accompagné vers l’accréditation et l’obtention de celle-ci. Grâce à ce nouveau laboratoire d’analyse des contaminants alimentaires dans les produits agricoles et les produits agro-alimentaires à exporter par Madagascar, tous les contrôles du dosage des résidus phytosanitaires peuvent dorénavant être effectués sur le territoire national. Ce qui permettra à nos produits d’exportation d’être plus compétitifs sur le marché international puisque le délai et le coût d’analyse de ces contaminants alimentaires seront réduits. La qualité de ces produits agricoles, surtout ceux à exporter avant expédition, sera également garantie. Cela peut toucher plusieurs filières porteuses tels que la vanille, les épices, le miel, la pêche et l’aquaculture, les fruits et légumes, les grains secs et les arachides. Authentification des aliments. Il faut savoir que ce nouveau laboratoire vise à détecter des micropolluants organiques tels que les insecticides, les fongicides, les antibiotiques pouvant contenir dans ces produits agricoles. Il est en même temps capable de détecter une centaine de pesticides, de nombreux contaminants issus des emballages ou des additifs alimentaires, et d’autres contaminants environnementaux comme les dioxines, sans oublier l’identification d’un profil chimique des huiles essentielles. C’est une filière en pleine expansion dans l’économie nationale. On peut aussi y détecter plus de 300 molécules de pesticides, les différentes classes d’antibiotiques comme les pénicillines ou tétracyclines et les hormones stéroïdiennes dans les produits d’origine animale dont entre autres, la viande, le lait et le miel. Dans un deuxième temps, ce laboratoire pourra également développer des applications dans le domaine de l’eau et plus généralement de l’environnement pour ne citer que le dosage des hydrocarbures dans l’eau ainsi que des applications liées à l’authentification des aliments. Ce qui permettra de lutter contre les fraudes alimentaires avec l’adultération des aliments ou les fraudes à l’importation  avec la tarification douanière. En tout, « ce laboratoire des micropolluants constitue un outil essentiel contribuant au développement économique de la nation en facilitant l’accès aux marchés et à la sécurité du commerce international des denrées alimentaires malgaches », selon le ministre de tutelle, Lucien Ranarivelo, lors de son inauguration hier. Navalona R. L’article Exportation : Un nouveau laboratoire pour garantir la qualité des produits alimentaires est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Exportation : Un nouveau laboratoire pour garantir la qualité des produits alimentaires a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Petites annonces

Bonjour à tous..  Si vous êtes intéressé pour gagner des cryptomoney grâce à un jeux juste en cliquant sur CLAIM .. donc je vous invite à installer cette application dans play store en cliquant ce lien   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfast.bfree  ( Le nom de l'application c'est Bfast Bfree couleur orange ou bien cliquez directement sur le lien en dessus)Et après ça , vous aller vous inscrire en tapant sur ce code referal: I29WBQ Tout sont gratuits dans cette application et vous allez gagner les cryptomoney gratuitement aussi ..  Vous n'aurez pas besoin de parrainer car le parrainage n'est pas obligatoire ..  Avec ou sans parrainage , tant que vous jouez, vous allez toujours gagner des cryptomoney . N'hésitez pas à vous inscrire car vous allez vraiment gagner beaucoup de crypto, c'est la vérité , vous n'allez pas l regretter .  Tout est gratuit . Il faut avoir un compte coinbase pour faire le retrait de vos gains . Merci beaucoup 😊 et bonne chance à tous . N'oubliez pas le code referal :  I29WBQCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Travail en ligne sérieux".

News - News Mada
09/04/2021

Vaovao tambatra

Heloka bevava mahazo vahana eto an-toerana izao ny varotra zava-mahadomelina, laharana fahefatra (10,55 %) araka ny fanadihadiana nataon’ny Samifin, aorian’ny hosoka amin’ny fadintseranana (21,11 %), manaraka ny eo amin’ny fifanakalozana (19,06 %), sy hosoka amin’ny hetra (17,09 %).Very ny zana-tsokatra miisa 30 ao amin’ny faritra arovana Anjavavy, ny 2 avrily teo. Botry iray nosavana manana anarana hoe « Tefotefo » niampita ranomasina hitan’ny zandary ao amin’ny toby Antsanitia, saingy tsy nahitana ireo zana-tsokatra ireo. Mbola mitohy ny fikarohana izany hatramin’izao.Filaharana lavabe ny amin’ny RN7 mialoha ny hiditra an’Analamanga ahitana ireo karazana fiara rehetra, hatramin’ny 7 avrily teo. Tsy maintsy savain’ny mpitandro filaminana tsirairay ireo fiara rehetra ireo, hanaraha-maso ny fitandroana ny ady atao amin’ny Covid-19. Voalaza fa betsaka no voatery niverin-dalana. L’article Vaovao tambatra a été récupéré chez Newsmada.

Malaza androany

Petites annonces by e-tady.mg

Emploi et services Téléconseillers(ères) bilingues
03/04/2021

Eufonie SARL, société spécialisée dans l’outsourcing de la relation client multilingue à Madagascar, recherche activement des Téléconseillers(ères) bilingues.Référence de la Relation Client à Antananarivo depuis 2012, notre entreprise formée de plus de 200 collaborateurs compte de nombreux clients issus des NTIC.En tant que  Téléconseiller(ère) bilingue, vos missions seront :PROFIL :VOS AVANTAGES :Merci de postuler votre candidature à l'aide de votre CV muni d’une photo, lettre de motivation et n° de téléphone à l’adresse recrutement@eufonie.fr ;Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Téléconseillers(ères) bilingues".

Emploi et services BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES EN FLUIDES ET BATIMENT
09/04/2021

Etudes, Dimensionnements et Plans en : ·        Gros Œuvre ; VRD ; Assainissement ; Second Œuvre·        Electricité (Courant Fort ; Courant faible ; Système de Sécurité Incendie)·        Adduction d’Eau Potable ; Plomberie Sanitaire ; Moyens de Lutte Contre l’Incendie·        Climatisation ; Ventilation Mécanique Contrôlée Références :Ces clients me connaissent en tant que Rija Frank RANDRIANARIVONY-Cabinet d’études ECIM (034 03 056 63)-SOPEMAD (032 03 111 09)-Mme HANITRA (034 01 298 09)  Tél : 033 08 909 22E-mail : ajafluides@gmail.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES EN FLUIDES ET BATIMENT".

Emploi et services Graphiste – Web designer
04/04/2021

MISSIONS- Concevoir des contenus pour sites et réseaux sociaux - Traitement et intégration d'image et vidéo sur Shopify et Wordpress - Design de page web - Création de gif et vidéoPROFIL- Posséder une excellente capacité d’adaptation et d’organisation.- Etre créatif, organisé et force de proposition- Etre rigoureux et méthodique - Maîtrise des logiciels Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, Indesign) - Maîtrise de Shopify et Wordpress - Connaissances en UI et UX Design - Curieux, passionné et créatif - Soucieux des détailsIntéressé par l’offre, merci de nous envoyer votre candidature constituée de : 1 CV, 1 lettre de motivation + photo + prétention salariale à l’adresse suivante : allianceexpertmanager@gmail.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Graphiste - Web designer".

Emploi et services La société Brothers Global Resources (BGR) recrute UN VENDEUR-RECEPTIONNISTE (H/F) POUR TRAVAIL EN PLEIN TEMPS (CDI)
06/04/2021

La société Brothers Global Resources (BGR) recruteUN VENDEUR-RECEPTIONNISTE (H/F)POUR TRAVAIL EN PLEIN TEMPS (CDI) Profil :-Excellente présentation, polyvalent, méthodique et organisé-Bonne capacité d`écoute, de reformulation et rédactionnelle-Avoir l`esprit créative-Sérieux, réactif, et toujours de bonne humeur-Organisé, dynamique et autonome, avoir le sens du travail en équipe-Possède des qualités d’adaptation à des interlocuteurs variés- Apte à résoudre des problèmes avec un haut niveau de qualité de service Qualifications:-Minimum BACC + 2 en Gestion/ Communication / Commerce-Expérience réussite dans un domaine similaire (minimum 2 ans)-Maîtrise parfaite des outils informatiques et internet-Maîtrise parfaite du français et de l’anglais Description du poste :-Assure l`accueil et accompagnement des clients-Assure la vente-Assure le secrétariat de la réception Début de travail : Dès que possibleLieu de travail : Imerinafovoany Antananarivo Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer directement les documents ci-dessous à l`email suivant : recrutement.bgr@gmail.com-une demande manuscrite / lettre de motivation, une photo récente, un CV détaillé, une copie du/des diplômes.Seuls les candidats retenus seront contactés. Pour plus d`information veuillez contacter le :-Whatsapp/Viber/Line/Wetchat : +81-70-2621-3267-Tel : 034 98 580 67Dépôt du dossier doit être avant le 16 Avril 2021  Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services La société Brothers Global Resources (BGR) recrute UN VENDEUR-RECEPTIONNISTE (H/F) POUR TRAVAIL EN PLEIN TEMPS (CDI)".

A vendre Tu peux gagner et t'enrichir avec 300% sur petronpay à partir de 25$
07/04/2021

PAQUETS D’INVESTISSEMENTS S'INSCRIRE ICI (Copie et colle le lien )😃https://petronpay.com/register/Hyip_enligneNB : 1 MGA = 0,00026 $Petronpay est un site en ligne qui propose une plateforme d’investissement pour gagner de très bons retours sur investissement grâce au pétrole.BARREL $25 : Recevez 0,38 $/jour | 1,9 $/semaine | 7,6 $/moisBARIL $50 : Recevez 0,75 $/jour | 3,75 $/semaine | 15 $/moisBARIL $99 : Recevez 1,49 $/jour | 7,45 $/semaine | 29,8 $/moisBARIL $249 : Recevez 3,74 $/jour | 18,7 $/semaine | 74,8 $/moisBARIL $499 : Recevez 7,49 $/jour | 37,45 $/semaine | 149,8 $/moisBARIL $999 : Recevez 14,99 $/jour| Recevez 74,95 $/semaine | Recevez 299,8 $/moisBARIL $1999 : Recevez 29,99 $/jour | Recevez 149,95 $/semaine |Recevez 599,8 $/moisTous les plans peuvent vous prendre 10 mois pour atteindre 300% sans recruter ou construire une équipe. Réception et retrait Note : pas de retrait le week-end, c’est-à-dire samedi et dimanche.Seuil de paiement25.00 €Mode de retraitS'INSCRIRE ICI (Copie et colle le lien )😃  https://petronpay.com/register/Hyip_enligneCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre Tu peux gagner et t'enrichir avec 300% sur petronpay à partir de 25$".

Emploi et services PLOMBERIE SANITAIRE / SECURITE INCENDIE / CLIMATISATION-VMC / ELECTRICITE
08/04/2021

Offre de services d’Etudes, Contrôles, Installations et Maintenances en :§  Plomberie Sanitaire ;§  Froid Ménager et Commercial ;§  Climatisation et Ventilation Mécanique Contrôlée ;§  Adduction et Surpression d’eau ;§  Réseaux d’Air Comprimé ;§  Moyens de Lutte Contre Incendie ; §  Electricité : Courant Fort ; Courant faible ; Système de Sécurité Incendie Références :Ces clients me connaissent en tant que Rija Frank RANDRIANARIVONY-Cabinet d’études ECIM (034 03 056 63)-SOPEMAD (032 03 111 09)-Mme KIM (032 11 010 01)-Mme CLAUDINE (034 95 497 88)-Mme HANITRA (034 01 298 09)  Tél : 033 08 909 22E-mail : c-pvc@gmail.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services PLOMBERIE SANITAIRE / SECURITE INCENDIE / CLIMATISATION-VMC / ELECTRICITE".

Emploi et services Chef de Projet en développement informatique
03/04/2021

Eufonie SARL recrute un Chef de Projet en développement. Le Chef de Projet en développement informatique va piloter tous les projets de développement en garantissant la qualité des prestations fournies aux clientsVOS RESPONSABILITES :VOTRE PROFIL :VOS AVANTAGES :Merci de postuler en ligne sur notre site www.eufonie.fr/jobs.Veuillez adresser votre candidature à l'aide de votre CV et d’une lettre de motivation à l’adresse recrutement@eufonie.frCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Chef de Projet en développement informatique".

Emploi et services Ai.Marketing
07/04/2021

   Le ai.marketing.......Le fonctionnement est simple. Ce petit robot virtuel Russe travaille pour nous. Son job consiste à sélectionner et financer des publicités pour nous. Chacune de ces publicités que notre robot finance va nous rapporter de l'argent sous forme de cash-back à chaque fois qu'une vente sera réalisée.Pour débuter, le robot nous prête 50$ pour financer des publicités (il viendra prendre quelques dollars par jours jusqu'à épuisement).Par la suite ce sera à nous de l'alimenter pour continuer de faire fonctionner le robot. On pourra pour cela utiliser l'argent obtenu en cash-back ou en injecter d'avantage pour augmenter les gains. Il faut savoir que la rentabilité du robot se situe autour des 30%.Le site est en Russe donc je me tiens disponible pour réaliser l'inscription avec le prêt des 50$ pour faire fonctionner votre robot. Une fois l'inscription réalisée il sera possible de traduire la page en français 😉Voici la vidéo de présentation de la New Team AI.Marketing, très courte et très simple pour expliquer tout ça : https://fb.watch/1wkb5bQ5g5/Lien d'inscription pour rejoindre la New Team AI. Marketing tout en bénéficiant du prêt des 50$ sur demande.envoi moi un émail  ( sylvanosylvano15@gmail.com ) ou contacté moi par Facebook  ( sylvano Asnicar)N.b: un vrai business révolutionnaire qui marche partout,  aucun risque de perte. Miandry enao ary!!!Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Ai.Marketing".

A vendre Chaussures en provenance de La Réunion
06/04/2021

Chaussures femmes de marque1 - Marque Carla Celvone, de couleur blanchePointure 41 (Prix boutique la Réunion : 39 Euros)Prix: 100.000 Mga2 - Marque Jinna, de couleur RougePointure 38 (Prix boutique la Réunion : 36 Euros)Prix: 60.000 MgaCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre Chaussures en provenance de La Réunion".

Emploi et services PLOMBERIE SANITAIRE / SECURITE INCENDIE / CLIMATISATION-VMC / ELECTRICITE
09/04/2021

Offre de services d’Etudes, Contrôles, Installations et Maintenances en :§  Plomberie Sanitaire ;§  Froid Ménager et Commercial ;§  Climatisation et Ventilation Mécanique Contrôlée ;§  Adduction et Surpression d’eau ;§  Réseaux d’Air Comprimé ;§  Moyens de Lutte Contre Incendie ; §  Electricité : Courant Fort ; Courant faible ; Système de Sécurité Incendie Références :Ces clients me connaissent en tant que Rija Frank RANDRIANARIVONY-Cabinet d’études ECIM (034 03 056 63)-SOPEMAD (032 03 111 09)-Mme KIM (032 11 010 01)-Mme CLAUDINE (034 95 497 88)-Mme HANITRA (034 01 298 09)  Tél : 033 08 909 22E-mail : c-pvc@gmail.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services PLOMBERIE SANITAIRE / SECURITE INCENDIE / CLIMATISATION-VMC / ELECTRICITE".

Emploi et services Cours en ligne ou à domicile
07/04/2021

Enseignant chercheur et formateur professionnel. J'offre des cours en ligne ( étudiants ou petits écoliers)  ou à domicile en ces temps de Covid. interventions: RH, Leadership, Technique de communication, Sociologie, Management.Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Cours en ligne ou à domicile".

Emploi et services Faites décoller votre entreprise avec Zayroo Digital Consulting
10/04/2021

Boostez votre chiffre d'affaires grâce à votre visibilité sur le web. Actuellement, digitaliser son entreprise devient incontournable. Zayroo DC vous propose l'offre qui correspond au meilleur rapport Qualité/Prix sur le marché, et le moins cher à Madagascar. Obtenez votre site internet clé en main à partir de 299 000 Ariary seulement. Nos différentes offres et packs incluent tout (Conception, nom de domaine, hébergement, optimisation et référencement naturel)Vos avantages : nous ne nous limitons pas à la conception et à la mise en service de votre site, - nous faisons le nécessaire pour que votre site soit optimisé pour un positionnement optimal et un maximum d'accessibilité pour les moteurs de recherche; - nous vous conseillons les solutions les plus adaptées afin d'adapter votre site en efficacité et atteindre rapidement vos objectifs; - nous vous accompagnons pendant tout le processus de votre transition digitale; - votre site internet sera mise en service en un temps record.Ne tardez pas, profitez dès maintenant et devancez vos concurrents !Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Faites décoller votre entreprise avec Zayroo Digital Consulting".

Notsongaina

Tsipy kanetibe: lavon’ny Covid-19 i Dolys, filohan’ny FSBM
03/04/2021

Misaona ny tontolon’ny tsipy kanetibe malagasy. Nindaosin’ny fahafatesana, omaly zoma antoandro, tany Antsirabe, Randria­marohaja Dolys, filohan’ny Federation sport boule malagasy (FSBM).Hatairana ny nandraisan’ny rehetra ny vaovao satria mbola nifampiresaka tsara tamin’ireo mpikambana izy ny fiandohan’ny herinandro mikasika ny hanatontosana ny fifidianana. Araka ny vaovao voaray, tratry ny aretina Covid-19 izy ary nitarika ny fahafatesany izany. Raha tsiahivina, mpilalao tsipy kanetibe nanana ny lazany i Dolys satria efa tompondakan’i Madagasikara ny taona 2003 sy ny 2009. Tompondaka lefitra eran-tany, natao tany Izmir, Torkia, ny taona 2010 ary efa tompondakan’i Afrika ny taona 2009. Efa intelo nahazo ny amboaran’i Madagasikara, ny tamin’ny taona 1996, ny 2003 ary ny tamin’ny 2007. Noho ny fahaizany, natao ho mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy, sokajy lehilahy, ny taona 2016, ka nandrombaka ny anaram-boninahitra eran-tany. Nahazo ny ho tompondakan’i Afrika ihany koa ny taona 2018. Ny 6 marsa 2019, notendren’ny federasiona iraisam-pirenena ho filohan’ny FSBM. Izahay eto amin’ny gazety Taratra dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany sy ny tontolon’ny tsipy kanetibe malagasy.TompondakaL’article Tsipy kanetibe: lavon’ny Covid-19 i Dolys, filohan’ny FSBM a été récupéré chez Newsmada.

Tarika Mahaleo : nodimandry i Jean-Ba
03/04/2021

Razafimamonjy Jean-Baptiste, fantatry ny maro amin’ny anarana Jean-Ba. Fantatra tamin’ny fampitam-baovao, omaly hariva, fa nindaosin’ny fahafatesana izy. Niara-niasa akaiky tamin’ny tarika Mahaleo nandritra ny taona maro. I Jean Ba no mpitahiry atontan-kevitra sy tahirin-tsary, tahirim-peo ao amin’ny tarika Mahaleo. Tany amin’ny taona 1991 no nananganan’i Jean-Ba ny « club » mpankafy ny tarika Mahaleo. Araka ny fantatra, efa nolazoin’ny aretina nitaiza azy tao anatina fotoana naharitra izy. Tsiahivina fa vao tsy ela akory izay ny nanolorana ny mariboninahi-pirenena ambony indrindra ho an’ny tarika Mahaleo. Fotoana nitenenan’i Bekoto fa « afa-tsaona ny tarika Mahaleo », sy nampanantenany ny fanohizana amin’izay ny hira. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany manontolo sy ny tontolon’ny zavakanto ary ny tarika Mahaleo ny Gazety Taratra.L’article Tarika Mahaleo : nodimandry i Jean-Ba a été récupéré chez Newsmada.

Ludique : Gaby Razakavola lance le « Daomy F21 »
08/04/2021

Gaby Razakavola, une machine à créer et à revisiter des jeux. « L’oisiveté est  mère de toutes les vices », annonce Gaby Razakavola, concepteur de jeu ludique, le regard pétillant. Ce mathématicien, qui a eu 19,5/20 en physique et en mathématiques au Baccalauréat de 1973, vient de sortir le « Daomy F21 ». Un jeu de domino à 45 pièces. « Le jeu conventionnel se joue avec 28 pièces. A part Daomy F21, il peut aussi être dénommé 360, double huit… Nous allons essayer de le démocratiser à travers le monde », souligne-t-il.  Le « gameplay » s’inspire en partie du jeu habituel. Cette nouvelle variante se joue à quatre, et chaque participant doit avoir 9 pièces en main. Comme le nombre de pièces a augmenté, il faut donc adapter les règles. De ce fait, « Daomy F21 » comporte des doubles 7 et 8. De quoi s’occuper en famille durant cette période où sortir de son domicile est synonyme d’exposition à des risques sanitaires de plus en plus importants. « Pour ne pas trop se conformer aux règles du domino traditionnel, j’ai pensé que celui qui jouait en premier devait être interdit de sortir une pièce en double. Et aussi, le jeu tourne dans le sens des aiguilles d’une montre », ajoute Gaby Razakavola. Parole de joueur amateur, la prise en main de son jeu nécessite deux à trois parties pour s’habituer. Pour scorer, chaque joueur doit d’abord avoir un total de 45 ou plus. « Ce qui est abordable », relativise-t-il. Celui ou celle qui arrive à 222 points sera déclaré(e) gagnant ou gagnante. « Vous savez, dans les jeux célèbres comme Masterchef ou Le Grand Pâtissier, il n’y a pas de nouvelles recettes qui sont créées, on les revisite. On améliore ou on réadapte l’existant », explique Gaby Razakavola. Mais sa prouesse réside dans le fait qu’avec les jeux qu’il propose, il n’utilise pas d’ordinateur. Il propose par exemple des nouvelles grilles de Sudoku à des journaux locaux. « Seul l’ordinateur cérébral peut placer tel ou tel chiffre, selon un algorithme, dans un sudoku afin de créer une nouvelle grille. Sauf pour les jeux de lettres où j’utilise un ordinateur », avance-t-il. Et ce genre d’exercice, il arrive à le faire tous les jours. C’est dire la capacité du cerveau humain. Pour la petite anecdote, une personne lui a déjà proposé une somme, en dollars, très élevée pour lui acheter les algorithmes de son jeu « Chiffres croisés ». Pour lui, penser à la numérisation de ses créations est une étape à franchir. En attendant, les amateurs de jeux ludiques peuvent se procurer le « Daomy F21 ». Il y a deux présentations selon les possibilités de chacun et chacune, une grande multicolore et une plus petite. Maminirina Rado L’article Ludique : Gaby Razakavola lance le « Daomy F21 » est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Ludique : Gaby Razakavola lance le « Daomy F21 » a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Seho maro natsahatra: miantraika amin’ny fihariana ara-javakanto ny covid-19
09/04/2021

Tao anaty herinandro voalohany amin’ny volana avrily…. Maro ny seho an-tsehatra tsy tanteraka noho ny hamehana ara-pahasalamana amin’ny firongatry ny valanaretina coronavirus indray eto Madagasikara. Niova avokoa ny fandaharam-potoan’ny mpanakanto sy ny mpikarakara lanonana, indrindra ireo mpanao “show case” na sehokely isaky ny faran’ny herinandro. Anisan’ny nofoanana tamin’ny ora farany, ohatra, ny hetsika “Jaolahy be” tetsy amin’ny La musica Ambodimanga Besarety, izay niarahana tamin-dry Romeo 3.0 sy ny ekipany,  ahitana an-dry Brafalah, Amboara fitia, Jinn’s, Jhars man, ny asabotsy 3 avrily manomboka amin’ny 2 ora tolakandro. Tao koa ny seho an-tsehatra niarahana tamin’i Davis sy ny namany, nokasaina hotanterahina ny zoma 2 avrily teo, tetsy amin’ny  Karibotel Analakely. “ Henjana be ilay aretina fa aleo mitandrina tsara”, hoy ny tompon’andraikitra ao an-toerana. Natsahatra ihany koa ny seho izay nokasain’ny tarika Rheg hotanterahina any amin’ny faritra vakinankaratra iny vokatry ny valanaretina coronavirus hatrany. Etsy an-daniny, nanamafy ny ivontoerana fanaovana lanonana etsy amin’ny No Doze by Tranobongo Tanjombato fa hatsahatra ihany koa aloha mandritra ny fotoana tsy fantatra ny hetsika rehetra eny an-toerana hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus. Miantraika amin’ny fihariana ara-javakanto ny fisian’ity areti-mandoza ity ka aleo malina sy mailo hatrany, fa efa tena mitombo hery no ho ny tamin’ny taon-dasa ny covid-19, indrindra ny fisian’ilay “ Variant” avy atsy Afrika atsimo, amin’izao fotoana izao. Ankoatra izay, nisy ihany koa ireo mpanakanto lavon’ny coronavirus. Miarova vatana… Mandalo fahasahiranana ny mpanao zavakantoMandalo fahasahiranana ny mpanakanto mpanafana lanonana sy mpampandihy, indrindra ireo mpanao seho isaky ny faran’ny herinandro, noho ny  fepetra ara-pahasalamana noraisin’ny fanjakana mahakasika ity valanaretina coronavirus ity, amin’izao fotoana.“Mikatona avokoa ireo toeram-pilanonana sy ny fanaovana karaoke, ny toeram-pandihizana, sns.. manomboka izao. Izany dia hisorohana amin’ny tsy fifampikasohana mivantana izay mety hiteraka fihanahana haingana amin’ny valanaretina covid-19. Tsy manana tongotra ka afaka mandehandeha ny tsimokaretina fa ny olona no mitondra azy”, hoy ny filoham-pirenena Rajoelina, nandritra ny fampitana mivantana ny toromarika hiadiana amin’ny valanaretina covid-19 tao amin’ny fahitalavitra malagasy, TVM, ny asabotsy 4 avrily lasa teo, tamin’ny 8 ora sy sasany alina, mahakasika ireo fepetra sy toromarika maro samihafa. Miandrandra vahaolana amin’ny fanohanana azy ireo mpisehatra ara-kolontsaina amin’izany, noho ny fahatapahan’ny hetsika sy asa fiveloman’izy ireo, na ny mpanakanto izany na ny mpikarakara lanonana.Nangonin’i NarilalaL’article Seho maro natsahatra: miantraika amin’ny fihariana ara-javakanto ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.

Nosy Be : Trois Comoriens arrêtés pour immigration clandestine
09/04/2021

Dans le cadre des opérations de sécurisation de nos côtes afin de prévenir la propagation de la pandémie de Covid-19, l’Armée Malgache à travers ses unités baptisées « Zone marine Prioritaire d’intervention ou ZMPI» est en pleine action. Les résultats, qui viennent d’être réalisés par la ZMPI Nord-Est (ZMPI NW), en disent long. Dans la nuit du 5 avril dernier, la vedette Akio allouée à la ZMPI NW de la Marine malgache a intercepté un bateau qui s’apprêtait à entrer clandestinement à Nosy-Be. Puisqu’il s’agissait d’un bateau suspect, les militaires l’ont aussitôt fouillé. Trois passagers comoriens y ont été découverts. Ces individus prétendaient être des pêcheurs mais ils n’ont pas pu présenter une autorisation leur permettant de faire ce métier. Selon eux, ils prévoyaient de faire une escale à Nosy-Be pour acheter des poissons qu’ils comptaient revendre à Anjouan ou à Mayotte.  De nombreux matériels comme 02 coques rapides ont également été trouvés sur eux mais ils n’avaient aucune pièce d’identité, sauf leur chef qui avait une carte de pêcheur non à jour de Mayotte. L’enquête a révélé que ces individus sont des membres d’un réseau d’immigration clandestine ayant des relations à Nosy-Be.  Selon toujours les informations, des complices de ces présumés clandestins ont tenté de les libérer du filet de l’Armée malgache. Pour ce faire, ils ont donné rendez-vous aux éléments de la Marine  durant la rencontre, ils ont essayé de les soudoyer. Mais les équipes de la ZMPI ont refusé et les ont emmenés à la gendarmerie pour la suite de l’enquête. Ambanja. Cette fois-ci, c’était la « Zone maritime prioritaire d’intervention Ankarana qui a fait l’opération. Le 31 mars vers 15 heures, les éléments de cette unité opérant sur les côtes d’Ambanja ont arraisonné un boutre (Botry) ayant navigué clandestinement dans cette espace maritime. Deux Malgaches et un ressortissant étranger y ont été surpris. A bord de cette embarcation, ces trois individus ont traversé la mer entre Nosy-Be et Ambanja. Ils ont été interpellés au port d’Antsahapano, commune d’Ambanja. Pour la suite de la procédure, les suspects ont été remis à la Gendarmerie. T.M. L’article Nosy Be : Trois Comoriens arrêtés pour immigration clandestine est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nosy Be : Trois Comoriens arrêtés pour immigration clandestine a été récupéré chez Midi Madagasikara.

HAODY: tezaina sady mitaiza
09/04/2021

Hafa indray izany ! Raha eo amin’ny fiainan-janakolombelona, ny zanaka no atao hotezaina fa ireo ray aman-dreny (na raiamandreny) no natao hitaiza. Toa mifamadika io, rehefa mby eo amin’ny fahanterana sy fahatanorana ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tsy mba tahaka izany kosa anefa ny teny. Mila tezaina sy kolokoloina io mba tsy ho faty fa mitaiza izay maheno sy mahare azy ihany koa anefa izy.Noho izany, mila fitandremana fatratra ny teny aloaky ny vava mba ho tena fitaizana marina fa tsy sanatria hanimba ny maha olona, indrindra ny maha Malagasy. Tsy zava-baovao amin’ny Malagasy ny fanaovana izany fa mila fohazina fotsiny.  Amin’ny fomba ahoana? Fihainoana ny feon’ny fieritreretana. Io rahateo ihany koa ilay mitaiza sady tezaina!HaRy RazafindrakotoL’article HAODY: tezaina sady mitaiza a été récupéré chez Newsmada.

Art plastique : Accès restreint à l’exposition Antananarivo ligne 11
09/04/2021

Après avoir été dévoilée à la Fondation H Andraharo, l’exposition Antananarivo ligne 11 a été transportée à l’Hôtel de ville d’Analakely depuis le 10 mars 2021. Le travail collectif d’Yves Robinson, Tsiry Kely Panda, Aina Zo Raberanto, Carine HCR, Bloumorof, Didier Montagné, Hazokely, Gad Bensalem, Sexy Expedition Yéyé, et Lowett, demeure accessible au public mais dans des conditions particulières. Celles et ceux qui sont intéressés peuvent visiter Antananarivo ligne 11 à l’Hôtel de ville du mercredi au dimanche, de 9 h à 17 h 30 jusqu’au 26 avril 2021. Toutefois, pour répondre à l’enjeu épidémique du moment, la visite se fera uniquement sur rendez-vous et limitée à 10 personnes par entrée. Le respect des protocoles sanitaires et des gestes barrières est exigé. Tous les visiteurs doivent donc porter le masque, se désinfecter les mains au gel hydro alcoolique avant et après la visite. Pour prendre rendez-vous, il faut au préalable joindre la Direction des Arts, de la Culture, et Vie Communautaire de la Ville et la Fondation H par téléphone. Le numéro correspondant est accessible sur la page Facebook de la CUA ou sur celle de la Fondation H. Anja RANDRIAMAHEFA L’article Art plastique : Accès restreint à l’exposition Antananarivo ligne 11 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Art plastique : Accès restreint à l’exposition Antananarivo ligne 11 a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Fisolokiana avo lenta: vehivavy… mihaja namoahan’ny polisy didy fikarohana
08/04/2021

Mpisoloky avolenta amina resaka varotra sady mpanao taratasim-bola tsy misy antoka ity vehivavy (hita eo amin’ny sary) ity. Maro ireo olona efa tratran’ity mpisoloky gagivavy ity. Manoloana izany, namoaka filazana amin’ny alalan’ny didy fikarohana ny polisy. Nanamafy ny polisy ho an’izay mahita na mahalala ny misy azy mba hampandre avy hatrany “service central de la lute contre les faux, frauds et contrefaçons” ao amin’ny “direction de la police economique” Anosy – varavarana 120 na hiantso ny laharana telefaonina finday 034 04 790 10. Toy izao ny mombamomba azy:  Rabezanahary Noro, teraka ny 21 janvier 1971 tao Antananarivo IV. Asany: “responsable cantine”, société Festival Ambohipanja. Toeram-ponenana nisy azy farany: logement N°86 Cité Analamahitsy. Manome toky ny Polisim-pirenena fa mijanona ho tsiambaratelo ny mombamomba ny mpanome vaovao. Ny olona mandray na mampiantrano na manafina olon-dratsy dia raisina ho mpiray tsikombakomba aminy ke hohenjehina araka ny lalàna.Tsiferana R.L’article Fisolokiana avo lenta: vehivavy… mihaja namoahan’ny polisy didy fikarohana a été récupéré chez Newsmada.

Herisetra ara-pananahana :: Fatina tovovavy voafono tao an-tranom-bazaha
07/04/2021

Razana tovovavy iray, 20 taona, efa voafono no novantanin’ireo zandary avy eny Talatamaty tao amin’ny tranona Frantsay iray teny Ambohibao, afak’omaly. Vokatry ny herisetra arapananahana no nahafaty an’itsy tovovavy, araka ny fizahana nataon’ny mpitsabo. Tombanana ho telo andro lasa talohan’izao nahitana azy izao no nanaperana ny ainy, hoy ny fanampimbaovao. Nosamborin’ireo zandary avy hatrany ilay vahiny tompon-trano, izay fantatra fa sakaizan’ilay namoy ny ainy ihany ary ahiana ho nahavanon-doza. Voatazona eny amin’ny tobim-paritry ny Zandarimaria eny Talatamaty izy. Voalaza ho efa nanana ny tantara tsy dia mazava tany aloha tany izy, araka ny tsiliantsofina. “Nampandre ny masoivoho Frantsay momba ny zava-misy izahay, indrindra momba ny fananany saingy tsy nanome valin-teny hentitra izy ireo noho ny filazana ny fananany laza ratsy tany aloha ”, hoy ny loharanombaovao akaiky ny mpanao famotorana. Niteraka mianadahy Nahitan’ny mpitandro ny filaminana an’irony fitaovana ara-pananahana artifisialy karazany maro irony tao an-tranon’itsy vahiny ahiana ho nahavanon-doza itsy. “Nihosindra teo amin’ ny fandriana iray sady nikorontana. Nisy basim-borona iray miaraka amin’ny bala maromaro ihany koa hita tao anatin’ny trano. Lavaka vao nohadiana tazana teo an-tokotany no ahiana saika handevenana ny razana”, hoy hatrany ny loharanom-baovao. Nanambady vehivavy malagasy hafa ara-dalàna sady niterahany mianadahy, 12 sy 14 taona itsy teratany frantsay itsy. Nisaraka izy mivady rehefa nanana olana, roa taona mahery lasa izay. Nipetraka tao amin’ny rainy izy mianadahy, avy eo. Nalain’ny reniny ireo zaza ireo rehefa voarohirohy sy voasambotry ny zandary ny rainy. “Raha ny fahenoanay azy dia mpanampy an’itsy teratany vahiny itsy io tovovavy io sady sakaizany. Misy loharanom-baovao nilaza taminay fa mitady olona hiaraka aminy handeha hanary ny razana any Toamasina ilay vazaha. Nanome toromarika ahafahana misava ny trano ny Fampanoavana, izay nahitana an’ireo zavatra samihafa ireo ”, hoy hatrany ireo mpitandro filaminana. L’article Herisetra ara-pananahana :: Fatina tovovavy voafono tao an-tranom-bazaha est apparu en premier sur AoRaha.

Zotra Atsimo Atsinanana: tafakatra 60.000 Ar ny saran-dalana
06/04/2021

 Nitaraina ny mpandeha rehetra fa tsy araka ny mahazatra ny saran-dalana, mankany amin’ny tapany Atsimo Atsinanan’ny Nosy, ny alahady sy omaly alatsinainy. Tafakatra 50.000 Ar ny saran-dalana avy eto  Antananarivo mankany Mananjary, raha 40.000 Ar ny tokony ho izy. Tafakatra 60.000 Ar kosa ny famandrihana.Tsy nihetsika nijanona ho 10.000 Ar kosa ny mankany Antsirabe. Tsiahivina fa mikatoka androany avokoa ny zotra rezionaly sy nasionaly rehetra, miditra sy mivoaka eto amin’ny faritra Analamanga, manomboka anio. Toraka izany koa ny mankany Atsinanana sy Sava, raha efa nikatona nanomboka ny 27 marsa ny any Boeny sy Diana.Njaka A.L’article Zotra Atsimo Atsinanana: tafakatra 60.000 Ar ny saran-dalana a été récupéré chez Newsmada.

Fotoam-pivavahana, fandevenana…: nametraka lamina koa ny fiangonana ny katolika
07/04/2021

Namoaka fanambarana koa ny eo anivon’ny fiangonana katolika. Anisan’ny nitodihan’ny hafatra ireo pretra. “…Momba ny fandevenana manokana, tsy asiana lamesa fa vavaka fanankinana ny maty amin’ny famindrampon’Andriamanitra no atao ka na any an-trano na eo am-baravaram-piangonana ihany izany. Sarotra loatra ny atrehintsika ankehitriny”, hoy ny fanambaran’ny arsevekan’Antananarivo, ny Mgr Razanakolona Odon, novakin’ny vikera jeneraly, ny Mgr Rabenantoandro Ludovic, omaly. Nanteriny fa ilana fandaminana sy dinihina tsara ny fandraisan’ny pretra olona any amin’ny birao. Tahaka izany koa ny fiantsoan’ny kristianina ny mompera hijery sy hamangy marary. “Miankina amin’ny fandanjalanjan’ny filankevitra sy ny mpiara-miasa amin’ny pretra avokoa izany rehetra izany”, hoy ihany izy. Notsiahiviny avy eo fa “Taon’i Md Josefa ny 2021” ka ilaina ny fangataham-bavaka aminy, any amin’ny isam-pianakaviana.Ankoatra ireo, notsindriny ny hanarahana hatrany ireo fepetra fisorohana efa mahazatra. “Tena mahery vaika ka mahavery hevitra ity valanaretina ity. Mila mitandrina mafy ny rehetra… “, hoy ihany izy.Tsiahivina fa tafiditra ao anatin’ny diosezin’Antananarivo ny faritra Analamanga sy Itasy ary i Vakinankaratra.Synèse R.L’article Fotoam-pivavahana, fandevenana…: nametraka lamina koa ny fiangonana ny katolika a été récupéré chez Newsmada.

Famine dans le Sud : Près de 4 000 personnes, dont 1 000 enfants, déplacées depuis janvier 2021
03/04/2021

La population du Sud fuit la faim pour de meilleures perspectives ailleurs. L’Office des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) a dressé un aperçu alarmant de la situation humanitaire à Madagascar. « De novembre 2020 à janvier 2021, le Grand Sud a été touché par la sécheresse la plus sévère depuis 1981, coïncidant avec la saison des semis agricoles, selon le PAM ». C’est ce qu’on peut lire dans le communiqué publié le 1 avril dernier par l’OCHA ( Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ou Office des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires). Un document qui note que le Grand Sud enregistre « 60 % de pertes sur les récoltes en avril/mai 2021 comparées à la moyenne des cinq dernières années ». Données obtenues grâce à une « évaluation préliminaire conduite conjointement par le PAM/FAO, le BNGRC et le Ministère de l’Agriculture en février 2021 », indique le communiqué. Avant de noter que les pertes en matière de récoltes vont prolonger la crise au-delà du mois de juin prochain. Ainsi, les habitants du Grand Sud de Madagascar seraient actuellement « confrontés au pic de la période de soudure». Situation qui contraindrait «la population à des pratiques d’alimentation désespérées, telles que la consommation d’argile mélangée avec du tamarin, de termites, de tubercules sauvages ou encore de mangues non mûres ». Ce qui ferait « qu’environ 4.000 personnes —dont plus de 1 000 enfants—se sont déplacées vers plusieurs districts (Taolagnaro, Betroka et Ampanihy) depuis janvier 2021 à la recherche d’assistance et de soutien ». En sourdine. Le communiqué de l’OCHA révèle également que plus de 2 millions de cas de paludisme ont été enregistrés en 2020. Le document de faire également savoir que 642 décès ont été observés durant la même année. Avant de noter que « les cas de paludisme ont augmenté à partir de novembre 2020 dans plusieurs communes de 16 régions ». Et que « plusieurs communautés continuent de signaler un nombre de cas de paludisme supérieur à la moyenne ». Ce qui pourrait changer la donne à Madagascar qui a vu un recul du taux de positivité durant l’année 2020. Par ailleurs, l’OCHA de résumer la situation de la Covid-19 qui prévaut à Madagascar. Ainsi, le taux de positivité serait passé de « 7,1% en janvier à 15,4% au mois de février de cette année. Depuis le début de l’épidémie, 23.230 cas, incluant 378 décès, ont été enregistrés, dont 5.117 cas signalés en 2021. Deux villes, Mahajanga et Nosy-Be, ont été mises en confinement pour contrôler la propagation de la maladie », peut-on lire dans le communiqué de l’OCHA. José Belalahy L’article Famine dans le Sud : Près de 4 000 personnes, dont 1 000 enfants, déplacées depuis janvier 2021 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Famine dans le Sud : Près de 4 000 personnes, dont 1 000 enfants, déplacées depuis janvier 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.