News - Mitantara i Sariaka, niady mafy tamin’ny Covid-19 : “Efa nionona ny vady aman-janako hoe ho faty i  Neny…”
Mitantara i Sariaka, niady mafy tamin’ny Covid-19 : “Efa nionona ny vady aman-janako hoe ho faty i Neny…”

Sariaka, renim-pianakaviana. Mitantara ny niainany ny fahasarotana nandritra ny aretina covid-19 saika nahafaka ny ainy mihitsy. Notsaboina tetsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka izy nandritra ny 12 andro.Iray volana nialoha ny nidirana hopitaly aho no na­nomboka tsy nahare fofona sy tsiron-kanina fa tsy no­raharahaiko fa nihinana ilay fanafody sy vitamine voalaza fa mahasitrana raha mbola tsy mafy ilay aretina. Herinandro mialoha ny ni­di­rana hopitaly anefa no na­no­m­boka narary kibo ary ni­va­la­na ny hariva, narary be tsy za­ka ny loha, ary tampoka eo dia marary be ihany koa ny valahana. Nanakotsako ny va­tana iray manontolo. Na­nom­boka teo, henoko hoe tery be ny tratra, malemy ny tongotra ary sem­potra amin’izay. Tsy ma­intsy nentina namonjy ny ivon­toerana fandraisana ireo ma­rarin’ny Covid-19 etsy amin’ny Village Voara Ando­ha­tapenaka aho, ny 22 marsa teo. Nahakivy tany am-piandohana anefa ny fihetsik’ireo mpitsabo sasany. Misy tena mitavozavoza ilay mpitsabo mpanampy fa ny tena mampalahelo dia izay manam-bola iha­­ny no tena voakarakara. Iza­­hay mantsy tsy niandry fa­nafody tao amin’ny hopitaly fa tonga dia nividy. Raha ny tao amin’ny hopitaly no nandrasana dia efa ma­ty aho ohatran’izay. Nandritra ny 8 andro no tsy maintsy na­siana “Oxygène” aho. Izaho izay efa tsy nanantena ny ho velona intsony, raha ny zavatra niainako izay nandritra ny fotoana narariako sy ny nijanonako tao amin’ny Village Voara. Toy ireny any anaty lavaka mangitsokitsoka be ireny no nisy ahy tamin’ny nanomboka sempotra, tsy misy zavatra reko sy hitan’ny masoko intsony, efa nampionon-tena aho hoe, ho faty aho izany satria ny ahy tena efa “forme grave”. Vao nipetaka ny “oxygéne” dia ohatran’ny hoe misy misintona anaty lavaka izany aho. Ny olana anefa, nisy fotoana, tapatapaka ny jiro teny Andohatapenaka, tsy iza­ho irery anefa no misy “oxygene” tao fa efa am-polony maro. Ny ahy mantsy ny “oxy­gene” ilay mandeha amin’ny herinaratra fa vao tapaka ny jiro dia tena fijaliana ny ahy. Ohatran’ny hoe ho faty izany indray na dia mba efa nahazo hery kely aza. Ny fianakaviana sy ny vady aman-janako moa dia efa nionona hoe ho faty zany i Neny. Izaho sady mivavaka no mampionona ny tenako. Tena mafy loatra ilay aretina, tena tsy misangy mihitsy”. Nisy fotoana tao amin’ny hopitaly, narary be mihitsy ny tratrako, ary isaky ny esorina kely ny “oxygene” dia miaka-nidina ny “Saturation” na ilay “taux d’oxygène”. Isaky ny mitsangana dia tery be mihitsy ny tratra sady marary. Io no tena nampisalasala ny mpitsabo ka tsy maintsy natao ny “Scan­ner”. Hita teo hoe misy maratra ao amin’ilay tratra de tsy maintsy nividy fanafody “an­ti­biotique” indray nanasitranana azy.Nirarakompana ny volaTsy voatanisa intsony ny vola laninay tao satria misy fotoana tonga dia vidina daholo ny fanafody mandritra ny 3 andro, ohatra, mba hialana amin’ilay mivezivezy. Azo lazaina ho nandany vola ihany izahay teny amin’ny toeram-pitsaboana satria te ho sitrana, ary mbola te hiaraka hiaina amin’ny fianakaviana. Ny tena nampalahelo ahy tao dia ny mahita ireo marary sasany matory amin’ny tany satria efa tery ny trano. Nisy marary iray izay efa sempotra be mihitsy, dia tsy nisy fandriana intsony, teo akaikiko teo amin’ny tany izy no napetraka ary nitambatra “oxygene” tamiko. Izany hoe, ilay “concentrateur d’oxygene” teo amiko iny no nitambaranay roa mandra-piandry vaha­olana. Tsy fantatro hoe tsy maharaka ve ny “oxygène” sa toy ny ahoana ny fandaminana misy ao fa vao mainka mahakivy ny mahita ireo marary sy ilay miaina ao amin’ny hopitaly. Ny 2 avrily teo no nivoaka ny toeram-pitsaboana aho.Rehefa hitan’ny mpitsabo fa mahazaka miaina tsy misy “oxygène” dia nalefa nody ary any an-trano no tohizana ny fitsaboana sy fikarakarana.Tatiana AHafatra ho antsika Ny hafatro dia mitandrema fa tena marary ilay voan’ity aretina covid-19 ity. Misy mantsy ny sasany mbola tsy mino fa tena misy ilay aretina, misy ihany koa mieritreritra fa gripa tsotra na tazo mahery no mahazo azy dia rehefa sempotra sy tafiditra anatin’ny “forme grave” vao manatona mpitsabo. Aleo tsy manao dokotera tena fa raha vao misy fambara hafahafa tonga dia manatona toeram-pitsaboana. Ary farany sady lehibe indrindra, mila mametraka ny fiainantsika amin’Andria­ma­nitra, dia mila matoky Azy dia manaiky izay fitondrany fa io no tena anisan’ny nahavonjy ahy. Hajao mandrakariva ny fepetra ara-pahasalamana rehetra na aiza na aiza misy anao fa efa ao anatin’io rivotra iainantsika io mihitsy ilay aretina fa raha vao tsy mitandrina dia lavony.L’article Mitantara i Sariaka, niady mafy tamin’ny Covid-19 : “Efa nionona ny vady aman-janako hoe ho faty i Neny…” a été récupéré chez Newsmada.

10/04/2021
Tohizo ny famakiana >>

News - News Mada
10/04/2021

Toamasina : tsy mahatosika “Oxygene” ny herinaratra

Nandritra ny fanadihadiana natao teny amin’ny hopitaly dia mitsipaka mafy ny tsy fahampian’ny “oxygène” ny tompon’ andrakitra tao amin’ ny Chu Analankinina, Rate­lo­lahy Gervais. Maharaka tsara ny rivotra ary vao nahazo fanampiny avy tamin’ny mpiara-miombon’ an­toka 40 tavoahangy isika, hoy izy. Nohamafisiny fa ny olona iray tsaboina eto amintsika amin’io aretina raha ohatra ka efa sempotra dia tokony halany telo tavoahangy amin’ ny 7m3 na 500 isan’ isany. Raha tsymbola sempotra kosa dia iray tavoahangy sy tapany isan’andro ireo. Raha tokony hakarina han­deha haingankaingana ny ri­votra amin’ ny olona iray dia tsy mety noho ny herinaratra ato amin’ny hopitaly ambany ny tanjany. Matetika tapaka ny herinaratra, tsy manana milina hanome herinaratra hanosika izany ny hopitaly. Izany rehetra iza­ny no mahatonga ny fahafatesan’olona satria tsy mahatosika ny rivotra tokony halefa aminy ny herinaratry ny jirama tonga ety amin’ny hopitaly.Lalàna iraisam-pirenena ny tsy fitondrana razanaNandritra ny firesahana tamin’ny dokotera. Bezandry Desire, lehiben’ny Bmh anivon’ny kominina ambonivohitr’ i Toamasina kosa no nilazany fa tena lalàna iraisam-pirenena ny tsy fahafahana mitondra razana raha ohatra ka voamarina fa matin’ny Covid-19 na pesta na kolerà ilay olona. Tsy maintsy halevina eo amin’ny faritra izay nahafatesany ary tsy maintsy atao anaty vata vy mialoha ny vata hazo ary tsy azo sokafana mandritra ny fito taona. Tsy azo hiaretan-tory na sokasokafana mihitsy fa alevina avy hatrany.Ny fandikana io lalàna io dia azo sokajina ho heloka bevava raha any amin’ny firenen-dehibe satria manapoizina ny fiarahamonina, hoy hatrany izy.SajoL’article Toamasina : tsy mahatosika “Oxygene” ny herinaratra a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
10/04/2021

Alakamisy 8 aprily: 11 no matin’ny covid19

Araka ny salanisa navoakan’ny CCO isan’andro, na­ha­tratra 11 indray ireo olona ma­tin’ny covid-19 tao anatin’ ny iray andro, ny alakamisy 8 avrily teo. 559 kosa ny tranga vaovao tao anatin’ireo 1.730 nanaovana fitiliana.Eto Analamanga avokoa ny 439 amin’ireo mitondra ny tsimokaretina ireo. Efa mi­ho­a­tra an’io isa io anefa ny mi­tondra izany, saingy tsy mandalo fitiliana ary tsy maneho soritr’aretina mandehandeha eny rehetra eny ary mamindra ihany koa. Nampitomboina, araka iza­­ny, ny fanaovana fitiliana ka nahazoana ireo vokatra ireo. Ny eny amin’ny CSB sy ny any an-trano kosa tsy mandalo fitiliana ka tsy tafiditra anatin’io tarehimarika io.Raha ny totalin’ny nodimandry nandritra ny nisian’ny valanaretina teto Madagasi­ka­ra dia nahatratra 486. Mi­ha­ma­fy ny aretina ary mamono ha­ingana raha vao tonga amin’ny tranga fahasarotana. Raha ny antontan’isa ha­tra­ny, miisa 288 ireo marary maneho tranga fahasarotana an­kehitriny. 3.251 kosa no ma­naraka fitsaboana eo ambany fanaraha-mason’ny doko­te­­ra eny amin’ireo hopitaly sy CTC sy ny CSB manerana ny Nosy.Tatiana AL’article Alakamisy 8 aprily: 11 no matin’ny covid19 a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
10/04/2021

Barikadimy – Toamasina: raikitra indray ny fandrehetana afo nataon’ny mpianatra

Raikitra indray ny tora-bato tao amin’ny oniversiten’i Barikadimy Toamasina, oma­ly, noho ny fahadisoam-panantenana saika handray vatsim-pianarana kanjo tsy nisy izany. Raha ny loharanom-baovao, efa nisy lisitra nivoaka tamin’ny fiandohan’ny he­rinandro ary hisy am-pahana vatsim-pianarana ho an’izay efa anaty lisitra hivoaka ny zoma (omaly io) ary raisina eny amin’ny paositra be eny amin’ny araben’ny fahaleovantena. Tonga nirohotra teny an-toerana ireo mpianatra an­aty lisitra ka teo no teraka ny savorovoro teo amin’ny paositra satria nilaza ny tompon’ andraikitra iray fa mbola tsy tonga aty amin’ny paositra ny vola fa miandry ka mety amin’ ny alatsinainy indray. Nive­ri­na tany amin’ny biraon’ny fia­didian’ny filohan’ny oniversite ny mpianatra ka nilaza ny tao fa hoe efa narotsaka ao amin’ny kaontin’ny paositra ny vola. Niteraka fahasorenana tamin’ny mpianatra izany ka nampirehitra afo izy ireo tao amin’ny campus. nandritra ny fanadihadiana no nanehoan’ireo mpianatra ny fanodinkodinan’olona iray ny fa­nampiana avy amin’ny filoham-pirenena nandritra ny fisian’ny mpianatra naratra sy maty farany teo. mitentina 10 tapitrisa Ar izany, saingy nanjavona tampoka.Sajo/Tsiferana R.L’article Barikadimy – Toamasina: raikitra indray ny fandrehetana afo nataon’ny mpianatra a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
10/04/2021

Sarotra ny fandidiana…

Tsy mitsaha-mitombo ny fifindran’ny valanaretina eto amin’ny Nosy. Saika ahitana olona mitondra ny tsimokaretina avokoa manerana ny faritra maro. Ny maty vokatr’izany, miakatra hatrany. Raha ny tarehimarika navoakan’ny CCO farany, ny 8 avrily teo,11 ny matin’ity areti-mandoza ity. Ireo aloha no voamarina fa ny any an’elakela-trano any, mbola tsy voaisa. Sarotra ny fandidiana. Anjaran’ny rehetra ny mitandrina mba hampihenana ny fiparitahan’ny aretina. Raha ny zava-misy hita eny rehetra eny anefa, toa mbola maro ireo tsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana. Minia mikimpy sa matoky tena? Tsy mandindona intsony anefa ny aretina fa efa mby an-koditra. Ody havandran’i Mompera izy ity ka ny aza voany ihany.Aleo re tsy “manao soro-baton’ilay jamba ka voa vao mihilana”. Ny tsy fitandremana kely monja dia mety hitariaka any amin’ny varotsimifody. Ny olana mantsy, rehefa voa dia ny fanjakana indray no mahazo tsiny. Efa nametraka ny fepetra rehetra mila arahina anefa ny mpitondra ka anjaran’ny tsirairay ny manaja izany. Tsy an’olon-tokana na vondron’olona fotsiny fa samy tomponandraikitra ny rehetra. Sao hanao toy ny tantaran’i Botity ao amin’ny “Anganon’ny Ntaolo”, mifanilaka andraikitra amin’ny fahavoazana miseho. Hanjaka ny hoe “tsy izaho fa Ranona”.Sarotra ny fandidiana ho an’ny mpitondra fanjakana manoloana izany rehetra izany. Ny fanakatonana ny lalam-pirenera sasany aza ity efa miteraka fimenomenomana ho an’ny maro, mainka fa fihibohana tanteraka!“Toy ny tain’akitra io ka samy manilika izay eo am-bavalavakany”. Fa maro koa anefa ireo manao tokin’akitra: “atao hoe matoky, manao maloto am-baravarana, lazaina ho tsy matoky indray, nefa tsy manidy trano”. Sarotra ny hifampitsara, fa aleo samy misaina izay atokisany sy ianteherany. Ny finoana no mila hatanjahana tsara mba tsy hahasarotra ny fandidiana.Andry FenomananaL’article Sarotra ny fandidiana… a été récupéré chez Newsmada.

Petites annonces

Le Business Developer met en œuvre les stratégies de développement des activités de l’entreprise à l’échelle internationale.VOS RESPONSABILITES :·         Analyser le marché en définissant son terrain de prospection ;·         Étudier un business plan qui pourrait faire développer le chiffre d’affaires de l’entreprise dans un délai pré convenu ;·         Détecter les nouvelles opportunités sur le marché afin d’augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise ;·         Dénicher de nouveaux leviers de croissance, piloter des projets commerciaux et surtout négocier de nouveaux accords commerciaux ;·         Assurer la veille concurrentielle et technologique ;VOTRE PROFIL : ·         Ayant au moins un Bac +4 en commerce / marketing ou équivalent ;·         Minimum 3 années d’expériences professionnelles dans un poste similaire ;·         Avoir une parfaite maîtrise du français à l’oral comme à l’écrit ;·         Avoir une maitrise de l’anglais serait un atout ;·         Avoir un excellent sens du relationnel et un sens aigu de la communication ;·         Avoir une bonne capacité d’organisation et d’autonomie ;·         Avoir le sens de la discrétion et le respect de la confidentialité ;·         Être créatif, ouvert d’esprit avec une curiosité intellectuelle ;·         Maîtrise des outils informatiquesVOS AVANTAGES :·         Rémunération correspondant à vos compétences, avec des variables intéressantes ;·         Évolution de carrière à la hauteur de vos ambitions.Si tout cela vous parle, vous êtes le candidat qu’il nous faut !Veuillez adresser votre candidature à  l’adresse recrutement@eufonie.fr à l'aide de votre CV et  d’une lettre de motivation. Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Business Developer".

News - News Mada
10/04/2021

Mandoto: nosamborin’ny zandary ireo olona nikasa hanao kolikoly 7 hetsy Ar

Nitondra vola 7 hetsy Ar saika hanaovana kolikoly tamin’ny zandary ny lehilahy telo nitazona ombin’olona tao amin’ny distrikan’i Mandoto. Tsy nanaiky izany anefa ny zandary ka notazonina avy hatrany izy ireo…Miady amin’ny kolikoly ny zandarimaria! Nosamborin’ny zandary avy ao amin’ny kaompania/borigady Mandoto ireo olona nikasa hanao kolikoly (nitondra vola 7 hetsy Ar) ta­min’ny zandary momba ny omby halatra. Raha ny tatitra nampitain’ny zandary, nisy na­ka tao am-bala ny ombin’olona iray ao Fidirana, distrikan’ i Mandoto, omby roa ireto ve­ry ireto, ny faran’ny volana desambra 2020. Nisy nahita tao amin’ny andian’ombin’olona ao Mahatsinjo Tsaraha­fa­tra kaominina Mandoto ny iray tamin’ireo omby very ireo. Niantso ny filoham-po­kontany avy hatrany ny tompon’omby mba hanao ny fo­mba hahazoana ny ombiny. Naheno izany ny zandarimaria dia nidina ifotony hanamarina ka voaporofo fa ilay omby very tokoa no notanan’i Mbehoavy. Notazonin’ny zan­dary mba hanaovana fa­mo­torana avy hatrany ity lehilahy nahitana ombin’olona ity. Ta­o­rian’izay, naniraka olona ny naman’ity lehilahy ity mba han­dresy lahatra ny zandary hamotsorana an’i Mbehoavy.Tsy handefitra amin’ny fanaovana kolikoly ny zandary… Tsy afa-po tamin’ny iraka izy roa lahy ka tonga nitondra vola 7 hetsy Ar handaminana ny raharaha. Niantso zandary sy vavolombelona ny kaomandin’ny kaompania mba hanatri-maso ity fanaovana kolikoly ity. Nogiazana ny vola, notanana hatao fanadihadiana izy telo lahy ary hatolotra ny fampanoavana. Nohamafisin’ny kaomandin’ny kaompania, ny Ka­pi­teny Irinjaka Rabemananjara sy ny kaomanidin’ny borigady ny GPHC Raseta Andria­tsa­rahasina fa manentana ny vahoaka hifanampy amin’izy ireo hamongorana ny asa ratsy amin’iny faritra iny. Hiady amin’ny asan-dahalo, handà ny kolikoly ary hanome vaovao raha vao misy tranga. “Halaviro ny kolikoly, izahay efa miady ny tsy handray, ianareo miady tsy hanome. Aoka samy hanara-dalàna”, hoy hatrany izy ireo. Tsy mandray na kely na betsaka ary tsy miara-miasa amin’ny olo­na mpanao ratsy izahay, araka ny fanazavan’izy ireo hatrany.Jean ClaudeL’article Mandoto: nosamborin’ny zandary ireo olona nikasa hanao kolikoly 7 hetsy Ar a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Port intelligent : Progrès technologique indispensable, selon Haja Paul Ravaloniaina

Haja Paul Ravaloniaina, Country Manager d’Ericsson à Madagascar. Madagascar ambitionne de disposer du port d’éclatement de l’Océan Indien. Un hub en construction, avec l’extension du port de Toamasina. Haja Paul Ravaloniaina, Country Manager d’Ericsson à Madagascar nous livre son avis de technicien. Interview.  Midi Madagasikara (MM). Face à l’évolution constante du commerce international, quels pourraient être les prochains tendances et défis dans le secteur du transport de marchandises, en termes de technologies? Haja Paul Ravaloniaina (HPR). Le commerce représentait plus de 60% du produit intérieur brut (PIB) mondial, selon la Banque Mondiale. Les ports et la navigation sont vitaux pour une économie mondiale qui fonctionne bien. Le transport maritime joue de loin le rôle le plus important, facilitant environ 90% des échanges mondiaux. Les plus grands défis dans ce secteur proviennent souvent des temps d’arrêt des équipements, des gares portuaires encombrées pour le chargement et le déchargement, la sécurité des travailleurs et l’impact environnemental. Nous avons récemment publié un rapport complet, qui décrit comment tous ces défis pourraient être résolus avec les réseaux cellulaires privés. Les réseaux cellulaires privés prêts pour la 5G fournissent une connectivité rapide, fiable et sécurisée requise par l’infrastructure réseau d’un port intelligent pour gérer les grandes quantités de données générées par les grues, les véhicules, les équipements et les travailleurs. Que représente exactement un port intelligent? Quels sont les domaines d’application des solutions en termes de technologies portuaires intelligentes? HPR. Les ports intelligents sont équipés de capteurs, de caméras et d’appareils, entièrement connectés à une infrastructure réseau, créant un système de communication complètement intégré. Cette connectivité permet le contrôle à distance de la machinerie lourde et des véhicules portuaires automatisés et crée un moyen extrêmement plus efficace et sécurisé de connecter et de suivre toutes les expéditions et marchandises. Les systèmes de pesage de conteneurs automatisés réduiront les temps de pesage tandis que les grues de quai télécommandées racourciront le temps d’achèvement des navires, augmentant la productivité jusqu’à 25%. Dans les conclusions du rapport maritime, Ericsson a collaboré avec le principal fournisseur de technologies de capteurs, ifmelectronic, ainsi que des chercheurs du cabinet de conseil en gestion Arthur D.Little, pour examiner et quantifier cinq cas d’utilisation avec les applications les plus avantageuses pour les technologies portuaires intelligentes. Il s’agit des grues navire-terre télécommandées ; des portiques automatisés ; des véhicules à guidage automatique (AGV) ; de la surveillance ; et des drones. Madagascar veut transformer le port de Toamasina en hub. Compte tenu de la concurrence dans la région, y aurait-il des impératifs – en termes de technologie – pour atteindre cet objectif? HPR. Les nombreux avantages de l’automatisation sont de plus en plus évidents pour les opérateurs portuaires du monde entier. Ils se rendent compte qu’ils peuvent améliorer tous les aspects des opérations, une plus grande efficacité, des coûts inférieurs, une meilleure surveillance et une sécurité accrue. Tous ces éléments mènent à une productivité plus élevée, à des opérations plus sûres et à des résultats financiers plus solides. Les précédentes tentatives d’automatisation reposaient sur des technologies qui ne pouvaient plus gérer la bande passante, la densité des appareils et les capacités de latence requises par les solutions avancées d’aujourd’hui. Une chose est sûre, les opérateurs portuaires ne peuvent plus combler le fossé avec des technologies héritées coûteuses et rigides comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou les câbles physiques. Pour forger les ports connectés numériquement du futur, une technologie de connectivité beaucoup plus puissante est nécessaire. La technologie cellulaire 5G est l’outil-clé nécessaire pour créer un port intelligent et jeter les bases de l’utilisation de l’Internet des Objets (IdO) dans l’automatisation industrielle. Cellular permet des services de communication critiques comme les capacités voix et données. Ceux-ci aident à prévenir les blessures des travailleurs en les gardant physiquement éloignés des dangers potentiels. La 5G est bien optimisée pour l’IdO, garantissant une faible consommation d’énergie, une sécurité accrue des données et la capacité de prendre en charge une densité de connexion élevée. Contrairement aux réseaux hérités, la 5G fournit une solution de connectivité complète pour les spectres sous licence et sans licence, ainsi qu’une communication cellulaire transparente de véhicule à tout (c-v2x). La solution complète permet aux opérateurs portuaires de n’utiliser qu’une seule liaison pour tous les services au lieu d’installer plusieurs équipements de réseau, par exemple sur une grue. L’utilisation de ces technologies nécessite certainement de gros investissements au niveau du port. Cela en vaut-il la peine, en termes de retour sur investissement? HPR. Cela vaut la peine d’investir dans ces technologies. Notre rapport prévoit que si les cinq cas d’utilisation mentionnés précédemment sont déployés ensemble, un retour sur investissement complet peut être obtenu en moins de deux ans. À la cinquième année, le rapport prévoit que le retour sur investissement serait de 178% pour notre port de référence standard. Un bon exemple est un port en Italie, qui déploie déjà ces types de technologies intelligentes, en tirant parti des technologies 5G pour améliorer l’échange d’informations en temps réel entre les acteurs du processus de terminal du port. Ces applications ont le potentiel de réduire les émissions de CO2 de 8,2% pour une opération de terminal. Au-delà des facteurs environnementaux critiques tels que le climat, le port a également généré de nombreux avantages économiques, notamment une réduction des coûts d’exploitation, de la consommation de carburant et des heures de travail des machines, ainsi que des taux de vitesse de fonctionnement accrus (grâce à l’amélioration des processus). Recueillis par Antsa R. L’article Port intelligent : Progrès technologique indispensable, selon Haja Paul Ravaloniaina est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Port intelligent : Progrès technologique indispensable, selon Haja Paul Ravaloniaina a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
10/04/2021

Toliara I sy II ary Ankazoabo: areti-mandringana ny biby mamindra amin’ny olona

Mampahafantatra ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), fa misy valanaretina mpahazo ny omby sy ny ondry ary ny osy, izay mifindra amin’ny olombelona any amin’ny distrika Toliara I sy II ary An­kazoabo, faritra Atsimo An­dre­fana. Toy izao ny fitrangan’ ny aretina, manavy, malain-komana, reraka, mihena ny ronono, afaka anaka, ary mety ho faty raha tsy voatsabo. Mi­findra amin’ny alalan’ny kaikitry ny moka ity aretina ity, amin’ny alalan’ny fifampikasohana amin’ny biby maty. Mi­findra amin’ny olona amin’ ny alalan’ny fikasihana mi­van­tana ny rà na ny taovan’ny biby marary, amin’ny kaikitry ny moka ary amin’ny fihinanana hena na ronono ratsy ma­saka. Entanina ny rehetra ha­natona ny tompon’andraikitra raha mahita ireo tranga ireo.Raha sendra misy izany, atokana ny biby marary. Alevina ny henan’ny marary, na ny biby sy ny tavoniny. Ho an’ny olombelona, tokony hi­hi­nana sakafo na hena azo antoka, ronono mangotraka tsara. Sasana madio amin’ny savony ny tanana sy ny fitaovana ampiasaina. Esorina ny lobolobo isorohana ny moka, mampiasa lay misy ody moka. Roahina amin’ny donak’afo ny moka eny an-tsaha.Njaka A.L’article Toliara I sy II ary Ankazoabo: areti-mandringana ny biby mamindra amin’ny olona a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Décès : Rindra Tarika perd un de ses piliers

Rindra Razakaharison, emporté trop jeune par la pandémie. Le milieu de la musique malgache vient de perdre un des meilleurs paroliers/chanteurs de sa génération en la personne de Rindra Razakaharison. Compositeur et arrangeur au sein du groupe Rindra, il était dans la fleur de l’âge. Peut-être peu mis en avant sur les médias, leur titre, « Mitia mangiana », a été un succès national. Le groupe Rindra a été adoubé par la diva Bodo lors de son concert en 2017 au Palais des Sports à Mahamasina. D’après les premières informations, l’artiste aurait été emporté par la Covid–19. La réaction des artistes ne s’est pas fait attendre, nombreux lui ont rendu hommage. Son décès rappelle également la dangerosité de cette deuxième vague qui n’épargne ni les personnes âgées ni les plus jeunes, ni même les enfants. Maminirina Rado L’article Décès : Rindra Tarika perd un de ses piliers est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Décès : Rindra Tarika perd un de ses piliers a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
10/04/2021

Mandripaka ny valanaretina: maherin’ny 200 ireo matin’ny tazo any Midongy Atsimo

Miatrika ady roa samihafa. Mandripaka ny valanaretina ta­zomoka mifangaro aretina hafa any amin’ny distrikan’i Midongy Atsimo, araka ny vaovaon’ny RNM, omaly. 200 eo ho eo ireo matin’ izany aretina izany any an-toerana, araka ny fampahalalam-baovao. Fantatra fa ani­san’ny tsy afa-belan’ity tazo hafahafa ity ireo ankizy, manomboka eo amin’ny 2 ka hatramin’ny 12 taona ireo lasibatra. “Manodidina ny fito isan’andro eo ireo maty aty an-toerana”, hoy hatrany ny fampahalalam-baovaon’ny haino aman-jerin’ny fanjakana. Tsy niandry ela fa hisy ny fidinana ifotony ataon’ny tompon’andraikitra rehetra any an-toerana, hotarihin’ny ben’ ny Tanàna hijerena ny momba izao faty olona noho ny tazomoka izao.Nihetsika ny distrika… Etsy an-daniny koa anefa, nivory nandritra ny roa andro ireo tompon’andraikitra rehetra eo anivon’ny distrika sy ny avy amin’ny fahasalamana amin’ny hanentanana ny va­ho­aka amin’ny hanarahana ny fepetra. Nidina teny rehetra teny tamin’ny alalan’ny “mé­ga­phone”, miaraka amin’ny mpitandro filaminana. Nisy fi­savana hatreny an-tsena amin’ireo tsy manao arovava orona amin’izany. Araka izany, ady maromaro ny atrehin’ny any Midongy A­tsimo, amin’izao fotoana izao: Tazomoka sy ny covid-19.Synèse R.L’article Mandripaka ny valanaretina: maherin’ny 200 ireo matin’ny tazo any Midongy Atsimo a été récupéré chez Newsmada.

Petites annonces

   Le ai.marketing.......Le fonctionnement est simple. Ce petit robot virtuel Russe travaille pour nous. Son job consiste à sélectionner et financer des publicités pour nous. Chacune de ces publicités que notre robot finance va nous rapporter de l'argent sous forme de cash-back à chaque fois qu'une vente sera réalisée.Pour débuter, le robot nous prête 50$ pour financer des publicités (il viendra prendre quelques dollars par jours jusqu'à épuisement).Par la suite ce sera à nous de l'alimenter pour continuer de faire fonctionner le robot. On pourra pour cela utiliser l'argent obtenu en cash-back ou en injecter d'avantage pour augmenter les gains. Il faut savoir que la rentabilité du robot se situe autour des 30%.Le site est en Russe donc je me tiens disponible pour réaliser l'inscription avec le prêt des 50$ pour faire fonctionner votre robot. Une fois l'inscription réalisée il sera possible de traduire la page en français 😉Voici la vidéo de présentation de la New Team AI.Marketing, très courte et très simple pour expliquer tout ça : https://fb.watch/1wkb5bQ5g5/Lien d'inscription pour rejoindre la New Team AI. Marketing tout en bénéficiant du prêt des 50$ sur demande.envoi moi un émail  ( sylvanosylvano15@gmail.com ) ou contacté moi par Facebook  ( sylvano Asnicar)N.b: un vrai business révolutionnaire qui marche partout,  aucun risque de perte. Miandry enao ary!!!Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Ai.Marketing".

News - News Mada
10/04/2021

Fampiatoana didim-pitsarana: mijanona amin’ny sezany ny ben’ny Tanànan’i Nosy Be

Efa saika ratsy ny toe-draharaha raha tsy nilatsaka ny didy. Naato aloha ny didim-pitsarana nanala amin’ny toerany ny ben’ny Tanàna am-perinasa, i Vita Gilbert. Antony, tsy nitombina ny fanapahan-kevitra noraisin’ny filankevi-panjakana, araka ny nambaran’ny minisitry ny Serasera sy ny fifandraisana, i Lalatiana Andriantogarivo,  tamin’ny fandaharana « Tsy ho tompon-trano mihono », omaly, tao amin’ny TVM/RNM. « Tsy mbola nisy teto ambonin’ny tany izany kandidà laharana fahatelo, lasa ben’ny Tanàna ka nofoanana avokoa ny ankamaroan’ny vato azon’ny voalohany, ben’ny Tanàna am-perinasa ka tsy nisy afa-tsy vato 100 mahery sisa. Nefa efa nahazo vato maherin’ny 5 000 tamin’ny voka-pifidianana, natao ny 27 novambra 2019. Tahaka izany koa, nofoanana ny ankamaroan’ny vato azon’ny kandidà laharana faharoa, amin’ny alalan’ny fanafoanana ny birao fandatsaham-bato », hoy izy. Io kandidà laharana fahatelo no notendren’ny filankevi-panjakana fa lany ben’ny Tanàna, araka ny didy nivoaka, ny volana janoary 2020. Nametraka fitoriana sy nampiakatra ny raharaha ny ben’ny Tanàna Vita Gilbert ka izao nandraisan’ny minisitry ny Fitsarana sy ny avy amin’ny minisiteran’ny Atitany, fanapahan-kevitra ny hampiatoana izany didy izany aloha.Naneho ny tsy fahafaliany ny vahoaka…Etsy an-daniny, efa naneho ny tsy fahafaliany sy ny hatezerany ary efa saika nikorontana ny vahoaka tao Hell Ville Nosy Be, afakomaly, manoloana izao nikasan’ny sasany hanesorana ny ben’ny Tanàna Vita Gilbert, avy amin’ny IRK, miara-dia amin’ny filoha Rajoelina Andry izao. Efa nikasa ny haka ny toerany ilay laharana fahatelo, saingy nilatsaka ny didy fampiatoana ny fanapahan’ny filankevi-panjakana. « Anjaran’ny fitsarana ny mandinika sy mijery ary manohy ny momba ity raharaha ity », hoy ny minisitra. Araka izany, tokony hampieritreritra sy hampandinika ity raharaha ity. Mety tsy ho tranga iray ihany io any amin’ny kaominina Nosy Be io, manoloana ny fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsaina farany teo.Synèse R.L’article Fampiatoana didim-pitsarana: mijanona amin’ny sezany ny ben’ny Tanànan’i Nosy Be a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
10/04/2021

Fisaorana tamin’ny fankaherezana: nankasitraka ny rehetra ny fianakaviana Ratsiraka

Naneho ny fisaorana sy fankatelemana ho an’ireo rehetra nidodododo nanotrona, nankahery, nampitraka tamin’ny namoizany ny amiraly Ratsiraka ny vadiny, i Ratsiraka Céline sy ny fianakaviany. Nankasitrahana ma­nokana ireo rehetra nanampy sy nanohana nandritra ny fotoan-tsarotra tsy nahasalama azy. Nisaoran’izy ireo koa ny eo anivon’ny fitondram-panjakana manontolo, tarihin’ny filoha Rajoelina Andry mivady. Tahaka izany koa ireo masoivoho vahiny sy ny sehatra iraisam-pirenena, ny ma­namboninahitra tsy ankanavaka, ny ben’ny Tanànan’An­tananarivo, ireo mpitondra fivavahana sy ireo antoko politika na fikambanana sa­mihafa… «Mankasitraka ta­min’ny fankaherezana sy fiarahana miombona alahelo, indrindra tamin’ireo fanampiana sy fikarakarana samihafa nandritra ireny andro manjombona ireny sy ny fanaovam-beloma farany ny nofo mangatsiakan’ny filoham-pirenena teo aloha ny amiraly Ratsiraka Didier Ignace», hoy izy ireo. Nanterin’ny fianakaviana fa tsara levenana ny maty, ary tsy nitsanga-menatra. Naha­tsa­pa izy ireo fa tsy irery, niara-nizaka izany ary nihamaivana ny fahoriana nanjo. Naneho ny fialana tsiny koa anefa izy ireo ho an’ireo tsy tratra antso sy tsy afaka nanatrika ny fandevenana noho ny covid-19. Na izany aza, misy ny laharan-telefaonina, ho an’ireo hitsapa alahelo sy ha­mangy, hakana fotoana mialoha : 0336100882 – 0345248471 – 0325365391.Synèse R.L’article Fisaorana tamin’ny fankaherezana: nankasitraka ny rehetra ny fianakaviana Ratsiraka a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Lutte contre la Covid-19 : Ruée des malgaches vers les remèdes traditionnels améliorés

Contre toute attente, les produits de Dr Edmond Rakotomalala ont renforcé l’intérêt des malgaches pour la pharmacopée traditionnelle. A 8 heures du matin, des gens venant des quatre coins de la capitale malgache font la queue en attendant l’ouverture d’un des points de vente des remèdes traditionnels améliorés de celui qui se fait appeler «Dr Edmond Rakotomalala». «J’ai dû quitter ma maison située à Andranomena dans l’espoir d’acheter les Ed1 pour ma famille», lance Toky, un jeune père de famille qui espère avoir sa part de «remèdes miracles», dans la foule composée d’une centaine de personnes environ. Les produits de «Dr Edmond Rakotomalala» font actuellement fureur au sein de l’opinion publique malgache. Les longues files d’attente devant les points de vente ne datent pas d’aujourd’hui et s’observent dans plusieurs quartiers de la capitale malgache, par exemple. Une situation qui profite à certaines personnes qualifiées de profiteurs pour certains, ayant le sens du business pour les autres. En effet, des gens habitant ces quartiers se sont chargés de faire la queue à la place des clients moyennant une certaine somme d’argent. «La place s’achète à 15 000 Ar dans le quartier de Mahazoarivo», déplore une internaute. Le coût du service varierait d’un quartier à l’autre et en fonction de la place dans les files. Dans cet esprit d’attrait pour les fameux «Ed1, Ed2,…», les demandes repartent de plus belle sur les réseaux sociaux, via les appels téléphoniques ou encore du bouche-à-oreille. Gênant. «Le phénomène Edmond Rakotomalala» continue son ascension fulgurante en termes de «notoriété et de garantie en matière de traitement contre la Covid-19 ». «Un gain en côte de popularité survenu après les interpellations effectuées par l’État en ce qui est du besoin de régularisation des produits», selon certains observateurs. «Hormis les vertus thérapeutiques de ces remèdes traditionnels, l’État malgache est pour quelque chose dans leur popularité», note Njaka, un observateur de la vie publique. «La défiance de la population envers l’autorité publique a, comme on dirait, semble avoir donné du crédit aux produits de sieur Edmond Rakotomalala», a ajouté notre interlocuteur. Les faits sont là, la population s’arrache ces remèdes traditionnels qui se vendent comme des petits pains. Et avec cette même tendance, les témoignages sur son efficacité contre la Covid-19 affluent sur les réseaux sociaux. Jusqu’à faire de l’ombre aux remèdes traditionnels promus par les officiels du pays. Et ce, malgré les campagnes de matraquage dans les médias, les discours officiels et autres supports de communication. José Belalahy L’article Lutte contre la Covid-19 : Ruée des malgaches vers les remèdes traditionnels améliorés est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Lutte contre la Covid-19 : Ruée des malgaches vers les remèdes traditionnels améliorés a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
10/04/2021

Fitsaboana ny governora Rasoamaromaka: nitondra fanazavana ny eo anivon’ny Assistant +

Nitondra fanazavana ma­noloana ny resabe momba ny fitsaboan-tenan’ny governora Rasoamaromaka Hery tany ivelany ny eo anivon’ny fiantohana ara-pahasalamana As­sis­tant +. “Tsy maintsy nanao ny fanavotana ny ainy ka antony namindrana azy haingana tamin’ny alalan’ny fiaramanidina (Evasan) tatsy La Reunion ny fiandohan’ny vo­lana marsa teo”, hoy ny filoha tale jeneraly, i Patrick Cejudo, teny Ivato tamin’ity herinandro ity. Nanteriny fa niharatsy sy nisy fahasarotana ny toe-pahasalamany ka tsy maintsy natao ny vonjy aina rehefa tsy vita teto intsony izany, araka ny nambarany. Notsiahiviny fa mpikambana teo anivon’ny Assistant + efa ho 10 taona ity governora ity ary mahaloa ny latsak’emboka 28 000 Ar isam-bolana. Anton’ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana azy izany. Tsiahivina fa 40 izao ireo marary tsaboin’izy ireo eto an-toerana, amin’izao fo­toana izao. Manara maso iza­ny ireo mpitsabo eo anivon’ity tranom-piantohana momba ny fahasalamana ity.Synèse R.L’article Fitsaboana ny governora Rasoamaromaka: nitondra fanazavana ny eo anivon’ny Assistant + a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Manakara : Vady roa sy rafozana tapitra novonoiny

Heloka bevava intelo miantoana no nataon’ilay rangahy. Tsy fanafihana na fandrobàna na koa asan-dahalo fa kosa famonoana ho faty ny vadiny rehetra ary koa ny rafozan-dahiny. Toa izao ny zava-bitany. Niditra am-ponja voalohany izy ny taona 2004 rehefa maty novonoiny tamin’ny kenda ny vadiny voalohany. Folo taona taty aoriana, rehefa nivoaka ny fonja izy ny taona 2014, iray andro taorian’izay dia mbola novonoiny ho faty koa ny raim-badiny, izany hoe ny rafozan-dahiny. Mitovy ny fomba nanalany ny ainy dia avy amin’ny alàlan’ny fanakendana izany. Ny 15 martsa lasa teo izy no nahavita sazy indray ary nivoaka ny fonja arak’izany. Iray andro monja taorian’ny nahazoany fahafahana, ny nataony voalohany dia nitady ny vadiny faharoa ary ny namono azy ho faty. Tao amin’ny kaominina ambanivohitra Mahabako no nisehoan’ity tranga hafahafa ity, raha araka ny tatitry ny polisy. Tamin’ny fotoana nisamborana ilay rangahy dia mbola nahitàna karazana ody gasy niaraka taminy. Ny fihevitry ny maro dia nobaikon’ny ody notazominy ity rangahy mpamerin-keloka ity. Amin’ny lafiny siantifika indray anefa dia azo heverina fa mety ho tsy salama saina izy. Na inona anefa mety ho antony, ny tsy azo ihodivirana dia loza mitatao ho an’ny fiaraha-monina izy matoa nahavita heloka bevava telo samihafa. Efa nosamborina ary naverina am-ponja indray… D.R L’article Manakara : Vady roa sy rafozana tapitra novonoiny est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Manakara : Vady roa sy rafozana tapitra novonoiny a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Petites annonces

PAQUETS D’INVESTISSEMENTS S'INSCRIRE ICI (Copie et colle le lien )😃https://petronpay.com/register/Hyip_enligneNB : 1 MGA = 0,00026 $Petronpay est un site en ligne qui propose une plateforme d’investissement pour gagner de très bons retours sur investissement grâce au pétrole.BARREL $25 : Recevez 0,38 $/jour | 1,9 $/semaine | 7,6 $/moisBARIL $50 : Recevez 0,75 $/jour | 3,75 $/semaine | 15 $/moisBARIL $99 : Recevez 1,49 $/jour | 7,45 $/semaine | 29,8 $/moisBARIL $249 : Recevez 3,74 $/jour | 18,7 $/semaine | 74,8 $/moisBARIL $499 : Recevez 7,49 $/jour | 37,45 $/semaine | 149,8 $/moisBARIL $999 : Recevez 14,99 $/jour| Recevez 74,95 $/semaine | Recevez 299,8 $/moisBARIL $1999 : Recevez 29,99 $/jour | Recevez 149,95 $/semaine |Recevez 599,8 $/moisTous les plans peuvent vous prendre 10 mois pour atteindre 300% sans recruter ou construire une équipe. Réception et retrait Note : pas de retrait le week-end, c’est-à-dire samedi et dimanche.Seuil de paiement25.00 €Mode de retraitS'INSCRIRE ICI (Copie et colle le lien )😃  https://petronpay.com/register/Hyip_enligneCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre Tu peux gagner et t'enrichir avec 300% sur petronpay à partir de 25$".

News - News Mada
10/04/2021

Harena an-kibon’ny tany: nahatratra 177 kilao ny volamena voangona

Manan-danja lehibe eo amin’ny fampandrosoana ny toekarena ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany, indrindra amin’izao krizy ara-pahasalamana izao. Tratra hatrany amin’ny 90%-n’ny tanjon’ny minisitera mpiahy.Namoaka ny tatitry ny zava-bita taona 2020, ny minisiteran’ny Ha­rena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika (MMRS), ny 8 avrily teo, no­tarihin’ny minisitra Ravo­ka­tra Fidiniavo. Maro ny zavatra nisongadina. Nahatratra 177 kilao ny tahiry volamena natsangana ao amin’ny Banky foibe, ny faran’ny taona 2020. Nitentina 57,12 miliara Ar ny haba sy tamberim-bidy tsy ao anatin’ny hetra azo raha 3 miliara Ar ny vinavina tao anatin’ny roa taona (2019-2020), izany hoe niakatra 158,33%. Avy amin’ny harena an-kibon’ny tany ny 4,86%-n’ny Hari-karena faobe (PIB) 2019, raha 4,7% ny vinavina. Nihena -2,8% anefa izany, ny taona 2020 vokatry ny ny Covid-19. Nahatratra 26,44 miliara Ar ny haba avy amin’ny harena an-kibon’ny tany, ny 2020, raha 18,10 miliara Ar ny vinavina Tetibola LFI 2020. Anisan’ny zava-bita koa ny fandaminana vaovao ny fitsinjarana ny haba azo avy amin’ny harena an-kibon’ny tany any amin’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana (CTD). Nahatratra 12,32 miliara Ar ny haba sy tamberimbidy nozaraina tamin’y CTD, namatsiam-bola ny tetikasam-pampandrosoana eny ifotony.Mihantona ny fanondranana volamena Mitentina 1.880,43 miliara Ar ny vola niditra tamin’ny fanjakana avy amin’ny fanondranana harena an-kibon’ny tany, milanja 588.157,42 taonina. Anisan’izany ny volamena, ny vatosoa sarobidy, ny vato indostrialy, ny fasimainty, ny nikela, ny kobalta, sns. Tsiahivina fa nihantona ny fanondranana volamena, na­nomboka ny septambra 2020. Eo am-pamaranana ny famolavolana ny lalàna vaovao mifehy ny harena an-kibon’ny tany. Eo am-panomanana ny antontan-taratasy amin’ny lafiny teknika ho an’ny toerana (blocs) hitrandrahana solika miisa 44. Hatomboka tsy ho ela ny famolavolana ny Antontan-taratasy nasionaly mikasika ny solika. Maro koa ny birao natsangana, toy ny Bam miisa dimy, ny sampana polisin’ny harena an-kibon’ny tany, ny Anor miisa telo. Eo koa ny fanofanana mitefy vato any Antsirabe, ny tsy fampiasana ankizy any amin’ny fitrandrahana mica any atsimo, sns.Njaka AndriantefiarinesyL’article Harena an-kibon’ny tany: nahatratra 177 kilao ny volamena voangona a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Un remède à base de plantes médicinales contre la Covid-19

Madagascar est un véritable jardin d’Eden. Elle recèle de nombreux trésors que la nature lui a offerts. Elle possède une faune et une flore endémiques. Les chercheurs peuvent tirer avantage de cette richesse qui est bénéfique à l’homme. C’est de ce trésor que vient notre salut en ce moment. Les plantes médicinales nous offrent des remèdes qui nous permettent de lutter contre diverses affections. Aujourd’hui, ce sont certaines d’entre elles qui ont été codifiées et sont en train de nous faire gagner la bataille menée contre ce virus meurtrier. C’est toute une panoplie de remèdes que les Malgaches ont à leur disposition et leur efficacité n’est pas sujette à caution. Un remède à base de plantes médicinales contre la Covid-19 Les Malgaches, à un titre ou à un autre, ont déjà eu recours aux remèdes des tradipraticiens. Leur utilisation était empirique, mais le résultat ne faisait aucun doute. Les scientifiques malgaches se sont penchés sur ces plantes, les chercheurs de l’IMRA du professeur Rakoto Ratsimamanga ont entrepris des travaux scientifiques importants qui leur ont permis de produire des médicaments reconnus sur le plan international. Mais à côté de ces derniers, il y avait les dépositaires d’un savoir ancestral. Le travail des praticiens de la médecine traditionnelle a donc été codifié et ces derniers ont été reconnus par les autorités. Ce sont des chercheurs compétents et leurs travaux leur ont permis de mettre au point des remèdes efficaces. C’est le cas de cet Ed1 que tout le monde s’arrache actuellement. Son utilisation a donné d’excellents résultats et ceux qui ont été contaminés par le virus et qui ont suivi le protocole sanitaire de son inventeur ont tous été tirés d’affaires. Le problème qui se pose est cette production qui est encore artisanale. Il est peut-être temps que les autorités se penchent là-dessus car il s’agit d’une question de salut public. Patrice RABE L’article Un remède à base de plantes médicinales contre la Covid-19 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Un remède à base de plantes médicinales contre la Covid-19 a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
10/04/2021

Fihariana Vakinankaratra: hotohanana ny tanora mpandraharaha miisa 133

Natao sonia, ny 8 avrily teo, tany Antsirabe, ny bokin’andraikitra mirakitra ny tetikasa titra maitso (titre vert) eo amin’ny fiadidiana ny governora ny faritra Vakinankaratra sy ny fanjakana malagasy. Mamatsy vola azy ny tetikasa Fihariana, ary misitraka ny tombontsoa ny Tanora mpandraharaha maoderina (JEM).Miara-miombon’antoka amin’ny Fihariana ny banky BNI sy ny Cabiz/Fifamanor. Tanjona ny hanomezana vahana ny tanora handraharaha sady mahaleo tena. Hita ao anatin’ny bokin’andraikitra ny fanajariana lemaka mitotaly 133 ha (1 ha isan’olona), ahazoana manao fihariana maro, toy ny juncao, ny fiompiana ombivavy be ronono, ny fanatavezana kisoa, akoho fakana nofo, sns. Hianto­han’ny fanjakana amin’ny alalan’ny Foibe Agro business an’ny Fifamanor ny lalam-barotra. Hahazo famatsiam-bola 39 tapitrisa Ar tsirairay avy ireo mpahazo tombontsoa miisa 133, tamin’ireo 525 nisafidianana. Manohana ara-teknika ny Fihariana, amin’ny lafiny fitantanana orinasa.Nilaza ny minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), Rana­rivelo Lucien, fa ao anatin’ny velirano fahasivy ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Ao anatin’izany ny fampiroboroboana ny fandraharahan’ny tanora.Njaka A.L’article Fihariana Vakinankaratra: hotohanana ny tanora mpandraharaha miisa 133 a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Association des journalistes de Toliara : Renouvellement des membres du bureau

Un camouflet pour ceux qui se croyaient forts. Tous les deux ans, l’Association Fikambanan’ny Mpanao Gazety Faritra Atsimo-Andrefana (FMGFAA) renouvelle son bureau. C’est toujours un moment de suspense. L’élection qui s’est déroulée le mercredi 7 avril dernier l’était encore plus. Sur 59 votants, Ando a obtenu 33 voix et Yolande 26. Ce qui était déjà une bonne surprise. Pour la place de VP, un point distançait les deux concurrents et c’est le jeune Steven qui a obtenu la place. En tête d’affiche, deux présentateurs vedettes de télévision Ando (KopiKolé de TVplus) et Tsikivy (RNM-TVM). Ando brigue pour la première fois la présidence de l’association tandis que Tsikivy se contente de la vice-présidence(VP). A première vue, une bonne élection pour satisfaire l’électorat le plus exigeant. Une candidate de la presse privée et un autre de la presse publique. Les commentaires allaient bon train dès la propagande. De l’autre côté, Yolande demande un second mandat avec comme VP un jeune technicien de la Radio et Télévision Le Buffet. Ces quatre premières places portaient toutes les attentions des journalistes. La Commission chargée d’organiser les élections (Daudet Rarivoson) avaient tout mis au point, pour que le scrutin se déroule sans anicroche, sans magouille, même le vote par SMS. Tous les neuf candidats étaient inscrits avec photo sur un bulletin unique. On devait cocher à loisir et déposer le bulletin coché dans l’urne. Tout le monde a voté d’une manière démocratique, sans pression. La surprise des surprises. Quand on y pense, les journalistes-électeurs ont délaissé le schéma imposé par le bulletin unique, à savoir Ando-Tsikivy et Yolande-Steven. Ils ont bien coché ce qu’il fallait et en final c’est Ando et Steven qui ont remporté la victoire. En comptant les journalistes du périphérique, la presse publique dépassait en nombre. Mais il faut croire qu’ils ne s’entendent pas entre eux aussi, à cause de la jalousie et des querelles intestines, à faire pâlir les auditeurs, s’ils savaient ce qui s’y passait. Charles RAZA L’article Association des journalistes de Toliara : Renouvellement des membres du bureau est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Association des journalistes de Toliara : Renouvellement des membres du bureau a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
10/04/2021

NTIC- Fifandraisan-davitra : manodidina ny 70 % izao ny mampiasa finday

Sehatra iray haingam-pandroso indrindra eto Madagasi­kara ny teknolojian’ny fifandraisan-davitra (NTIC). Be­tsa­ka ny ivontoerana mampianatra azy sy ny orinasa tsy afa-miala aminy amin’izao vanim-potoana izao. Manana ny fa­hai­za-manao amin’izany ny ta­nora malagasy amin’ny fampiasana ireo fitaovana samihafa.Noraisin’ny fitondram-panjakana nifandimby ho politikan’ny governementa ny fifehezana ny fifandraisan-davitra amin’ny endriny ankehitriny, ka nametrahana tambajotra samihafa any amin’ireo distrika mampita ny sary sy feo amin’ny fahitalavitra TVM, manampy izany ny FM sy BLU tonga hatrany ambanivohitra. Manampy ny orinasa tsy miankina ireny fotodrafitrasa ireny amin’ny fanaovana ny asan’izy ireo. Nitombo, ohatra, ny isan’ny mampiasa finday nanomboka ny taona 2000, ankehitriny, manodidina 70 %, raha mbola 38,28 % tany amin’ny 10 taona lasa.Manampy amina sehatrasa maro ny NTIC, manamora ny asan’ireo mpandraharaha eo amin’ny mpivarotra sy ny mpividy mpanangom-bokatra. Nihena ny loza mihatra any ambanivohitra hatramin’ny nisian’ny vola kirakiraina amin’ny «Paositra Money, Airtel Money, MVola, Orange Mo­ney». Antoka iray miaro amin’ny herisetra ny fivoaran’ny fifandraisan-davitra any amin’ny tontolo ambanivohitra, ma­nampy hisian’ny fitondrana tsara tantana sy ny vehivavy any ambanivohitra.R.MathieuL’article NTIC- Fifandraisan-davitra : manodidina ny 70 % izao ny mampiasa finday a été récupéré chez Newsmada.

Petites annonces

MISSIONS- Concevoir des contenus pour sites et réseaux sociaux - Traitement et intégration d'image et vidéo sur Shopify et Wordpress - Design de page web - Création de gif et vidéoPROFIL- Posséder une excellente capacité d’adaptation et d’organisation.- Etre créatif, organisé et force de proposition- Etre rigoureux et méthodique - Maîtrise des logiciels Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, Indesign) - Maîtrise de Shopify et Wordpress - Connaissances en UI et UX Design - Curieux, passionné et créatif - Soucieux des détailsIntéressé par l’offre, merci de nous envoyer votre candidature constituée de : 1 CV, 1 lettre de motivation + photo + prétention salariale à l’adresse suivante : allianceexpertmanager@gmail.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Graphiste - Web designer".

News - News Mada
10/04/2021

Faharesena nifanesy: nihemotra ny laharan’ny Barea eo amin’ny Fifa

Nihemotra laharana 6 i Madagasikara ary efa nampoizina raha ny vokatra azon’ny Barea, tamin’ity taona ity. Izany hoe, nidina any amin’ny laharana faha-100 maneran-tany ny Malagasy, araka ny filaharana navoakan’ny Fifa, raha toa ka teo amin’ny laharana faha-94 tamin’ny taona 2020. Very toerana 6 be izao ny ekipam-pirenentsika. Nam­baran’ny mpamakafaka baolina kitra fa lojika izao fihemorana izao, indrindra raha mamerina ny lalao nataon’ny Barea nandritra ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny Can farany teo. Resin’i Cote d’Ivoire sy i Etiopia.Na izany aza, mitana ny laharana faha-21 ny Barea, ho an’ny kaontinantan’i Afrika. Faha-59 maneran-tany ny toeran’i Côte d’Ivoire, nahazo toerana iray raha faha-112 kosa ny misy an’i Niger, mbola nahazo toerana iray ihany koa ary laharana faha-140 ny misy an’i Etiopia, nahazo toerana 6 be izao. Ekipa samy niray vondrona tamintsika tamin’ny fifanintsanana amin’ny Can farany teo ireo firenena telo ireo.Ankoatra izany, mbola eo amin’ny laharana voalohany maneran-tany kosa i Belzika.Mi.RazL’article Faharesena nifanesy: nihemotra ny laharan’ny Barea eo amin’ny Fifa a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

Secteur minier : Plus de 588 000 tonnes de produits miniers exportés en 2020

Le ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, Fidiniavo Ravokatra, a dressé son bilan pour l’année 2020. En dépit de la propagation de la covid-19 dans le pays depuis l’an dernier, le secteur minier a connu une bonne performance. A titre d’illustration, plus de 588 000 tonnes de produits miniers, toutes substances confondues, ont été exportés. Il s’agit notamment de l’or, de pierres fines et précieuses ainsi que de pierres industrielles, d’ilménite, de nickel et de cobalt. Ce qui a permis d’enregistrer une recette d’exportation de l’ordre de  1 880,43 milliards d’ariary. En outre, les rentrées non fiscales constituées par les recettes des redevances et ristournes minières s’élèvent à 57,12 milliards d’ariary pour les exercices biannuels de 2019 -2020 alors que les prévisions pour cette période étaient de 36 milliards Ar. Ce qui représente une performance biannuelle à hauteur de 158,33%. Le ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, Fidiniavo Ravokatra, l’a annoncé hier lors de la présentation d’un bilan des réalisations de son département pour l’année 2020, via une conférence en ligne intitulée Rétrospective 2020. Contribution sectorielle au PIB. Toutes les parties prenantes œuvrant dans ce secteur stratégique y ont participé. On peut citer, entre autres, les représentants de l’administration et des institutions publiques, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile. D’autres fédérations et syndicats des travailleurs y ont également été présents. Le thème qui s’avérait fédérateur était« Agissons différemment, pensons gagnant-gagnant ». En effet, le ministère de tutelle a tenu à associer ces parties prenantes pour le développement de ce secteur sur lequel reposent, en grande partie, la relance économique et l’émergence du pays. A titre de preuve, « les secteurs minier et pétrolier ont contribué à 4,86% du PIB (Produit Intérieur Brut) en 2019 si la prévision pour la même année était de 4,7%. En revanche, une baisse significative de la contribution sectorielle à 2,8% a été enregistrée en raison des impacts de la crise sanitaire liée à la covid-19 », tient à préciser le ministre Fidiniavo Ravokatra. Malgré tout cela, les recettes non fiscales minières recouvrées l’an dernier se chiffrent à 26,44 milliards d’ariary contre une prévision de l’ordre de 18,10 milliards d’ariary dans la Loi des finances 2020. Promotion de 44 blocs pétroliers. Par ailleurs, le ministère des Mines et des Ressources Stratégiques a procédé à la révision de la clé de répartition des recettes minières, de manière à impacter davantage sur le portefeuille de l’Etat et ceux des collectivités territoriales décentralisées. Ces dernières ont entre-temps bénéficié d’un financement des projets de développement local totalisant à 12,32 milliards Ar, et ce, à travers les quotes-parts des ristournes que l’administration leur a versées. Parlant du secteur aurifère en particulier, «177kg d’or ont été approvisionnés à la Banque centrale jusqu’à la fin de 2020 afin de constituer la réserve d’or nationale. En revanche, l’exportation de ce métal jaune est encore suspendue depuis septembre dernier, dans le but d’assainir le secteur. Le processus de réforme du code minier entre également dans la phase finale actuellement », d’après toujours les explications du ministre de tutelle. S’agissant du secteur ressources stratégiques, des dossiers techniques sont préparés pour la promotion des 44 blocs pétroliers. Le processus d’élaboration de la Lettre de Politique Nationale pétrolière, est également enclenché. En tout, « nous avons dressé un bilan positif avec un taux d’achèvement des objectifs fixés à 90% », a-t-il conclu. Navalona R. L’article Secteur minier : Plus de 588 000 tonnes de produits miniers exportés en 2020 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Secteur minier : Plus de 588 000 tonnes de produits miniers exportés en 2020 a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
10/04/2021

Kitra – « Orange Pro League »: hiady ny ho lohany ny AS Adema sy ny Ajesaia

Hitohy ny faran’ny herinandro izao ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara (Orange Pro League-OPL), taranja baolina kitra, tsy azo atrehin’ny mpijery. Anisan’ny lalao andrasan’ny maro ny fifanandrinana eo amin’ny AS Adema sy ny Ajesaia. Lalaon’ny efa samy tafita hiatrika ny antsoina hoe “Playoffs”, ny roa tonta nefa na izany aza, tsy maintsy hanampy ny azony, isa 22 ny ekipan’ny seranam-piaramanidina raha 23 kosa ny an’ny avy etsy Antaninkatsaka. Ela­nelana isa iray no manasaraka ny an-daniny sy an-kilany. Ho fantatra eny By Pass ny ho laharana voalohany amin’izy ireo ho an’ny kaonferasa Avaratra.Hiady tsy hidinana diviziona faharoaAnkoatra izany, tsy maintsy miady mafy koa ny FC Zanakala, manana isa 13 sy ny CS-DFC, isa 10, any amin’ny laharana faharoa avy any amin’ny farany ho an’ny kaonferansa Atsimo. Tsy maintsy hiady mafy ny ekipa roa tonta raha tsy te ho raraka amin’ity fifaninanana ity ka hidinana any amin’ny diviziona faharoa. Hatao eny By Pass hatrany koa ny fifanandrinan’izy ireo. Etsy an-daniny, handranto lalao any Ampasambazaha ka hifanandrina amin’ny 3FB avy any Toliara ny Uscafoot, ny alahady ho avy izao. Efa any an-toerana, herinandro mialoha, ny ekipan’ny kaominina Antananarivo Renivo­hitra amin’izao fotoana izao.Synèse R.L’article Kitra – « Orange Pro League »: hiady ny ho lohany ny AS Adema sy ny Ajesaia a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
10/04/2021

Rugby- “Mondial 2023”: manazatra ny Makis ilay Frantsay, i Francis N.

Ao anatin’ny fiomanana tanteraka amin’ny fifanintsanana hahazoana ny tapakila amin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany 2023, taranja Rugby ny ekipa malagasy Makis, sokajy Seniors, lehilahy. Manome fanazaran-tena ho azy ireo amin’izany ho fanatsarana ny teknika sy haha tomombana ny traikefan’ireo mpilalao ilay mpanazatra matihanina, teratany frantsay, i Francis Ntamack. Efa nanomboka tamin’ny alarobia lasa teo ny nizara ny traikefany ity mpanazatra, mpilalao fahiny tao amin’ny ekipan’i Frantsa ity. Hampita traikefa eo hatrany ny tenany, mandra-pahatongan’ ny daty hiaingan’ny delegasiona hiatrika ny fifaninanana. Miisa 53 mirahalahy ireo hifantenana ny handrafitra ny ekipam-pirenena, ka manaraka ny fampivondronana eny amin’ny kianjan’ny Makis, amin’izao fotoana izao.Tsiahivina fa hiatrika ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany 2023, ny Makis latsaky ny 15 taona ny volana jolay izao. Fifaninanana hotanterahina any Namibia izany ka miray vondrona amin’ny mpampiantrano sy i Côte d’Ivoire i Ma­dagasikara. Hahazo ny tapakila hiatrika ny dingana manaraka ireo ekipa roa voalohany ao anaty vondrona, araka ny lalanan’ny fifanintsanana.Etsy an-daniny, mitohy ny fanatsarana ny kianja ny Makis etsy Andohatapenaka ka anisan’ny tetikasa manaraka ny fametrahana “chateau d’eau” hahafahana manondraka ny kianja ho fikolokoloana azy.Mi.RazL’article Rugby- “Mondial 2023”: manazatra ny Makis ilay Frantsay, i Francis N. a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
10/04/2021

MIDIRAMA : Les épreuves ne font que commencer

Le peuple malgache ressent douloureusement les effets de la seconde vague de l’épidémie de Covid-19. Le variant est plus néfaste que la souche de l’année dernière, et sa progression au sein de la population est foudroyante. Cette semaine, de nombreuses familles ont vu leurs membres contaminés et elles ont, pour certaines, dû ressentir l’affliction de la séparation avec des êtres chers. Les hôpitaux ont parfois dû refuser des patients, pourtant dans un état grave, faute de places disponibles. Les nouveaux centres qui ont été ouverts ont très vite été saturés. Aujourd’hui, la situation est alarmante. Le personnel médical y fait face avec dévouement, mais il a besoin de recevoir le renfort de leurs collègues hors du circuit officiel. L’appel lancé par le ministère de la Santé à tous les volontaires a déjà reçu un certain écho et les premiers candidats vont bientôt rejoindre leurs postes. Mais c’est dans ce contexte que l’intérêt soulevé par les remèdes traditionnels se produit et l’efficacité de l’Ed1 du docteur Edmond Rakotomalala dans le traitement de l’affection de la Covid-19 n’étonne plus. Les témoignages de ceux qui ont pu en ressentir les bienfaits poussent de nombreuses personnes à essayer de s’en procurer. Les attroupements devant les points de vente du précieux produit sont maintenant canalisés mais le réseau de fabrication et de distribution a besoin du coup de main de professionnels. L’état n’a pas encore réagi de manière officielle, mais il devrait aider la production de ce qui peut aider à endiguer cette épidémie meurtrière. L’actualité nationale tourne presque entièrement autour des conséquences de cette deuxième vague. L’économie est presque à l’arrêt. L’effet va se ressentir très vite. Sur le plan international, la pandémie occupe toujours le devant de la scène. La situation reste toujours préoccupante, mais les campagnes de vaccination commencent à produire leurs effets. Aux Etats-Unis, le nombre de personnes vaccinées approche les 60 millions. Le président Joe Biden ne cache pas sa satisfaction devant le succès remporté dans la lutte contre le virus. Le Brésil, quant à lui, se trouve au creux de la vague. Les 4 000 morts quotidiens rappellent l’inefficacité de l’action des autorités. Le président Bolsonaro reste toujours dans le déni et affirme que le coronavirus n’est pas dangereux et qu’il ne s’agit que d’une petite grippe. Il manifeste toujours son aversion contre la vaccination. Les députés vont maintenant diligenter une enquête sur la gestion sanitaire de cette épidémie. Le chef de l’État et ses collaborateurs vont être certainement inquiétés et ils le paieront lors de la prochaine élection présidentielle. Les autres pays d’Amérique du Sud ne sont pas mieux lotis car le chiffre des victimes de la Covid-19 est tout aussi élevé. En Europe, ce n’est pas encore l’embellie, mais il règne un certain optimisme. La France va bientôt atteindre le chiffre de 100 000 décès depuis l’année dernière, mais ce sont 10 millions de personnes qui ont été vaccinées. Le président Macron a annoncé hier que l’objectif d’une population vaccinée serait atteint avant la fin de l’été. Madagascar subit de plein fouet les conséquences de cette deuxième vague de l’épidémie. La population a pris conscience du danger et elle essaie de se protéger autant qu’elle le peut. C’est une période difficile qu’elle doit traverser et elle a retrouvé ses réflexes de solidarité .C’est vers l’État qu’elle se tourne pour qu’il l’aide. L’avenir s’annonce plutôt sombre. Les épreuves ne font que commencer. Patrice RABE L’article MIDIRAMA : Les épreuves ne font que commencer est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article MIDIRAMA : Les épreuves ne font que commencer a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Petites annonces

MISSION·          Étudier le marché global et la concurrence, pour adapter des stratégies à court et à long terme.·          Élaborer des contenus pertinents et consistants auprès de l’audience de son entreprise.·          Établir et cadrer le périmètre des opérations digitales.·          Travailler avec toutes les équipes et assurer le bon suivi des projets.·          Faire un reporting permanent sur l’évolution des projets.·          Retranscrire les objectifs stratégiques adoptés pour élever la marque sur les médias sociaux.·          Établir la feuille de route des projets digitaux.·          Évaluer les estimations budgétaires pour chaque projet.·          Dresser le bilan de chaque projet.·          Analyser les résultats en temps réel ou à la fin de chaque projet afin de déterminer les retours sur investissement et de réajuster sa stratégie. PROFIL·          Excellente maîtrise du marketing et des leviers d’acquisitions de trafic comme le référencement, SEA, SEO, community management et traffic management.·          Connaître les techniques du marketing classique.·          Sens de l’analyse, de l’écoute et de l’observation·          Être un fin stratège avec des capacités de créativité et d’anticipation uniques,·          Être à l’aise avec les chiffres.·          Être à la pointe des nouvelles technologies et techniques de communication.·          Être capable d’animer et de diriger une équipe.·          Avoir de grandes capacités d’écoute et être capable de dialoguer avec les internautes.·          Bien cerner le comportement des internautes pour répondre à leurs exigences.·          DisponibleIntéressé par l’offre, merci de nous envoyer votre candidature constituée de : 1 CV, 1 lettre de motivation + photo + prétention salariale à l’adresse suivante : allianceexpertmanager@gmail.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services RESPONSABLE MARKETING".

News - News Mada
10/04/2021

Misaona tontolon’ny mozika: nodimandry i Rindra ao amin’ny Rindra Tarika

M isaona ny tontolon’ ny zavakanto malagasy… Nodi­man­dry, omaly, zoma 9 avrily i Rindra Razakaharison, fantatry maro amin’ny hoe Rindra, namorona ny Rindra tarika. Araka ny fantatra, noho ny valanaretina coronavirus no nandavo azy. Maro ny hiran’ izy ireo toy ny “Tiako ianao” sns… Fa anisan’ny hira nahafantarana azy ny “Mitia mangina”: “ Tsy fantatrao fa teny foana hany aho, nitily sy nitsena ny alokao, ka manara-maso lava izao” izay noforoniny ( tonony sy feony) nohirain’ny tarika. Hira feno fihetseham-po sy nambabo olona maro izany, indrindra ny fananany feo miavaka sy voakaly. Tato ho ato, mitombo hatrany ireo lavon’ity valanaretina ity, na olon-tsotra, na manam-pahefana, na artista koa aleo mitandrina hatrany, indrindra ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Ny gazety ta­ratra dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana sy ny namany iray manontolo.NarilalaL’article Misaona tontolon’ny mozika: nodimandry i Rindra ao amin’ny Rindra Tarika a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Nahafaty ny GPHC Fenomanjato Cyril…: zandary roa sy jiolahy efatra naiditra am-ponja

Naiditra am-ponja vonjimaika ireo zandary roa lahy sy jiolahy efatra voarohirohy tamin’ilay raharaha famonoana ny chef de poste avancé Marotsiraka,  faritra Anosy, ny GPHC Fenomanjato Cyril.Mitohy ny fikarohana ny naman’ireto jiolahy isan’ny nitifitra ity zandary ity. Antony nanenjehana ireto zandary roa lahy ireto ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny loza mitranga sy ny tsy fanoinana ny antso vonjy aina ary ny tsy famonjena ara-potoana olona tra-doza izay voafaritra sy mahavoasazy, araka ny fehezan-dalàna famaizana. Tsiahivina fa ny alahady 14 marsa 2021, tamin’ny 8 ora sy 30 mn alina, nisy jiolahy telo lahy nitondra basim-borona nitifitra ny GPHC Fenomanjato Cyril raha izy naka rivotra sy nipetraka ambony seza teo am-baravaran’ny trano fonenany ao anatin’ny Toby ao Marotsiraka ihany. Notifirin’ireo jiolahy teo amin’ny fony izy ka maty tsy tra-drano. Niditra tao an-tranony ireo olon-dratsy ka lasan’izy ireo ny vola 12 tapitrisa Ar sy basy roa. Mifanila vodirindrina taminy ary naheno sy nahita ireo zava-nitranga ireo ny lefitry ny chef de poste, saingy nandositra indray no nataony noho ny tahotra ka tsy namonjy akory na dia nandeha tamin’ny birao naka basy sy hanenjika ireo olon-dratsy aza. Toraka izany koa ny mpiambina birao “platon” raha naheno ny poa-basy dia tsy sahy nivoaka nefa nisy basy teny aminy. Nisokatra ny fanadihadiana sy ny fidinana ifotony mba hisamborana ireo nahavanon-doza sy ny mpiray tsikombakomba ka jiolahy efatra no tratra aloha hatreto, izay nampiantrano ireo olon-dratsy. Teo koa ireo zandary roa lahy tsy nandray andraikitra ary nahasahy nijery fotsiny ny namany novonoin’ny olon-dratsy. Aiza ny fiofanana nomena itony zandary mijery ny namany vonoin’ny jiolahy itony tany amin’ny sekoly?Jean ClaudeL’article Nahafaty ny GPHC Fenomanjato Cyril…: zandary roa sy jiolahy efatra naiditra am-ponja a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Antsalovana: jiolahy tratra teo am-pivarotana lecteur sy vilany

Saron’ny polisy avy ao amin’ny poste de police Antaniavo (PPA4) noho ny raharaha vaky trano ny jiolahy iray. Nambaran’ny polisy fa maro ireo fitarainana voarain’ny polisy avy amin’ireo fokonolona eny amin’ny manodidina an’Antohomadinika fa misy mpamaky trano eo anelanelan’ny amin’ny 9 ora ka hatramin’ny 11 ora sy amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 4 ora  mandritra ny fotoana hiasan’ny olona. Ny talata lasa teo, nisy trano vaky teo Antsalovana. Rehefa tonga nirava avy niasa ny tompon-trano dia nahita fa vaky ny tranony ka very tamin’izany ny entana rehetra tao an-trano hatramin’ny vilany. Efa nisy nahatsikaritra nihaodihaody teny amin’ny manodidina ka nitsofoka tao amin’ilay trano ity jiolahy ity. Nametraka fitoriana teny amin’ny PPA4 ny tompon-trano, taorian’izay. Nahazo loharanom-baovao ny polisy fa mivarotra lecteur sy vilany ity jiolahy ity. Nandeha teny amin’ny toerana voalaza ho misy ity jiolahy ity avy hatrany ny polisy ka noraisim-potsiny izy. Niaiky izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa izy avokoa no tompon’antoka tamin’ny vaky trano teny Antsalovana sy ny manodidina.Tsiferana R.L’article Antsalovana: jiolahy tratra teo am-pivarotana lecteur sy vilany a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Tsy nanao arovava…: taxi-be 315 no indray voasava, olona 219 voasazy

Mitohy hatrany ny fandraisana andraikitra ataon’ny polisim-pirenena amin’ny fanaraha-maso ny fampiharan’ny olona ireo hetsika sakana ara-pahasalamana hanakanana ny fihanaky ny aretina coronavirus. Raha ny tatitra nampitan’ny polisy momba ny teto Antananarivo renivohitra, taxi-be miisa 315 no vita fanaraha-maso raha olona miisa 219 no voasazy nanao asa mitera-bokatsoa iombonana noho ny tsy fanaovana arovava orona na manao ihany fa tsy araka ny tokony ho izy, afakomaly. Ny polisim-pirenena dia miantso ny fahatsiarovan-tenan’ny besinimaro mba tsy hiandry fanasaziana vao hanaraka ireo fepetra ara-pahasalamana, araka ny fitenenana hoe : “Aleo misoroka toy izay mitsabo”. Aza ny polisy no atahorana fa ny aretina, araka ny nambaran’izy ireo.Tsiferana R.L’article Tsy nanao arovava…: taxi-be 315 no indray voasava, olona 219 voasazy a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Ady amin’ny Covid-19…: nanome toromarika ny BIS sy ny BMM4 ny MDN

Araka ny hevitra tapaka tamin’ny filan-kevitry ny minisitra, ny alarobia teo, maromaro ireo toeram-pitsaboana vonjimaika hatsangana handraisana sy hikarakarana ireo mararin’ny Covid-19 mampiseho soritr’aretina. Manoloana izany, manome toromarika ireo miaramila ao amin’ny vondrona BMM (Bataillon multi-missions) sy ny BIS (Brigde d’intervention spéciale) ny minisitry ny Fiarovam-pirenena (MDN), ny Jly Rakotonirina Richard. Efa miasa ary azo antsoina amin’ny fotoana rehetra ny 914, araka ny nambaran’ny dokotera, ny Lt Kly Ravaoavy Hariniaina, avy ao amin’ny BIS. Ny BIS dia miara-miasa amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’ny fisahanana ny marary. Tafiditra amin’ny andraikitra sahanin’izy ireo ny fanaterana fanafody ho an’ireo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina ka mihiboka sy manaraka fitsaboan-tena any an-trano. Nanomboka nizara ireo fanafody ireo manerana ny boriborintany efatra eo Antananarivo, araka izany, ny teo anivon’ny BMM4 sy ny BIS, omaly. Momba ny antso vonjy amin’ny 914 kosa, mamerina miantso sy manadihady ny marary ny avy ao amin’ny BIS handraisana ny fanapahan-kevitra. Nanamafy ny MDN fa ny fifanomezan-tanana sy ny fanarahana ny fepetran’ny hamehana ara-pahasalamana napetraky ny fanjakana ary ny fanajana ny fihetsika sakana no ahafahana misakana ny fiparitahan’ny valanaretina.Jean ClaudeL’article Ady amin’ny Covid-19…: nanome toromarika ny BIS sy ny BMM4 ny MDN a été récupéré chez Newsmada.

Petites annonces

Bonjour à tous..  Si vous êtes intéressé pour gagner des cryptomoney grâce à un jeux juste en cliquant sur CLAIM .. donc je vous invite à installer cette application dans play store en cliquant ce lien   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfast.bfree  ( Le nom de l'application c'est Bfast Bfree couleur orange ou bien cliquez directement sur le lien en dessus)Et après ça , vous aller vous inscrire en tapant sur ce code referal: I29WBQ Tout sont gratuits dans cette application et vous allez gagner les cryptomoney gratuitement aussi ..  Vous n'aurez pas besoin de parrainer car le parrainage n'est pas obligatoire ..  Avec ou sans parrainage , tant que vous jouez, vous allez toujours gagner des cryptomoney . N'hésitez pas à vous inscrire car vous allez vraiment gagner beaucoup de crypto, c'est la vérité , vous n'allez pas l regretter .  Tout est gratuit . Il faut avoir un compte coinbase pour faire le retrait de vos gains . Merci beaucoup 😊 et bonne chance à tous . N'oubliez pas le code referal :  I29WBQCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Travail en ligne sérieux".

News - News Mada
09/04/2021

Hakana 2 tapitrisa Ar ny iray…: tratra ireo mpanondrana vehivavy  mankany Arabia Saodita sy Koweit

 Naiditra am-ponja rehefa avy natolotra ny fitsarana (PAC), ny zoma 2 avrily 2021 lasa teo ny telo amin’ireto mpanondrana vehivavy mankany Arabia Saodita sy Koweit. Hakan’izy ireo vola 2 tapitrisa Ar ny vehivavy iray ka ao Kaomoro ny fiaingana mihazo ny tany Arabo…Tsy mety fay ! Tambajotra iray mpanondrana vehivavy hiasa amin’ireo firenena Arabo ireto ravan’ny polisim-pirenena avy ao amin’ny services central des enquêtes spécialisées (SCESLFD), ny 29 marsa teo. Dimy izy ireo no ao anatin’ity tambajotra mpanondrana vehivavy mankany ivelany ity.  Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny polisy vao naheno ny loharanom-baovao ka dimy ireo tompon’antoka tamin’ilay fanondranana. Voasambotry ny polisy teny Anosy, Ampitatafika ary Itaosy, hatramin’ny alarobia 31 marsa teo ireo vehivavy telo saika haondrana an-tsokosoko any ivelany. Nohadihadiana teny amin’ny polisy izy ireo ka nilaza fa avy any amin’ny faritra Andapa. Vehivavy iray no nandresy lahatra azy ireo ka roboka tokoa. Nampian-trano azy ireo teto an-drenivohitra io vehivavy io ary nikarakara taratasy hosoka, hamitahana ny fanjakana momba ny anton-dian’izy ireo any ivelany.Miainga ao Kaomoro ireo olona haondrana…Nampandoaviana vola 2 tapitrisa Ar avy ireto tovovavy ireto. Nohamafisin’ny polisy fa vitan’izy ireo avokoa ny mamorona kara-panondro, kopia ary pasipaoro sandoka ho azy telo vavy. Nokasaina halefa atsy Kaomoro izy ireo ary efa misy mandray sy mandefa any ivelany nefa izao tratra izao. Sarona tao an-tranon’ireto mpanondrana olona ireto ny taratasy hosoka marobe. Nahitana fitombokasen’ny masoivoho ao Kaomoro koa. “Maro ireo mpiray tsikombakomba amin’izy ireo karohina”, hoy ny polisy. Tsikaritra fa tena mafy loha ny vehivavy sasany na efa iaraha-mahita izao aza ny manjo ireo miasa any amin’ny tany Arabo. Vao tamin’ity herinandro ity no nisy ilay vehivavy maty tany Koweit, nefa  ireto mikasa hivoaka indray. Mahita lalana ambanin’ny tany miainga eto, saingy rehefa tonga any, tratran’ny herisetra sy ny fampijaliana. Mifanome tsiny sy mifanilika andraikitra eto daholo!Jean ClaudeL’article Hakana 2 tapitrisa Ar ny iray…: tratra ireo mpanondrana vehivavy  mankany Arabia Saodita sy Koweit a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Ny ody faty, tsy misy…

Vonjy aina ity ! Tsy hoe ririnin-dasa tsy tsaroana fa mafy lavitra no ho ny tamin’ny taon-dasa ity firongatry ny coronavirus ity. Raha tsy hilaza afa-tsy ny eto amin’ny faritra Analamanga fotsiny, efa mirona mankany amin’ny fahakiviana ny rehetra : marary, mpitsabo sy mpiasan’ny fahasalamana, fianakavian’ny marary… Irohotana aloha izay azo ifikirana. Izay lazain’i anona nampety azy dia atao. Ny fanafody ijoroan’ny hafa vavolombelona ny fandairany, hilaharana manomboka amin’ny 3 maraina. Iaraha-miaina izany. Mahita ireo mpitondra, matoa nandray ireny fanapahan-kevitra nisesy ireny. Ny fihazakazaky ny toe-draharaha kosa no mitady hampiraviravy tanana ny rehetra. Efa antso vonjy no nataon’ny fanjakana: miangavy re, mitalaho amin’ireo mpitsabo sy mpiasan’ny fahasalamana tsy miankina na efa misotro ronono ka mbola mahavita asa, mba hanamafy ny tafika efa eny an-tsahan’ady, andro sy alina. Samy mba manao izay vitany eo ka mikofokofoka mafy koa ireo lazaina hoe mpitsabo nentim-paharazana. Ny tena marina, mpitsabo amin’ny alalan’ny zavaboary misy eto Madagasikara izy ireo, ary nandova ny nataon’ny teo aloha. Misy koa ireo nianatra nandalina ny fitsaboana, vao nandalina izany ka hananan’ny marary fitokisana kokoa. Misy tena misy koa anefa ireo mpisoloky, na mody nandalindalina fa netin’ny fitiavan-kely dia mamorona ity karazana raokandro sy fanafody ity. Dia miezaka miseho matetika amin’ny haino aman-jery manao dokambarotra. Maro ny voasarika! Mafy ny mitady fahasitranana satria tokoa ny vola Ramangatadiavina fa ny Aina Ramangatahiana. Tsy te hisaraka aman’aina fa miezaka mifikitra araka izay vitany e. Homena ny mahereza hatrany ireo mpitsabo sy ny tsaboina. Mba hangatahana ho tonga saina kosa ireo mpanararaotra aretina, mikatsaka ny vola vetivety. Hangatahana toa izany ireo raiamandreny tsy hipi-maso hijery, tsy ho lany vahaolana ary ho mpitarika mankany amin’ny fandresena. Ity aretina ity mantsy sisa no iombonana, satria fahavalo iraisana.Zo ny Aina RandriatsiresyL’article Ny ody faty, tsy misy… a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Misaona ny polisim-pirenena: nodimandry koa Andriamiharinosy Jocelyn

Nodimandry, omaly, ny « Controleur general de police », Andriamiharinosy Jocelyn Henri.  Nitana andraikitra maro teo anivon’ny polisim-pirenena sy ny lafiny filaminam-bahoaka ny tenany fony fahavelony. Efa tale jeneralin’ny sampam-pitsikilovana DGIDIE, fony Repoblika voalohany. Efa « Prefet de police », ho an’ny Tanànan’Antananarivo. Manampy izany ny naha tale jeneralin’ny filaminam-bahoaka eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminana azy. Mpiray tampo amin’ilay mpilalao baolina kitra, kalaza teo anivon’ny ekipan’ny Md Misely i Baovola na Andriamiharinosy Augustin izy.Tsiahivina koa fa vao nodimandry, ny herinandro teo, ny iray tampo aminy, ilay andrarezin’ny fanatanjahantena, Andriamiharinosy Berthin.Tsy mbola fantatra kosa fa ambara amin’ny fotoana manaraka ny fotoam-pandevenana.Synèse R.  L’article Misaona ny polisim-pirenena: nodimandry koa Andriamiharinosy Jocelyn a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Nivoaka ny tolotrasa: handray mpitsabo sy mpitsabo mpanampy ny fanjakana

Feno daholo ny hopitaly sy ny CTC rehetra nosokafana. Mifanitsa-kitro ny marary ka tsy maharaka ny dokotera sy ny mpiasan’ny fahasalamana amin’ny fandraisana azy ireo.Manao antso avo amin’ireo dokotera sy mpitsabo mpanampy, mpiasan’ny fahasalamana rehetra tsara sitrapo manerana ny Nosy ny fanjakana hifanolo-tanana amin’izao ady izao. Manatona eny anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana ireo vonona amin’izany amin’ny fikarakarana ny taratasy sy ny fifanaraham-piaraha-miasa hatao.Maro koa ireo mitaraina eny amin’ny CTC sy ny hopitaly. Eo ny fahatapahan-jiro, toy ny nitranga etsy Mahamasina. Miaina anaty aizina ny marary ary sahirana ny mpikarakara azy.Tsy azo vangiana ny mararyAnkoatra izany,  tsy maharaka ny dokotera sy ny mpanampy azy. Tsy misy manolo ny “serum”, tsy misy maka hafanana sy mitsapa tosidra. Miandry avokoa ireo marary…Mampitombo ny adin-tsain’ny marary ny zava-misy. Torak’izany ny filaharambe eny amin’ny fanaovana “scanner”. Maro ireo sempotra ka tsy maharaka ny fitaovana. Miverim-potsiny ny sasany.Tsy azo arahin’ny fianakaviana ny marary tsaboina eny amin’ny CTC19 rehetra. Voafetra ho olona iray ihany ny manatitra sakafo ka omena ny tompon’andraikitra eny amin’ny hopitaly izany, homena ny marary.Tatiana A  L’article Nivoaka ny tolotrasa: handray mpitsabo sy mpitsabo mpanampy ny fanjakana a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Mpikambana vaovao eo anivon’ny HCC: « Hitandro ny fahamarinana izahay… »

Nanao ny fianianany sy nandray ny toerany maha mpikambana eo anivon’ny HCC azy ireo mpitsara avo nofidina sy voatendry farany teo. Lahateny fohy nefa manan-danja no nataon’ny solontenan’izy ireo. « Toky no omena anareo araka ny fianianana natao teo fa hitandro mandrakariva ny fahamarinana, hampanaja ny lalàna sy ny lalàmpanorenana eo am- panatanterahana ny asa », hoy ny mpitsara zokiolona, nisolo tena ireo mpikambana vaovao, sivy mianadahy eo anivon’ny HCC, Rakotoarisoa Florent, omaly, tetsy Ambohidahy. Nanteriny fa ho antoky ny filaminana ho an’ny firenena izany ka nampanantena izy ireo tsy handraraka ilo mby an-doha. Nanteriny fa lamina itantanana ny fanjakana sy ny vahoaka ny lalàmpanorenana. Antoky fampandrosoana ny firenena ny fanajana izany ka nanomezan’izy ireo toky ny hitandrovana izany lalandava…Manomboka mandray ny asany avy hatrany izany ireo mpikambana vaovao miisa sivy na tsy tonga niatrika izany aza ny mpitsara avo iray, i Noelson William. Nialohavan’ny fianianana nataon’izy ireo tamin’ny alalan’ny lanonana ara-pitsarana manetriketrika izany.Nitarika  izany ny filohan’ny HCC teo aloha, Rakotoarisoa Jean Eric, notronon’ireo mpanolotsaina avo niara-niasa taminy. Niala teo amin’ny toerany avokoa izy ireo ary nisolo ireo mpitantana teo aloha avy hatrany teo amin’ny seza. « Miendrika famindran-draharaha ara-demokratika ny natao teo ka tsara tokony hotohizana », hoy ihany ny mpitsara zokiolona, Rakotoarisoa Florent.Hitohy amin’ny fifidianan’izy ireo ny ho filohany, ato anatin’ny herinandro izany. Niatrika ny lanonana ny filoha Rajoelina sy ireo lehiben’ny Andrimpanjakana.Synèse R.   Ireo mpikambana vaovao eo anivon’ny HCCRakotobe Andriamarojaona Vololoniriana Christiane; Razanadrainiarison, teraka Rahelimanantsoa Rondro Lucette; Mbalo Ranaivo Fidele; dRasolo Nandrasana Georges;  Noelson William; Rakotoniaina, teraka Raverohanitrambolatianiony Antonia; Ranaivoson Rojoniaina; Rakotoarisoa Florent;  Ratovonelinjafy, teraka Razanoarisoa Germaine Bakoly.  L’article Mpikambana vaovao eo anivon’ny HCC: « Hitandro ny fahamarinana izahay… » a été récupéré chez Newsmada.

Petites annonces

Votre Profil :- Être titulaire d’un BACC+2 au minimum- Avoir un excellent niveau de français- Avoir la fibre commerciale- Maîtriser les outils informatiques- Une première expérience dans le domaine serait un atout. Vos missions :v  Vous aurez à proposer et/ou à vendre les services de nos CLIENTS. Vos atouts :ü  Une expérience de  1an minimumü  Un tempérament jovial, créatif et constructif,ü  Bonne maîtrise des outils informatiques Nous vous proposons :- Un contrat en CDI- Un salaire de base entre 600.000 à 1.000.000ar + primes- Un transport personnel- Des horaires de travail fixe du lundi au Vendredi- Ambiance de travail chaleureuseMerci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à skycallmada@gmail.comOu vous pouvez également nous contacter au 034 72 696 02 Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Pour contribuer à notre croissance nous recrutons : des agents (pour appels entrants et sortants)".

News - News Mada
09/04/2021

Sakana lalana RN 2 sy RN 5: feno fitangoronana vaovao

Nitangorona sy nibosesika ny olona nandritra ny alatsinain’ny paska 5 avrily teo, teny amoron-dranomasin’i Toamasina sy ny araben’ny Fahaleovantena. Misy fitangoronana, toy izany koa, amin’izao fotoana izao eny amin’ny sakana ara-pahasalamana sy fandriampahalemana eny amin’ny fetra mamaritra ny faritra Atsinanana amin’ny lalam-pirenena faharoa (RN 2) sy ny RN 5. Mahatonga izany ny fikatonan’ny fidirana sy ny fivoahan’ny faritra Atsinanana. Tantsaha avy any amin’ny mifanila amin’ny faritra Analanjirofo anefa no tena mpamatsy vokatra ho an’ny tanànan’i Toamasina. Ny alarobia 7 avrily teo, maro ireo olona avy aty Toamasina hody any Vavatenina sy Fenoarivo Atsinanana, Mahabo, sns  (samy faritra Analanjirofo), nihitsoka teo amin’ny sakana. Nambaran’ny mpamily tsy nitonona anarana, sendra nanontanianay fa “raha “manome kely” dia afaka mandeha ihany”. Hiantraika hampisondrotra ny saran-dalana anefa izany atsy ho atsy.Sajo sy Njaka A. L’article Sakana lalana RN 2 sy RN 5: feno fitangoronana vaovao a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Fambolena Bas Mangoky: hamidy mora ny 70%-n’ny vary

Hatsangana ny vaomiera manokana « task force » handrindra sy handamina ny fanatanterahana ny tetikasa fanajariana ny lemaka Bas Mangoky, faritra Menabe. Iarahan’ny fanjakana malagasy manatanteraka amin’ny orinasa arabo, Elite Agro LLC ity tetikasa ity, hanajariana lemaka mirefy 60.000 ha. Tanjona ny hanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo ao anatin’ny fotoana fohy, indrindra ny vary.Voalaza fa manana ny fahaiza-manao amin’ny fambolena ity orinasa arabo ity ka hampita ny fahaiza-manaony amin’ny Malagasy. Amidy eto an-toerana amin’ny vidiny mirary ny 70%-n’ny vokatra ary omeny maimaim-poana amin’ny fanjakana malagasy ny 30% ambiny.Efa voajary ny 9.000 haHita ao anatin’ity vaomiera “task force” ity ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ny Rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana, ny fitaterana sy ny fizahantany, ny Indostria sy ny varotra ary ny asa tanana, ny orinasam-panjakana SPM. Manampy azy ireo koa ny olom-boafidy any amin’ny faritra Menabe sy ny tompon’andraikitry ny faritra Menabe voakasiky ny tetikasa.Tafiditra ao anatin’ny veliranon’ny filoham-pirenena ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Efa hajarian’ny mponina any an-toerana ny tapany havia, ahitana velaran-tany 9.000 ha, ary izao hohajarian’ny orinasa arabo Elite Agro LLC izao ny 60.000 ha amin’ny tapany havanana. Mamatsy rano ny lemaka ny renirano Mangoky, lehibe indrindra eto Madagasikara, mirefy maherin’ny 7.000 km.Njaka AndriantefiarinesyL’article Fambolena Bas Mangoky: hamidy mora ny 70%-n’ny vary a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
09/04/2021

EPP Amboniloha : Inauguration d’un nouveau bâtiment R+1

Inauguration du bâtiment flambant neuf de l’EPP d’Amboniloha hier. L’EPP d’Amboniloha Alarobia compte un nouveau bâtiment parmi ses patrimoines. Inauguré hier, le nouveau bâtiment compte « une grande salle de réfectoire et deux salles  de classe à l’étage équipées de mobiliers, ainsi que d’une cuisine qui lui est attenante ». Et est le fruit de l’engagement de la Fondation Viseo à « prendre en charge la construction ou la réhabilitation des bâtiments scolaires au sein des écoles primaires publiques de la capitale malgache.» Un engagement officialisé le 16 janvier dernier lors de la signature d’une convention tripartite, et dont l’école primaire publique d’Amboniloha en est la première bénéficiaire. Une action sociale et solidaire financée par la fondation et ses partenaires : Materauto et Sanifer et qui « entend soutenir l’excellence et l’accès à l’éducation ». Il conviendrait de noter que la Fondation Viseo a été créée par décret pris en Conseil des ministres et est actuellement présidée par Moustafa Hiridjee. L’organisation s’est donnée comme ambition « de bâtir et de réhabiliter au moins cent (100) salles de classe, apporter son concours aux infrastructures de santé publiques œuvrant au service des enfants dans les zones rurales et les quartiers défavorisés des grands centres urbains ». José Belalahy L’article EPP Amboniloha : Inauguration d’un nouveau bâtiment R+1 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article EPP Amboniloha : Inauguration d’un nouveau bâtiment R+1 a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
09/04/2021

« Bus class »: hanatsarana ny kalitaon’ny fitaterana eto an-dRenivohitra

Nampahafantarina omaly 8 avrily 2021 teo amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny “bus class”, ezaka fanavaozana sy fanatsarana ny fiara fitaterana eto amin’ny fari-piadidian’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Tetikasa natolotr’ireo mpikambana ao amin’ny CSST* ho an’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ary mifanaraka tanteraka amin’ny vinan’ny ben’ny Tanàna.Araka izany, ho fantatra amin’ny alalan’ny loko manga sy mavo, miaraka amin’ny sary famantarana ny CUA, hisy soratra “Antananarivo Renivohitra” ny “bus class”. Hisy “wifi”, “GPS”, fanadiovana tanana (gel), vata fahitalavitra, ny seza fipetrahana. Tsara ny manamarika fa tena hifanaraka tsara amin’ny ady atao amin’ny valanaretina Covid-19 izao tetikasa izao, ary ho voatandro tsara ny fahadiovan’ny fiara. Haverina ny hasin’ny mpamily sy ny mpanampy azy, satria hanao fanamiana mihaja izy ireo mandritra ny fanatanterahana ny asany. Hahazo tapakila ny mpandeha, voafetra ny faritra hijanonany ary 1 500 Ar ny saran-dalana.Tsy hampitombo ny isan’ny taxi-be miasa eto an-dRenivohitra ny “bus class”, raha araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Tsy hitombo ireo zotra sy kaoperativa, tsy hisy ny fanomezana “licence” vaovao fa ireo fiara efa niasa teo aloha ihany no hanana safidy hiova hanaraka ny fenitra izay takina na tsia. R.MathieuCSST* : Comité Stratégique Secteur Taxi-beL’article « Bus class »: hanatsarana ny kalitaon’ny fitaterana eto an-dRenivohitra a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
09/04/2021

Exportation : Un nouveau laboratoire pour garantir la qualité des produits alimentaires

Ce laboratoire peut détecter plus de 300 molécules de pesticides et des traces d’antibiotiques dans les produits d’origine animale. Ce laboratoire des micropolluants a été inauguré hier à l’Institut Pasteur de Madagascar. Les opérateurs économiques locaux n’ont plus besoin d’envoyer des échantillons à l’étranger pour analyser en laboratoire les contaminants alimentaires dans leurs produits agricoles et leurs produits agro-alimentaires à exporter. Désormais, ils ne subiront pas non plus de pertes financières conséquentes suite à plusieurs cas de refoulement aux frontières ou de retrait du circuit de distribution dus au dépassement des limites des résidus chimiques autorisés par les réglementations européennes. On peut citer entre autres, les black eyes, la vanille et le litchi qui n’ont pas pu récemment être écoulés sur le marché européen. En effet, Madagascar dispose maintenant d’un nouveau laboratoire des micropolluants qui est mis en place au sein du Laboratoire d’Hygiène des Aliments et de l’Environnement de l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM). C’est financé par le projet CASEF (Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière) sous tutelle du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et le projet PROCOM (Programme d’Appui à l’Emploi et à l’Intégration Régionale) de l’Union européenne. Exigences d’accréditation. Plus précisément, le projet CASEF financé par la Banque mondiale, a contribué à l’acquisition des équipements de ce nouveau laboratoire tandis que le projet PROCOM va lui permettre de remplir les exigences d’accréditation en matière de fiabilité des méthodes d’analyses et de raccordement métrologique. La maîtrise des conditions ambiantes et de traçabilité, n’est pas en reste. Les pays importateurs devront ainsi reconnaître les résultats d’analyse publiés par ce laboratoire étant donné que l’IPM sera accompagné vers l’accréditation et l’obtention de celle-ci. Grâce à ce nouveau laboratoire d’analyse des contaminants alimentaires dans les produits agricoles et les produits agro-alimentaires à exporter par Madagascar, tous les contrôles du dosage des résidus phytosanitaires peuvent dorénavant être effectués sur le territoire national. Ce qui permettra à nos produits d’exportation d’être plus compétitifs sur le marché international puisque le délai et le coût d’analyse de ces contaminants alimentaires seront réduits. La qualité de ces produits agricoles, surtout ceux à exporter avant expédition, sera également garantie. Cela peut toucher plusieurs filières porteuses tels que la vanille, les épices, le miel, la pêche et l’aquaculture, les fruits et légumes, les grains secs et les arachides. Authentification des aliments. Il faut savoir que ce nouveau laboratoire vise à détecter des micropolluants organiques tels que les insecticides, les fongicides, les antibiotiques pouvant contenir dans ces produits agricoles. Il est en même temps capable de détecter une centaine de pesticides, de nombreux contaminants issus des emballages ou des additifs alimentaires, et d’autres contaminants environnementaux comme les dioxines, sans oublier l’identification d’un profil chimique des huiles essentielles. C’est une filière en pleine expansion dans l’économie nationale. On peut aussi y détecter plus de 300 molécules de pesticides, les différentes classes d’antibiotiques comme les pénicillines ou tétracyclines et les hormones stéroïdiennes dans les produits d’origine animale dont entre autres, la viande, le lait et le miel. Dans un deuxième temps, ce laboratoire pourra également développer des applications dans le domaine de l’eau et plus généralement de l’environnement pour ne citer que le dosage des hydrocarbures dans l’eau ainsi que des applications liées à l’authentification des aliments. Ce qui permettra de lutter contre les fraudes alimentaires avec l’adultération des aliments ou les fraudes à l’importation  avec la tarification douanière. En tout, « ce laboratoire des micropolluants constitue un outil essentiel contribuant au développement économique de la nation en facilitant l’accès aux marchés et à la sécurité du commerce international des denrées alimentaires malgaches », selon le ministre de tutelle, Lucien Ranarivelo, lors de son inauguration hier. Navalona R. L’article Exportation : Un nouveau laboratoire pour garantir la qualité des produits alimentaires est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Exportation : Un nouveau laboratoire pour garantir la qualité des produits alimentaires a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Petites annonces

Olá Meu nome é Julia Romme , para o meu projeto imobiliário recebi um empréstimo de 18.000 euros em 60 meses de uma emprestada Sra. Cristina Allegri que apresenta ofertas de empréstimo para quem precisa. Então, se você está interessado ou tem alguém que precisa de um empréstimo, entre em contato com ela para obter mais informações: Juliarommetima@gmail.com Whatsapp % +336 80 27 31 20 GentilmenteCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Olá Meu nome é Julia Romme".

News - News Mada
09/04/2021

Vaovao tambatra

Heloka bevava mahazo vahana eto an-toerana izao ny varotra zava-mahadomelina, laharana fahefatra (10,55 %) araka ny fanadihadiana nataon’ny Samifin, aorian’ny hosoka amin’ny fadintseranana (21,11 %), manaraka ny eo amin’ny fifanakalozana (19,06 %), sy hosoka amin’ny hetra (17,09 %).Very ny zana-tsokatra miisa 30 ao amin’ny faritra arovana Anjavavy, ny 2 avrily teo. Botry iray nosavana manana anarana hoe « Tefotefo » niampita ranomasina hitan’ny zandary ao amin’ny toby Antsanitia, saingy tsy nahitana ireo zana-tsokatra ireo. Mbola mitohy ny fikarohana izany hatramin’izao.Filaharana lavabe ny amin’ny RN7 mialoha ny hiditra an’Analamanga ahitana ireo karazana fiara rehetra, hatramin’ny 7 avrily teo. Tsy maintsy savain’ny mpitandro filaminana tsirairay ireo fiara rehetra ireo, hanaraha-maso ny fitandroana ny ady atao amin’ny Covid-19. Voalaza fa betsaka no voatery niverin-dalana. L’article Vaovao tambatra a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
09/04/2021

Covid-19 : Recrutement massif de médecins et de paramédicaux

Les « contractuels Covid-19 » devraient également bénéficier d’indemnités spécifiques pour les motiver selon le Pr Jean Louis Rakotovao, ministre de la Santé publique. Après une «jolie affiche» en guise de remerciement adressée aux agents de la santé, le ministère de la Santé publique offre un contrat d’un an à tous médecins et paramédicaux qui voudraient venir renforcer ses troupes. « Le pays a besoin de vous. Ensemble, nous vaincrons la pandémie ». C’est dans cet esprit que le ministère de la Santé publique recrute des médecins et paramédicaux afin de gonfler les rangs des « soldats de la santé publique » dans cette guerre contre la Covid-19. « Un appel à l’aide » qui pourrait signifier le débordement dans lequel le système de santé du pays se trouve et la gravité de la situation que traverse actuellement la nation. Et dans cette tentative, l’État, via le ministère de tutelle propose « un contrat d’une durée d’un an à tous les médecins et paramédicaux » qui seront prêts à livrer bataille face à l’explosion des contaminations à la Covid-19. Outre le contrat d’un an, les nouvelles recrues devraient bénéficier d’un « salaire de base ainsi que des primes ». Il conviendrait de noter que dans cette campagne de recrutement de masse, le ministère de la Santé publique accepte également les « retraités ». Côté rôles et missions, elles (les nouvelles recrues) devraient « garantir une prise en charge en bonne et due forme des patients atteints de la Covid-19 ». Conditions. L’initiative entendrait, par ailleurs, apporter sa contribution à la lutte contre les problématiques de l’emploi qui sévit, de façon quasi permanente, à Madagascar. En ce sens, le recrutement massif que l’État opère actuellement devrait permettre de créer de l’emploi dans le secteur de la santé publique. Si l’initiative est bien accueillie, des syndicalistes comme Jerisoa Ralibera soulignent l’importance pour l’État de repenser aux conditions de travail des agents de la santé publique. « On a jusqu’à 10.000 paramédicaux si l’État est sérieux dans les conditions de travail », note Jerisoa Ralibera. Avant de se poser des questions « l’État peut-il trouver des solutions pérennes ? ». Une pérennité des solutions qui pourrait se traduire par « un recrutement des médecins et paramédicaux dans la fonction publique et non suivant un contrat à durée déterminée comme actuellement ». La question se poserait sur ce qu’il adviendrait des futures nouvelles recrues après le contrat d’un an conclu avec le ministère de tutelle. José Belalahy L’article Covid-19 : Recrutement massif de médecins et de paramédicaux est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Covid-19 : Recrutement massif de médecins et de paramédicaux a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
09/04/2021

Fanararaotana eny amin’ny CTC: hofaizina mafy ireo mibizina fanafody

   Hentritra ny fanjakana amin’ny alalan’ny tatitra navoakan’ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia teo, nilaza fa hofaizina mafy ireo manararaotra mampividy fanafody ny marary eny amin’ny CTC sy hopitaly ary CSB.Maimaimpoana avokoa ny fanafody rehetra fitsaboana ny covid-19 toy ny azythromicine, magnésium, vitamine C, lovenox ary dexamethasone eny amin’ny CSB, hopitaly ary CTC19. Tsy maintsy vidian’ny marary madiodio kosa anefa ny fanafody hafa ankoatra ireo, toy ny fanafody diabeta na ny fandaminana ny fo sy ny lalandra na ireo fanafody hitsaboana ny aretina mitaiza na ny aretina hafa.Hisy ny lamina manokana handrindrana ny fitantanana ny fanafody eny anivon’ireny toerana fandraisana marary ireny. Harahi-maso akaiky izany hialana amin’ny gaboraraka sy ny fanararaotana izay mampitaraina indrindra ny marary sy ny mpikarakara azy tato ho ato.Nohamafisin’ny tatitry ny filankevitry ny minisitra ihany koa fa maimaimpoana ny fanaovana fitiliana covid-19 etsy amin’ny HJRA sy eny amin’ny Village Voara Andohatapenaka. Maimaimpoana koa ny fanomezana ny taratasy fanamarihana ny fitiliana na ny valiny izany. Iharan’ny fanasaziana mafy ireo mitaky vola amin’ireo olona tonga eny manao fitiliana.Nohamafisina koa fa maimaimpoana ny fanaovana scanner mahakasika ny covid-19 eny amin’ny hopitaly manara-penitra rehetra manerana ny Nosy.Mitohy hatrany ny famatsiana oxygène ireo toerana mandray mararin’ny covid-19.Tatiana AL’article Fanararaotana eny amin’ny CTC: hofaizina mafy ireo mibizina fanafody a été récupéré chez Newsmada.

News - News Mada
09/04/2021

Handraisana ny marin’ny covid-19: hatao hopitaly ireo hotely lehibe

Nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia teo ihany no nahafantarana fa havadika hopitaly vonjimaika ny trano fandraisam-bahiny.  Manoloana ny fahafenoan’ny hopitaly mandray ireo marary misy tranga misy fahasarotana, hosokafana hatao hopitaly koa ireo hotely lehibe afaka miara-miasa amin’izany. Hisy dokotera roa sy mpitsabo mpanampy valo ireny hotely ireny hiandraikitra ireo marary. Hametrahana fanafody fitsaboana momba ny covid-19 ihany koa amin’izany toerana izany. Ankoatra izany ny concentrateur d’oxygène.Handoavam-bola kosa anefa ny fikarakarana rehetra amin’izany toerana izany. Hofaritan’ny fanjakana sy ny tompon’ny toerana ny vola aloa amin’izany.Tsy manan-tsafidy intsony ny marary haka efitra mitokana eny amin’ny  hopitaly mba hilamina sy ho voakarakara tsara amin’izao fotoana noho ny hamaroan’ny olona miditra eny. Afaka misafidy ny hotsaboina any amin’ireny hotely fandraisam-bahiny ireny, araka izany, ireo olona manana fahefana amin’izany. Mitokana ny efitra, milamina, voakarakara tsara sy madio ny manodidina ary voaara-mason’ny dokotera sy ireo mpiasan’ny fahasalamana akaiky.Tatiana AL’article Handraisana ny marin’ny covid-19: hatao hopitaly ireo hotely lehibe a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
09/04/2021

HCC : Vers une candidature unique à la présidence

Le président de la République avec les 8 Hauts Conseillers installés solennellement hier. Prestation de serment hier à Ambohidahy des nouveaux Hauts Conseillers, en l’occurrence, Rakotobe Andriamarojaona Voloniriana Christine, Razanadrainiarison Rahelimanantsoa Rondro Lucette, Mbalo Ranaivo Fidèle, Rasolo Nandrasana Georges Merlin, Rakotoniaina Antonia, Ranaivoson Rojoniaina, Rakotoarisoa Florent et Ratovonelinjafy Razanoarisoa Bakoly Germaine. Seul Noëlson William manquait à l’appel. « Je jure d’accomplir pleinement et dignement les responsabilités qui me sont dévolues au sein de la Haute Cour Constitutionnelle, de ne prendre partie pour qui que ce soit, mais de décider en toute indépendance, et que seul le respect de la Constitution et des lois en vigueur ainsi que des principes généraux du droit, va me dicter dans ce sens. Je jure de veiller constamment au secret des délibérations de la Cour ». Der des Ders. C’est la traduction littérale du serment en malagasy prononcé hier par les nouveaux membres de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) et résumé durant son discours par le nouveau Doyen Florent Rakotoarisoa, au cours de l’audience solennelle tenue à l’occasion de leur installation officielle. Une cérémonie d’Etat qui a vu notamment la présence du président de la République Andry Rajoelina, du Premier ministre Ntsay Christian et des présidents des deux Chambres du Parlement, Christine Razanamahasoa et Herimanana Razafimahefa. Sans oublier les anciens Hauts Conseillers conduits par le président sortant Jean Eric Rakotoarisoa qui ont arboré leurs toges d’apparat pour la Der des Ders. Absence. Même s’ils disposent d’un délai de 8 jours à compter de leur entrée en fonction, les Hauts Conseillers sortants qui se réunissent dès aujourd’hui, vont certainement procéder à la vitesse d’un TGV, à l’élection du nouveau président. Il est fort probable qu’ils n’attendent pas la prestation de serment de Noëlson William dont l’absence était remarquée et remarquable hier, pour des raisons de santé, croit-on savoir. Il a peu de chance de participer à l’élection du successeur de Jean-Eric Rakotoarisoa, encore moins d’être candidat à la succession de ce dernier. Critère âge. Le nouveau président de la HCC sera donc issu des 8 membres installés hier dont la composition reflète la majorité au pouvoir. Ceci expliquant cela, ils ne vont pas se disputer la présidence mais avancer une candidature unique, tout en tenant toutefois compte du critère âge car le président ou la présidente est élu(e) pour un mandat de 7 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2028. Comme le dit un proverbe: si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. R.O L’article HCC : Vers une candidature unique à la présidence est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article HCC : Vers une candidature unique à la présidence a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Petites annonces

I want to sell my 2017 Lexus LX 570 4WD 4dr, i am moving out of the country, the car has been used only few times, No mechanical Fault, No accident, Single Owner, contact me for more details :WhatsApp : +32460212882 jamessonbelle1@gmail.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre Want to sell Lexus LX 570 2017 Model".

News - News Mada
09/04/2021

Volana avrily: nivoaka ny tetiandro fakana fisotroan-dronono

Mipetraka hatrany ny fandaminana mikasika ny fandraisan’ireo zokiolona ny vola fisotroan-dronono ho an’ny volana avrily. Hanomboka ny 12 avrily izao izany ho an’ny eto Analamanga. Ireo manana ny laharana karatra miafara amin’ny  0-1- 2 no hahazo izany amin’io alatsinainy 12 avrily io.Ny miafara amin’ny 3-4-5 dia ny talata 13 avrily no mandray. Anjaran’ny manana laharana miafara amin’ny 6-7-8  ny alarobia 14 avrily. Mitohy ho an’ireo manana laharana mifarana amin’ny  9-A-B-C-D ny alakamisy 15 avrily. Manomboka ny zoma 16 avrily kosa ireo mitondra procuration sy ireo taraiky no mandray.Mety miova ny daty fanombohan’ny fizarana ho an’ny faritra hafa, raha ny nambaran’ny Tahirimbolam-panjakana. Mitovy kosa ny fandaminana mandritra ny dimy andro voalohany.Tatiana AL’article Volana avrily: nivoaka ny tetiandro fakana fisotroan-dronono a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
09/04/2021

RNS Numérique 2021 : Un changement de dimension réussi

Un immense challenge que toute l’équipe du CNO de la Rencontre Nationale Sportive 2021 a relevé avec brio. La 3e vague de la Covid 19 déferle sur les régions de France et le Comité de pilotage de la RNS tient une réunion stratégique pour définir, la forme, les projets, les orientations que vont prendre la RNS 2021. Compte tenu des restrictions sanitaires en vigueur en France, il n’y a donc pas eu, le week-end pascal, à Vichy, de RNS traditionnelle. L’intelligence collective de l’équipe a su trouver une innovation inédite : ça sera une RNS Numérique.  Solidarité. La 46e édition de la RNS numérique exceptionnelle s’est déroulée en direct pendant trois jours non-stop, le week-end pascal sur la page Facebook de la RNS. Une rencontre planétaire, avec en points d’orgue – une course solidaire, une innovation dans les actions du CEN –RNS par son engagement sociétal, pour réaliser des projets de développement, avec notre partenaire qui œuvre déjà à Madagascar depuis 16 ans, dans le domaine de l’éducation. Adrien Melvin, gardien de but des Barea en a été le parrain. Il est aussi très engagé dans des actions associatives, à l’endroit des jeunes malgaches. Une collecte de dons accompagne ce projet. La Course solidaire continue du 3 avril au 2 mai 2021, effectuée par la diaspora malgache et les amis de Madagascar, pour accompagner la jeunesse de Madagascar à devenir acteurs de changement pour leur avenir. Les rencontres  ont permis aux Malgaches résidant aux USA, en Afrique, en Europe, au Canada, en Asie, en France et à Madagascar, d’affirmer leur identité malgache et leur fierté de partager ces instants avec la diaspora à travers le monde. Des moments teintés d’émotions intenses, ressenties par les spectateurs qui ont suivi le concert gratuit en ligne. Des rencontres aussi, avec plusieurs personnalités du monde du cinéma, avec Geoffroy Gaspard et la diffusion de la version courte de son film Tavela, la danse avec la chorégraphe de renommée internationale Gwen Rakotovao et la presse caricaturale avec Pov. Volontaire engagé. Enfin, signe des temps qui changent pour la RNS : la participation en force des jeunes dans la compétition d’E-gaming. Ils n’étaient pas moins de 400 joueurs, à travers le monde. L’organisation du rendez-vous est le fruit du travail de tous les bénévoles du CNO qui ont su faire preuve d’audace, de ténacité, -voire d’abnégation- de dévouement, d’esprit d’équipe et de solidarité, pour accomplir et réussir cette RNS Numérique avec brio plus particulièrement, l’équipe de Cédric et Tojo aux manettes et à la régie, des jeunes bénévoles enthousiastes ; des femmes investies et inspirantes, Vero, Marie Pierre, Anouk, Saholy, Volatiana, Marie Jo, Valérie, Hanitra, Voahirana, Linda. Toutes et tous sont animés par la même passion : « RNS ihany, RNS hatrany », sous la houlette de Dadah Andriamasilalao, président du CEN. Recueilli par T.H L’article RNS Numérique 2021 : Un changement de dimension réussi est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article RNS Numérique 2021 : Un changement de dimension réussi a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
09/04/2021

Alarobia 7 avrily: 6 ireo matin’ny valanaretina covid-19

Olona 6 indray no fantatra fa matin’ny covid-19 ny alarobia teo, araka ny tarehimarika navoakan’ny CCO. Nahavariana fa tao anatin’ny roa andro nisesy, 6 sy 7 avrily, tsy nisy maty teto Analamanga, raha ny tatitra hatrany.Raha ny hita eny amin’ny fiarahamonina anefa, marobe no maty, eny fa eny amin’ny CSBII aza. Tsy mandalo fitiliana moa ny maro amin’izy ireny ka tsy tafiditra anaty antontan’isa.Nitombo be ihany koa ny olona nanao fitiliana izay niisa 1.366 ka ny 348 tamin’ireo no voaporofo fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Teto Analamanga avokoa ny 180 amin’ireo, tany Vakinankaratra ny 23 ary tany Atsinanana ny 26. Nisy ihany koa ny olona 145 sitrana soa aman-tsara tamin’io alarobia io.Raha ny antontan’isa, mitontaly 475 ireo olona namoy ny ainy nanombok ny 23 marsa 2021 hatramin’io alarobia io.Tatiana A L’article Alarobia 7 avrily: 6 ireo matin’ny valanaretina covid-19 a été récupéré chez Newsmada.

News - Midi Madagasikara
09/04/2021

Transport urbain : Des « Bus Class » à 1 500 ariary

Les « Bus Class » seront plus confortables certes, mais ne manqueront pas de subir les mêmes embouteillages que le commun des mortels ! Ar 1.500 la place dans le bus d’un nouveau genre, appelé à circuler dans les rues d’Antananarivo prochainement. Il s’agit du Bus Class, lancé, hier à l’Hôtel de ville à Analakely où les véhicules, de couleur bleue assureront les mêmes lignes de taxi-be déjà existants et ne feront ainsi pas l’objet de nouvelles lignes. Trois passagers par rangée, sièges confortables et propres. Le Bus Class promet ainsi une bien meilleure qualité de service. Vu le prix du ticket, les futurs usagers exigeront certainement un service à la hauteur des 1.500 ariary. Pour ce faire, les coopératives qui feront le choix d’adopter le Bus Class auront la charge d’y apporter quelques plus et autres aménagements pour y installer des services de confort tel que le wifi, l’écran TV et des sièges confortables. Service « premium ». Le Bus Class sera opéré par les coopératives existantes. Toutefois, les véhicules garderont leur couleur bleue et ne seront ainsi pas repeints aux couleurs des coopératives. Les circuits desservis seront différenciés par les numéros des lignes, inscrites et mises en évidence sur les véhicules. La Commune Urbaine d’Antananarivo de souligner qu’il n’y aura pas de délivrance de nouvelles licences d’exploitation. Reste à savoir si les coopératives sont nombreuses à être partantes pour s’engager dans cette voie du taxi-be service « premium ». En tout cas, ces Bus Class répondent à une demande des usagers, las des services exécrables offerts par les taxis-be qui opèrent actuellement, bien qu’ils ne soient pas accessibles à tous. Hanitra R.  L’article Transport urbain : Des « Bus Class » à 1 500 ariary est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Transport urbain : Des « Bus Class » à 1 500 ariary a été récupéré chez Midi Madagasikara.

News - News Mada
09/04/2021

Fomba amam-panao tsy voahaja: nanjary vetaveta fiaina ny Malagasy sasany

Manana ny hasiny i Madagasikara. Napetrak’Ilay Nahary eo amin’ity Nosy lehibe ity ihany koa ny fombany. Maro izy ireny. Ao ny iraisana fa misy ihany koa ny samy manana ny azy ny isam-pianakaviana, ny isam-bohitra, ny isam-poko, ny isam-paritra, sns. Notandreman’ny Malagasy tahaka ny anakandriamaso ireny fomba ireny…… Nahasarotiny fatratra ny Malagasy ny fombany satria fantany tsara fa lova sy harena sarobidy tsy voavidy na atakalo vola izy ireny. Antony iray nampirindra ny fiarahamonina fahiny ny fanajana sy fanomezan-kasina ny fomba amam-panao. Tsy voatazon’ny Malagasy sasany anefa izany noho ny antony samihafa, tahaka ny fidiran’ny vahiny sy ny forongo isan-karazany nentiny nanaraka azy. Nanjary vetaveta fiaina ny Malagasy sasany!Rariana ho soa, hanana tanjaka ho sahy hisedra fiainana sy tsy hiamboho adidy, ahatsiaro tena ho tena lehilahy marina ny antony hanatanterahana ny famorana teo amin’ny Malagasy. Nisy ny fomba amam-panao tsy maintsy narahina tamin’izany. Fakàna ranomahery, ny fampiasana ireo fitaovana isan-karazany tahaka ny voatavoarivolahy, ny akondro vokatra sy ny fary raikibololona, ny “Lahy e! Lahy e!” hira nampiasaina tamin’izany, sns.Tsy hita amin’ny ankamaroan’ny famorana na ny hasoavana intsony ireo rehetra ireo tao anatin’ny taona maromaro, hany ka nivadika ny rasa. Na lehilahy izao aza no nametrahan’Ilay Nahary ny Malagasy sasany, noho ny tsy fanajana sy tsy fanomezan-kasina ilay fomba amam-panao, lasa mihevi-tena ho vehivavy izy ireny. Nihavetaveta andro aman’alina! Voahaja ny lamina voajanaharyNotezaina tamin’ny tsinkonina ny zazavavy teo amin’ny fiarahamonina malagasy mba ahafahany sahady miomana amin’ny fitantanana sy fikoloana ny tokatranony any aoriana. Niraisana teo an-tokotany na kianja ny fanaovana izany hoenti-manatsidika sahady amin’ireo zaza fa na eo aza ny tokantrano samy manana, miaina ao anatin’ny fiarahamonina izy…Mihalehibe ny zazalahy… Asaina miandry omby, manao diamanga, mampiady tandrimo, sns. Tezaina hitombo hiaraka amin’ny vatany ny hery ananany. Nifanindran-dalana tamin’ireo ny filalaovana ny fanorontelo,  ny ampongatany,  sns, nentina nitaizany ny fivoaran’ny sainy… Fiainam-piarahamonina nanaraka tsara ny lamina voajanahary. Tsy nisy ny fikorontanana. Mora novahana ny olana mitranga.… Mbola ao anatin’ny vanim-potoana mitady ny very, hono, ny Malagasy miaina ankehitriny raha eo amin’ny fomba amam-panao. Mety mandeha ila ihany io “mitady ny very” io raha ny tena zava-misy marina eto Madagasikara. Azo tadiavina ny very fa ilaina ihany koa ny manome lanja sy hasina ny efa fantatra, ny tsy fanaovana rapadango ireo rehetra mipoitra. Ny tsy fanariana ireo efa an-tanana ka hampita izany any amin’ny taranaka mifandimby.Tsy maka lavitra fa eo anivon’ny ankohonana no hanaingana izany. Karohina ny fototra nipoirana. Fantarina ny fomba amam-panaon’izy ireo. Tandroina ny fady navelany, sns. Rehefa ireny rehetra ireny no marin-toerana, tsara fototra ny Malagasy ka tsy ho voahozongozon’ny hafa intsony fa hijoro amin’ny maha izy azy (taniny, ny teniny, ny fombany, ny finoana, ny tantarany…)!HaRy RazafindrakotoL’article Fomba amam-panao tsy voahaja: nanjary vetaveta fiaina ny Malagasy sasany a été récupéré chez Newsmada.

Petites annonces

A l’Attention des Achats et du Service d’Importation; Notre Société NEKO Otomotiv; localisé a Istanbul, membre du AD GROUP travaille et rend le service a plus que 3000 clienteles locales dans le domain de pieces détachées depuis 1990 en Turquie.     Ainsi que des ventes du marché intérieur locale la société aussi réalise des exports actuellement aux 45 pays Mondiales et Européens. Notre objectif est de fournir à nos clients des pièces de la meilleure qualité à des prix raisonnables afin de leur permettre de profiter le plus longtemps possible d'une voiture en bon état de marche.Notre puissance vient de notre connaissance et de l’experience, service clients et surement notre capacité du pouvoir offrir des prix exceptionablement compétitifs a tous nos clients locales et internationals. En Addition, avec nos promotions hebdomadaire et mensuelle, nous offrons des prix specials pour les hautes qualités marques  (Bosch, Delphi, Ferodo, Filtron, Gates, Ina, Luk, Magnetti Marelli, Mann Filter, Osram, Photon, SKF, SNR, TRW) et  en plus pour des pieces originales de FCA, Ford, PSA et Renault dont nous vendons dans le monde entier.Nous aussi faisons des exportations des fournisseurs Turques diplomé de Certificat Eur.1 tels que Hattat, Inwells, Kale, Mapa, Maysan Mando, Netex, Orjin etc… Nos Avantages sont; UNE VASTE SÉLECTION D'ARTICLESDans nos entrepots , nous avons en permanence en stock une vaste sélection de pièces détachées d’excellente qualité, pour toutes les marques et modèles de voiture.UN SERVICE CLIENT COMPÉTENTNos agents sont tous qualifiés et se tiennent à votre disposition pour vous aider à préparer votre commande et trouver les pièces nécessaires.NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE VOUS FOURNIR LA MEILLEURE QUALITÉNous avons pleinement confiance en la qualité de nos pièces de rechange, c'est pourquoi nous vous offrons une garantie de 2 ans sur celles-ci.DES ÉCONOMIES AVEC NOUSVous allez aimer nos prix : nous proposons régulièrement des promotions, des soldes et des offres spéciales. Grâce à son stock collective d’AD GROUP, NEKO, vous avez directement accès à plus de 500 000 pièces de haute qualité au meilleur prix plus de 1200 modèles de 245 marques. Si vous serez intéressé, notre but est de créer des opportunités des affairs mutuelles, rentables et utiles avec votre société égard.Nous performons des operations sans stress pour nos clienteles, disposant des livraisons rapides et sans problemes avec  24/7 Aide en direct sur Skype, Whatsapp, Viber, e-mail etc.www.neko.com.trWhatsApp:+905465135300 Des que nous allons recevoir votre retour de l’information en corcernant votre gamme de produits, on peut immédiatement partager nos lists de produits avec votre part. En attendant votre réponse,Veuillez accepter nos salutations distinguésCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre NEKO OTOMOTIV TURQUIE".

News - Midi Madagasikara
09/04/2021

Nosy Be : Trois Comoriens arrêtés pour immigration clandestine

Dans le cadre des opérations de sécurisation de nos côtes afin de prévenir la propagation de la pandémie de Covid-19, l’Armée Malgache à travers ses unités baptisées « Zone marine Prioritaire d’intervention ou ZMPI» est en pleine action. Les résultats, qui viennent d’être réalisés par la ZMPI Nord-Est (ZMPI NW), en disent long. Dans la nuit du 5 avril dernier, la vedette Akio allouée à la ZMPI NW de la Marine malgache a intercepté un bateau qui s’apprêtait à entrer clandestinement à Nosy-Be. Puisqu’il s’agissait d’un bateau suspect, les militaires l’ont aussitôt fouillé. Trois passagers comoriens y ont été découverts. Ces individus prétendaient être des pêcheurs mais ils n’ont pas pu présenter une autorisation leur permettant de faire ce métier. Selon eux, ils prévoyaient de faire une escale à Nosy-Be pour acheter des poissons qu’ils comptaient revendre à Anjouan ou à Mayotte.  De nombreux matériels comme 02 coques rapides ont également été trouvés sur eux mais ils n’avaient aucune pièce d’identité, sauf leur chef qui avait une carte de pêcheur non à jour de Mayotte. L’enquête a révélé que ces individus sont des membres d’un réseau d’immigration clandestine ayant des relations à Nosy-Be.  Selon toujours les informations, des complices de ces présumés clandestins ont tenté de les libérer du filet de l’Armée malgache. Pour ce faire, ils ont donné rendez-vous aux éléments de la Marine  durant la rencontre, ils ont essayé de les soudoyer. Mais les équipes de la ZMPI ont refusé et les ont emmenés à la gendarmerie pour la suite de l’enquête. Ambanja. Cette fois-ci, c’était la « Zone maritime prioritaire d’intervention Ankarana qui a fait l’opération. Le 31 mars vers 15 heures, les éléments de cette unité opérant sur les côtes d’Ambanja ont arraisonné un boutre (Botry) ayant navigué clandestinement dans cette espace maritime. Deux Malgaches et un ressortissant étranger y ont été surpris. A bord de cette embarcation, ces trois individus ont traversé la mer entre Nosy-Be et Ambanja. Ils ont été interpellés au port d’Antsahapano, commune d’Ambanja. Pour la suite de la procédure, les suspects ont été remis à la Gendarmerie. T.M. L’article Nosy Be : Trois Comoriens arrêtés pour immigration clandestine est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nosy Be : Trois Comoriens arrêtés pour immigration clandestine a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Malaza androany

Petites annonces by e-tady.mg

Emploi et services RESPONSABLE MARKETING
04/04/2021

MISSION·          Étudier le marché global et la concurrence, pour adapter des stratégies à court et à long terme.·          Élaborer des contenus pertinents et consistants auprès de l’audience de son entreprise.·          Établir et cadrer le périmètre des opérations digitales.·          Travailler avec toutes les équipes et assurer le bon suivi des projets.·          Faire un reporting permanent sur l’évolution des projets.·          Retranscrire les objectifs stratégiques adoptés pour élever la marque sur les médias sociaux.·          Établir la feuille de route des projets digitaux.·          Évaluer les estimations budgétaires pour chaque projet.·          Dresser le bilan de chaque projet.·          Analyser les résultats en temps réel ou à la fin de chaque projet afin de déterminer les retours sur investissement et de réajuster sa stratégie. PROFIL·          Excellente maîtrise du marketing et des leviers d’acquisitions de trafic comme le référencement, SEA, SEO, community management et traffic management.·          Connaître les techniques du marketing classique.·          Sens de l’analyse, de l’écoute et de l’observation·          Être un fin stratège avec des capacités de créativité et d’anticipation uniques,·          Être à l’aise avec les chiffres.·          Être à la pointe des nouvelles technologies et techniques de communication.·          Être capable d’animer et de diriger une équipe.·          Avoir de grandes capacités d’écoute et être capable de dialoguer avec les internautes.·          Bien cerner le comportement des internautes pour répondre à leurs exigences.·          DisponibleIntéressé par l’offre, merci de nous envoyer votre candidature constituée de : 1 CV, 1 lettre de motivation + photo + prétention salariale à l’adresse suivante : allianceexpertmanager@gmail.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services RESPONSABLE MARKETING".

Emploi et services offre de service en bâtiment
03/04/2021

MALAGASY CONSTRUCTION, est une entreprise spécialisé dans la construction en bâtiment. Quel que soit votre projet, rénovation, entretient, extension, ou nouvel construction, notre équipe de professionnels met ses compétences et son savoir-faire à votre service.Avec un devis adapté à vos besoins.PS: Nous intervenons aussi en cas de besoin de sous traitance0341379472Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services offre de service en bâtiment".

A vendre Want to sell Lexus LX 570 2017 Model
06/04/2021

I want to sell my 2017 Lexus LX 570 4WD 4dr, i am moving out of the country, the car has been used only few times, No mechanical Fault, No accident, Single Owner, contact me for more details :WhatsApp : +32460212882 jamessonbelle1@gmail.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre Want to sell Lexus LX 570 2017 Model".

Emploi et services La société Brothers Global Resources (BGR) recrute UN VENDEUR-RECEPTIONNISTE (H/F) POUR TRAVAIL EN PLEIN TEMPS (CDI)
06/04/2021

La société Brothers Global Resources (BGR) recruteUN VENDEUR-RECEPTIONNISTE (H/F)POUR TRAVAIL EN PLEIN TEMPS (CDI) Profil :-Excellente présentation, polyvalent, méthodique et organisé-Bonne capacité d`écoute, de reformulation et rédactionnelle-Avoir l`esprit créative-Sérieux, réactif, et toujours de bonne humeur-Organisé, dynamique et autonome, avoir le sens du travail en équipe-Possède des qualités d’adaptation à des interlocuteurs variés- Apte à résoudre des problèmes avec un haut niveau de qualité de service Qualifications:-Minimum BACC + 2 en Gestion/ Communication / Commerce-Expérience réussite dans un domaine similaire (minimum 2 ans)-Maîtrise parfaite des outils informatiques et internet-Maîtrise parfaite du français et de l’anglais Description du poste :-Assure l`accueil et accompagnement des clients-Assure la vente-Assure le secrétariat de la réception Début de travail : Dès que possibleLieu de travail : Imerinafovoany Antananarivo Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer directement les documents ci-dessous à l`email suivant : recrutement.bgr@gmail.com-une demande manuscrite / lettre de motivation, une photo récente, un CV détaillé, une copie du/des diplômes.Seuls les candidats retenus seront contactés. Pour plus d`information veuillez contacter le :-Whatsapp/Viber/Line/Wetchat : +81-70-2621-3267-Tel : 034 98 580 67Dépôt du dossier doit être avant le 16 Avril 2021  Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services La société Brothers Global Resources (BGR) recrute UN VENDEUR-RECEPTIONNISTE (H/F) POUR TRAVAIL EN PLEIN TEMPS (CDI)".

Emploi et services Pour contribuer à notre croissance nous recrutons : Directeur de production centre d’appels H/F
07/04/2021

Profil :-Titulaire d’un Bac +2 minimum-Excellent niveau de Français-Ayant une écoute active, sens de l’analyse, objectivité et rigueur-Une expérience impérative en tant que responsable plateau/ directeur/ dans le domaine du centre d’appels minimum de2 ans Vos missions :v  Vous êtes garant de la qualité /de la bonne productivité/de l’atteinte des objectifs des différentes campagnes télémarketing.v  Vous réalisez et suivez les tableaux de bords opérationnels au quotidien pour comprendre et apporter des solutions correctives,v  Vous êtes force de proposition en termes d’organisation et d’amélioration des performances. Vos atouts :ü  Une expérience réussie des campagnes télémarketing  en appels sortants et entrantsü  Un tempérament directif, créatif et constructif,ü  Un style de management bienveillant mais ferme,ü  Maîtrise des outils informatiques indispensables (dont Excel). Nous vous proposons :- Un contrat en CDI- Un salaire de base entre 3.200.000 à 4.000.000Ar (selon expériences) + primes- Un transport personnel- Des horaires de travail fixe du lundi au Vendredi- Ambiance de travail chaleureuse Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à skycallmada@gmail.comOu vous pouvez également nous contacter au 034 72 696 02  Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Pour contribuer à notre croissance nous recrutons : Directeur de production centre d’appels H/F".

Emploi et services Gagnez de l'argent en lisant les actualités
03/04/2021

Nous vous proposons une méthode très simple pour gagner beaucoup d'argent en ligne. Il suffit de lire les nouvelles. Non seulement, nous vous informons mais aussi nous vous payons pour lire les actualités de votre choix.Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrireHTTP://FRACTUALITES.COM/P69528Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Gagnez de l'argent en lisant les actualités".

A vendre Chaussures en provenance de La Réunion
06/04/2021

Chaussures femmes de marque1 - Marque Carla Celvone, de couleur blanchePointure 41 (Prix boutique la Réunion : 39 Euros)Prix: 100.000 Mga2 - Marque Jinna, de couleur RougePointure 38 (Prix boutique la Réunion : 36 Euros)Prix: 60.000 MgaCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre Chaussures en provenance de La Réunion".

Emploi et services Cours en ligne ou à domicile
07/04/2021

Enseignant chercheur et formateur professionnel. J'offre des cours en ligne ( étudiants ou petits écoliers)  ou à domicile en ces temps de Covid. interventions: RH, Leadership, Technique de communication, Sociologie, Management.Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Cours en ligne ou à domicile".

Emploi et services Cherche directeur agence immobilière
08/04/2021

Recherche directeur (directrice) d'agence immobilière à Antananarivo. La personne doit Savoir parler couremment le Francais et Malgache. Il doit etre un bon commercial, avoir une Bonne presentation. Il aura une bonne rémunération composée d'une partie fixe et d'une primeCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Cherche directeur agence immobilière".

Emploi et services ASSISTANT COMMERCIAL MARCHE ENTREPRISE (H/F)
07/04/2021

Nous recrutons pour un de nos client:ASSISTANT COMMERCIAL MARCHE ENTREPRISE (H/F) Missions: - formaliser des offres commerciales pour des clients en collaboration avec les départements en transverse- Mettre en place les informations relatives à la vente : devis, facture, délais,…- Assurer la gestion logistique du déroulement des formations déployées- Mettre à jour les bases de données de gestion commerciale (contacts clients, suivi des ventes, .)- Participer à l’élaboration des rapports et synthèse de formation- Accompagner les clients dans la mise en place des dossiers à soumettre au FMFP- Participer aux événements commerciaux (salons, séminaires, conférences, etc.)- Réaliser la veille concurrentielle de l’entreprise- Assister la responsable commerciale dans les différentes tâches reliées à la formation professionnelle.Profil:- Titulaire d’un BAC + 2/3 minimum en gestion, comptabilité, management... - 2 années d’expérience dans le domaine RH - Bonne connaissance dans le domaine de la formation professionnelle - Bonne maîtrise des procédures de gestion des dossiers FMFP - Maîtrise de la langue française - Maîtrise des outils bureautiques - Proactive - rigoureuse et dynamique Pour postuler, nous vous prions d'envoyer votre CV+LM à talent@human-talent-consulting.com sous référence ASSISTENTREPRISE-0421Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services ASSISTANT COMMERCIAL MARCHE ENTREPRISE (H/F)".

Emploi et services Faites décoller votre entreprise avec Zayroo Digital Consulting
10/04/2021

Boostez votre chiffre d'affaires grâce à votre visibilité sur le web. Actuellement, digitaliser son entreprise devient incontournable. Zayroo DC vous propose l'offre qui correspond au meilleur rapport Qualité/Prix sur le marché, et le moins cher à Madagascar. Obtenez votre site internet clé en main à partir de 299 000 Ariary seulement. Nos différentes offres et packs incluent tout (Conception, nom de domaine, hébergement, optimisation et référencement naturel)Vos avantages : nous ne nous limitons pas à la conception et à la mise en service de votre site, - nous faisons le nécessaire pour que votre site soit optimisé pour un positionnement optimal et un maximum d'accessibilité pour les moteurs de recherche; - nous vous conseillons les solutions les plus adaptées afin d'adapter votre site en efficacité et atteindre rapidement vos objectifs; - nous vous accompagnons pendant tout le processus de votre transition digitale; - votre site internet sera mise en service en un temps record.Ne tardez pas, profitez dès maintenant et devancez vos concurrents !Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Faites décoller votre entreprise avec Zayroo Digital Consulting".

Emploi et services Faites décoller votre entreprise avec Zayroo Digital Consulting
10/04/2021

Boostez votre chiffre d'affaires grâce à votre visibilité sur le web. Actuellement, digitaliser son entreprise devient incontournable. Zayroo DC vous propose l'offre qui correspond au meilleur rapport Qualité/Prix sur le marché, et le moins cher à Madagascar. Obtenez votre site internet clé en main à partir de 299 000 Ariary seulement. Nos différentes offres et packs incluent tout (Conception, nom de domaine, hébergement, optimisation et référencement naturel)Vos avantages : nous ne nous limitons pas à la conception et à la mise en service de votre site, - nous faisons le nécessaire pour que votre site soit optimisé pour un positionnement optimal et un maximum d'accessibilité pour les moteurs de recherche; - nous vous conseillons les solutions les plus adaptées afin d'adapter votre site en efficacité et atteindre rapidement vos objectifs; - nous vous accompagnons pendant tout le processus de votre transition digitale; - votre site internet sera mise en service en un temps record.Ne tardez pas, profitez dès maintenant et devancez vos concurrents !Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Faites décoller votre entreprise avec Zayroo Digital Consulting".

Notsongaina

Tarika Mahaleo : nodimandry i Jean-Ba
03/04/2021

Razafimamonjy Jean-Baptiste, fantatry ny maro amin’ny anarana Jean-Ba. Fantatra tamin’ny fampitam-baovao, omaly hariva, fa nindaosin’ny fahafatesana izy. Niara-niasa akaiky tamin’ny tarika Mahaleo nandritra ny taona maro. I Jean Ba no mpitahiry atontan-kevitra sy tahirin-tsary, tahirim-peo ao amin’ny tarika Mahaleo. Tany amin’ny taona 1991 no nananganan’i Jean-Ba ny « club » mpankafy ny tarika Mahaleo. Araka ny fantatra, efa nolazoin’ny aretina nitaiza azy tao anatina fotoana naharitra izy. Tsiahivina fa vao tsy ela akory izay ny nanolorana ny mariboninahi-pirenena ambony indrindra ho an’ny tarika Mahaleo. Fotoana nitenenan’i Bekoto fa « afa-tsaona ny tarika Mahaleo », sy nampanantenany ny fanohizana amin’izay ny hira. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany manontolo sy ny tontolon’ny zavakanto ary ny tarika Mahaleo ny Gazety Taratra.L’article Tarika Mahaleo : nodimandry i Jean-Ba a été récupéré chez Newsmada.

Kitra- Ligue des champions d’Europe : hifampitady ny Real de Madrid sy i Liverpool
06/04/2021

Hanomboka anio ny lalao ampahefa-dalana eo amin’ny « Ligue des champions d’Europe 2021 ». Ho lalaon’ny samy henjana  avokoa izany ary andrasan’ny maro. Voalahatra amin’izany ny fifandonan’ny Real Madid (Espaina) sy ny Liverpool (Angletera). Adin’ny ekipa samy goavana ity satria izy ireo no nanao ny famaranan’ny “Ligue des champions 2019”. Hanala vela ny Liverpool, anio. Tombanan’ny maro ho tombony ho an’ny Liverpool ny tsy fahafahan’i Sergio Ramos hilalao noho ny ratra mahazo azy. Andrin’ny fiarovantenan’ny Real Madrid mantsy ny lehilahy sady kapiteny. Afaka manararaotra io fahambangana io ry Mohamed Salah, Firmino ary Sadio Mané, lohalaharan’ny Liverpool. Ny fihaonan’ny Manchester City (Angletera) sy ny Dortmund (Alemaina) ny lalao faharoa ho an’ny anio.Bayern sy ny PSGFa lalao goavana andrasan’ny maro koa ny rahampitso izay hikatrohan’ny Bayern de Munich (Alemaina) sy ny PSG (Frantsa). Hanala vela eto ny Parizianina. Resin’ny Bayern teo amin’ny lalao famaranan’ny “Ligue de champion 2020” izy ireo. Samy manana mpilalao tsy afaka hiakatra kianja ny roa tonta. Tsy hilalao i Lewandowski ho an’ny Bayern ary i Verratti kosa ho an’ny PSG. Sahiran-tsaina amin’ity tsy fahafahan’i Lewandowski milalao ity ry zareo Alemaina. Ianteherana amin’ny famonoam-baolina mantsy ny lehilahy. Feno kosa ny mpamono baolina ho an’ny PSG, ahitana an’i Kylian Mbappé sy Neymar Jr. lalao faharoa ho an’ny rahampitso ny an’ny Porto (Portugal) sy ny Chelsea (Angletera). Andry F.L’article Kitra- Ligue des champions d’Europe : hifampitady ny Real de Madrid sy i Liverpool a été récupéré chez Newsmada.

Tranombokim-pirenena: nitondra ny “Aboada” ry Di’Art Tsifoina sy i Tambezo
08/04/2021

Dila ny volana marsa, nifarana ihany koa ny fankalazana ny volan’ny poezia ho an’ny mpanao zavakanto vita amin’ny teny. Anisan’ny namaramparana izany tamin’ny seho “Aboada” koa ry Di’Art Tsifoina sy i Tambezo. Fahombiazana ny seho “Aboada”… Mbola tafiditra tao anaty herinandron’ny Andro maneran-tany ho an’ny poezia ny volana marsa teo iny, ho an’ny mpanao zavakanto, indrindra ny mpiangaly ny haisoatra. Nitondra ny “Aboada” tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena eto Madagasikara, tao amin’ny efitrano Dox, ao Anosy, nanomboka tamin’ny 2 ora sy sasany tolakandro, ry Di’Art Tsifoina sy i Tambezo. “Avy amin’ny matoateny atao, fototeny boada ny teny hoe, “aboada”, izany hoe, fanaovana teny miboredika sy misafotofoto tsy hita lany… izahay no hiteny amin’ny teny tsy fantatra amin’io, hanazava ny zava-misy rehetra”, hoy i Di’Art Tsifoina.Nitondra fisaorana ho an’ny rehetra ny tovovavy tao anatin’izany, ho an’ireo nahandro nahamasaka sy nitoto nahafotsy iny antsa tononkalo iny. Tao anatin’izany ny minisiteran’ny Kolontsaina, ny mpanao gazety, ny mpiara-namelona teny an-tsehatra, ny Fanilo Dio Tana. Niavaka ity seho ity, indrindra ny teo amin’ny endri-tsehatra nandravahana ny lampihazo, satria nofonosina gazety avokoa izany. Araka izany, tena poezia ny nianohan’ny olona rehetra tao satria tena famoronana niavaka. Ny fanehoana ny maha izy azy eo amin’ny sehatry ny zavakanto no maha poeta na maha mpanoratra fa tsy ny fakana tahaka ny efa vitan’ny hafa, mba ho zava-baovao hatranyNarilalaL’article Tranombokim-pirenena: nitondra ny “Aboada” ry Di’Art Tsifoina sy i Tambezo a été récupéré chez Newsmada.

Cooperation allemande : Passat 3 continue la coopération
08/04/2021

De Passat 2 à Passat 3, tout un programme de formation. Le Projet Assainissement Solide et Sécurité Alimentaire à Toliara (PASSAT) de l’ONG Welthungerhilfe (WHH), financé la BMZ allemande, tourne de nouveau une nouvelle page et prend le titre de Passat3 Avant d’arriver à Passat 3, il fallait passer par Passat 2 qui vient  de s’achever en Mars dernier grâce à une forte implication institutionnelle aussi bien au niveau local, régional que national. Sept ans se sont passés,  l’Ong Welt Hunger Hilfe (Whh) accompagne les Communes de Toliara 1 et 2 et celle de Sakaraha, pour le ramassage de déchets. Actuellement, les ordures ne sont plus jetées n’importe où, mais valorisées en objet d’art ou autres outils utilitaires pour une deuxième vie et servir d’activité génératrice de revenus(AGR) pour les riverains. Whh s’occupe aussi de l’eau potable et des latrines pour 40.000 ménages dans les trois districts. Passat 2 s’est terminé avec succès par la signature de la délégation de service entre la Commune Urbaine de Toliara et la Société Malio avec comme document cadre, un Plan de Gestion des Déchets Solides (PGDST), les divers renforcements de capacités au bénéfice de la CUU à travers des formations et des visites échanges au niveau national et international pour une implication citoyenne à travers la mise en place des comités d’assainissement au niveau des fokontany. Plus de 150 000 jeunes plants produits pour une meilleure protection de l’environnement, mais aussi une vaste campagne de sensibilisation, d’information. Rien n’a été laissé au hasard par Passat2 qui a vu naître le premier musée de recyclage à Madagascar, dénommé TULEART. Plusieurs enfants ont été initiés à travers le kit pédagogique nommé « Zaza Green ». Quant à Passat 3, il sera mis en œuvre entre 2021 et 2023 et interviendra principalement : à Toliara, pour venir en appui à la CUU pour la bonne marche de la délégation. Son intervention va jusqu’ à Fort Dauphin, pour appuyer cette Commune Urbaine dans l’amélioration du système actuel de gestion des déchets et enfin au niveau national pour des appuis interministériels et intercommunaux afin de rendre claire la législation, ainsi que la politique nationale du pays en termes de gestion des déchets. Toutes ces activités seront accompagnées de sensibilisation, de renforcements de capacités, d’échanges et de partage. PASSAT 3 vise ainsi environ 115.230 bénéficiaires directs et plus de 500 000 bénéficiaires indirects, tout un programme pour le développement du Sud. Charles RAZA. L’article Cooperation allemande : Passat 3 continue la coopération est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Cooperation allemande : Passat 3 continue la coopération a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Nivantana tamin’ny Facebook: nampiantrano ny « Star Tour » ireo mpankafy
07/04/2021

Teren’ny zava-misy ka lasa hafakely ny niainana ny « Star Tour » tamin’iny fetin’ny Paska iny. Natao nivantana tamin’ny « Facebook »  mantsy izany.Nangadihady nanoloana ny Garan’Antsirabe nandritra ny fetin’ny Paska teo… Tsy mahazatra izany, saingy tsy maintsy niainana fanindroany izao. Tsy tena nangina kosa anefa ireo mpankafy mozika sy ny ambiansy « Star Tour » satria natao mivantana tamin’ny « Facebook » izany, ny alahady sy ny alatsinain’ny Paska. Ireo mpankafy indray, araka izany, no nampiantrano ny « Star Tour ». Nisantatra ny andiam-pampisehoana tao amin’ny pejin’ny THB Madagascar Officiel i Tence Mena sy i Samoëla. Tsy nahasakana ny fotoana ny orana nanembantsembana fa nanatara kely fotsiny ny fanombohana. Tsy nihafihafy ireo mpanakanto teny ambony sehatra na tsy nisy mpijery nivantana aza fa niezaka nanafana ny fotoana. Nitohy tamin’ny fanatanjahantena niarahana tamin-dry Rindra Madafit kosa izany ny alatsinainy maraina, tao amin’ny pejin’ny Eau Vive Malagasy. Nofaranana tamin’ny seho nataon-dry Reko Fy & His Band sy i Johane ny alatsinainy hariva, tao amin’ny pejin’ny Chill Madagascar. Toy ny mahazatra rehefa “Star Tour”, nisy hatrany ny fanentanana sy ny lalao, niandraiketan’i Andry Barhone. Nahatratra 95 000 ireo nanaraka mivantana ireo fotoana ireo, ary nisy 14 ireo nahazo loka. Natao indrindra mba hanentanana ny olona hijanona ao an-trano ka nanomezana azy ireo fialamboly ho setrin’izany iny “Star Tour” hafakely iny.Zo ny AinaL’article Nivantana tamin’ny Facebook: nampiantrano ny « Star Tour » ireo mpankafy a été récupéré chez Newsmada.

Kitra – « Ligue des champions », any Eoropa: resin’ny PSG teo amin’ny kianjany ny Bayern 
09/04/2021

Ho sarotra ny ady amin’ny lalao miverina. Mazava ny nandresen’i PSG 3 no ho 2 ny Bayern tao amin’ny kianjany, omaly, eo amin’ny ampahefa-dalana fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions ».  Nanokatra ny isa voalohany minitra faha-3 ho an’ny Parizianina i Mbappé. Mbola nampian’i Marquinhos (28mn) izany avy eo. Nanindry ry Rainiboto ka nampiditra ny baolina voalohany ho azy ireo i Moting (37mn). Nitarika 2 no ho 1 i PSG teo amin’ny fidirana voalohany. Nampiditra ny baolina faharoa, nahasahala ny isa 2 sy 2 avy eo i Muller, saingy nampian’i Mbappé ( 68mn) izany ka niondrika 3 no ho 2 izany ny tompondaka farany, ny Bayern, teo an-jaridainany Allianz Arena. Samy tsy afaka niakatra kianja i Lewandowski ho an-dry Rainiboto sy ry Veratti ho an’ny PSG noho ny ratra sy ny covid-19.Resin’i Chelsea i PortoHandray ny lalao miverina ny 14 avrily any Frantsa ny PSG. Tsy maintsy mitady fandresena hatrany amin’ny 2 no ho 0 ry Muller  raha te hiakatra amin’ny dingana manaraka. Mbola ho mafy anefa izany manoloana ireto Parizianina ireto.Ankoatra izany, resin’i Chelsea, ekipa anglisy tamin’ny isa 2 no ho 0 be izao kosa ny FC Porto avy any Portugal teo amin’ny ampahefa-dalana iray.Synèse R.L’article Kitra – « Ligue des champions », any Eoropa: resin’ny PSG teo amin’ny kianjany ny Bayern  a été récupéré chez Newsmada.

Etat d’urgence sanitaire : Ni soirée, ni grand spectacle pendant 15 jours
06/04/2021

(Photo d’archives) Lors de son discours sur la chaîne nationale le samedi 3 avril 2021, le président de la République a été clair concernant les mesures à prendre pour le secteur de la culture durant les 15 prochains jours. Les bars, les karaokés, et les salles de réception sont tenus de fermer leurs portes pour éviter la propagation de la Covid-19. Une décision difficile mais nécessaire, voilà comment on peut qualifier cette mesure adoptée par le gouvernement. En effet, comme la maladie se propage à travers les contacts humains, il semble normal d’interdire les manifestations culturelles jusqu’à nouvel ordre. De plus, même si la limite autorisée pour les regroupements est de 100 personnes, le couvre-feu qui débute à 21 h ne permet plus la tenue des cabarets nocturnes dans la Capitale et dans les autres villes concernées. Lors de son allocution, Andry Rajoelina a bien insisté sur le fait qu’il ne faut sortir que si c’est vraiment nécessaire. Nouvelle crise ?  Les acteurs culturels risquent de faire face, une nouvelle fois, à une crise. En effet, ces derniers ne se sont pas encore remis de la précédente période de confinement et d’arrêt des activités culturelles. C’est un vrai coup de massue pour le secteur, mais qui ne dépend nullement de l’Etat mais de la situation sanitaire très complexe de ces dernières années. Et le problème ne concerne pas uniquement le secteur culturel malgache, car dans le monde entier, les artistes et les promoteurs vivent à peu près les mêmes difficultés même si les difficultés financières ne sont pas tout à fait les mêmes en raison d’un niveau de vie différent d’un pays à un autre. Ceci dit, certains artistes ne s’en plaignent pas. Pour eux, c’est l’occasion de se concentrer sur la production et le travail en studio. Des cinéastes nous ont confié, bien avant l’annonce de l’état d’urgence sanitaire, que si le confinement devait avoir lieu, ils en profiteraient pour se consacrer à l’écriture. Ce qui peut être une bonne idée, sauf pour les artistes qui gagnent leur pain quotidien sur scène. Pour les quinze prochains jours, rien n’est encore décidé. Cela dépendra essentiellement de l’évolution de la pandémie et un confinement total n’est pas à exclure si la Covid-19 continue de faire des siennes à Madagascar.  Les artistes et les acteurs culturels devront, d’ores et déjà, se préparer à affronter le pire car les chiffres ne s’apaisent toujours pas. Toutefois, lors de sa première intervention télévisée, le président de la République a déjà fait allusion à une éventuelle aide pour le secteur culturel. En attendant, le pays est dans un silence presque total. Anja RANDRIAMAHEFA L’article Etat d’urgence sanitaire : Ni soirée, ni grand spectacle pendant 15 jours est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Etat d’urgence sanitaire : Ni soirée, ni grand spectacle pendant 15 jours a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Programme d’assistance technique de l’OMC : Un don de 6 millions d’euros de la France en faveur des pays en développement
06/04/2021

La France a fait un don de près de 6 millions d’euros à l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) pour financer le programme d’assistance technique en faveur des pays en développement et des pays les moins avancés comme Madagascar, sur une période allant de 2021 à 2023. Ce qui leur permettra de renforcer leurs compétences en matière de normes et règles commerciales mondiales. « La France est convaincue que l’OMC a un rôle majeur à jouer au lendemain de la crise économique engendrée par cette crise sanitaire. Nous devons avancer sur un certain nombre de réformes pour que cette organisation retrouve sa place dans l’apaisement des tensions commerciales et dans le règlement des différends, afin que chaque pays puisse tirer parti du commerce international, y compris les pays en développement », a évoqué le ministre français des Finances Bruno Le Maire, lors de la signature de cet accord de don avec la nouvelle directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, tout récemment. Accès universel aux vaccins. Quant au ministre délégué chargé du Commerce Extérieur, Franck Riester, il a soulevé que c’est un moment crucial pour l’OMC. « Nous vivons une paralysie inédite. En même temps, cette période offre des opportunités exceptionnelles pour réformer l’Organisation afin qu’elle puisse bâtir un commerce international dynamique, équitable, juste et durable. Nous soutenons les réformes qui permettront de revitaliser le système commercial multilatéral et de rendre les règles du jeu plus équitables, notamment pour les pays en développement. L’OMC a un rôle crucial à jouer dans la préservation des biens communs mondiaux, tant en matière d’environnement que de santé. La France soutient l’ambition de la Directrice générale Dr. Ngozi Okonjo-Iweala de créer une troisième voie pour s’assurer que l’accès aux vaccins soit universel. Les citoyens du monde entier nous attendent sur ces enjeux», a-t-il exprimé. Capacités de négociations. Pour sa part, la directrice générale de l’OMC, a fait savoir que « les activités d’assistance technique que la France soutient fourniront aux pays en développement et aux PMA des compétences et des connaissances essentielles afin qu’ils puissent participer plus efficacement aux commerces ». L’amélioration de leurs capacités de négociations commerciales multilatérales, n’est pas en reste. Par ailleurs, les deux parties ont discuté sur la transformation et l’amélioration de l’organe d’appel, l’importance de règles commerciales claires et respectées et l’engagement de l’OMC dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le commerce doit servir le développement durable. « La France s’engage ainsi à limiter l’impact du réchauffement climatique à l’échelle planétaire, et à soutenir les pays en développement dans cet effort, par le biais du renforcement de leurs capacités industrielles et commerciales », a-t-on conclu. Recueillis par Navalona R. L’article Programme d’assistance technique de l’OMC : Un don de 6 millions d’euros de la France en faveur des pays en développement est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Programme d’assistance technique de l’OMC : Un don de 6 millions d’euros de la France en faveur des pays en développement a été récupéré chez Midi Madagasikara.

Raboana Holijaona : “Tsy ataotao foana  ny safidy amin’ny vaksiny Covid-19”
07/04/2021

“Hivoaka ato ho ato ny vaksiny mety amin’io karazana valanaretina afrikanina tatsimo io. Hisy safidy hataon’i Madagasikara, ary izay ny dingana fanaraha-maso fa tsy azo atao kitoatoa ny safidy amin’ny fampiasana vaksiny.” Izay ny fanazavan’ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Pharmalagasy, Raboana Holijaona, manoloana ny amin’ny fampiasana ny vaksiny fanefitry ny Covid-19.Lazain’ny manampahaizana, ohatra, fa ny vaksiny JohnsonJohnson amerikanina ihany, ohatra, no mety mahatohitra an’io valanaretina karazana afrikanina tatsimo io. Saingy, tsy 100% fa eo anelanelan’ny 55% sy 64% ny fahombiazany amin’izany. Mbola mampanahy ihany izany fa tsy fantara ny vokatr’ilay vaksiny eo amin’ny vatan’olombelona. Manana izay mampiavaka azy koa ny vatan’ny Malagasy. Izay no mahatonga ny fanjakana mitandrina be ny amin’ny fampiasana vaksiny. Tsy politika ny safidy amin’ny vaksiny“Inona marina ny tena mahatohitra io karazana Covid-19 tonga eto Madagasikara io?”, hoy izy. Jerena izay mahasoa ny Malagasy ao anatin’izao valanaretina izao fa tsy hoe politika fotsiny: mety mamaly ny ahiahy na mamaly ny mpanohitra fa izay tena mety sy mahasoa an’i Madagasikara.Tokony horaisina amin’ny saina tsy miangatra ny momba an’io valanaretina Covid-19 io. Satria misy antony lehibe matoa ny fanjakana miteny hoe eo amin’ny dingana fanaraha-maso ny amin’ny fampiasana ny vaksiny fanefitra i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Tsy mitovy ny tranga sy ny toe-javatra misy ny amin’io valanaretina io manerana an’izao tontolo izao, indrindra eto Madagasikara.Nilaza ny filohan’ny Repoblika fa karazana valanaretina avy atsy Afrika Atsimo izay mahery vaika no misy eto Madagasikara. Mety tsy ahitana azy any amin’ny firenen-kafa io fa eto Madagasikara sy i Afrika Atsimo ary i Afrika aloha no misy azy. Mila vaksiny mifandraika sy mifanaraka aminy io karazana valanaretina afrikanaina tatsimo io. “Izay no mahatonga ny fitondram-panjakana manao ny dingana fanaraha-maso ny fampiasana vaksiny”, hoy ihany izy. Satria hafa ny vaksiny mifandrify amin’io.R.Nd.L’article Raboana Holijaona : “Tsy ataotao foana  ny safidy amin’ny vaksiny Covid-19” a été récupéré chez Newsmada.

Asa soratra sy kolontsaina: namoaka boky dimy i Nandrasana
08/04/2021

 Nitosaka tao anatin’ny fihibohana ny aingam-panahy! Lohahevitra maro izay tsy manalavitra ny kolontsaina malagasy ny voarakitr’i Nandrasana ao anatina boky dimy.Iray amin’ireo mpikabary, mpanoratra, poeta namoaka boky maro momba ny kolontsaina sy ny zavakanto ary ny tontolon’ny fanabeazana Rabenandrasana Lalao François na i Nandrasana. Raha ny nambarany, efa nivoaka na tsy mbola eny amin’ny toeram-pivarotana aza ny boky miisa dimy, noketrehina tao anatin’ny fihibohana. Lohahevitra maromaro ny voarakitra ao anatin’ireo boky ireo.Boky « Serasera – Fahaiza-miaina – Fahalalam-pomba » : « Tsy miaina irery ny olona ka tsy.maintsy mahay miara-monina. Misy fomba iraisana tsy maintsy arahina amin’izany. Marihina fa na ny mpanoratra ity boky ity aza, tsy afaka mihambo tanteraka fa mahatandrina  ny fitsipi-piainana iaraha-monina. Koa ndeha hamantatra sy hanaja izany isika », hoy i Nandrasana, namintina ny voalazan’ny boky voalohany.Boky « Ny tontolo iainana eto Madagasikara » : « Matoa mitranga izao fahantrana sy aretina maneran-tany izao, noho ny fahapotehan’ny tontolo iainana. Ny fanarenana sy ny fikajiana izany no laharam-pahamehana ankehitriny. « Mbola azo lazaina fa manana harena maro i Madagasikara raha ny tontolo iainana no jerena. Fantaro ary izany… », hoy hatrany ny mpanoratra namintina ilay boky faharoa. « Ireo antony efatra maha Malagasy », boky fahatelo nofintininy tamin’ny hoe: « Ny Trano – Fasana – Omby – Vary dia iankinan’ny fiainan’ny Malagasy manerana ny Nosy. Izay tokony ho fantatra momba ireo… ».Boky fahefatra : « Kolontsaina sy Riba Malagasy », nofintinin’i Nandrasana amin’ny hoe: « Tsy mahafantatra ny maha izy azy intsony ny taranaka malagasy ankehitriny, noho ny fanatontoloana. Mila manao dian-tana isika ka ny lasa, itodihana; ny hoavy, banjinina. Ny kolontsaina no hazondamosin’ny firenena ka mila hajaina sy koloina ».Boky fahadimy nosoratan-dRabenandrasana Lalao François: « Ny tsiambaratelon’ny Fanandroana malagasy ». « Boky tokony hovakin’ny olona rehetra. Tsy manozongozona ny finoana fa araka ny teny hoe: « Fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara ». Ataovy andram-boankazo an’ala ny zava-pantatra ka ny mamy, atelemo: ny mangidy, aloavy », hoy ny mpanoratra.Nomarihin’i Nandrasana fa «Mbola tsy vita tonta maro fa izay liana dia manatona ny Tranombokim-pirenena Anosy sy eny amin’ny Akademia Malagasy Tsimbazaza ».HaRy Razafindrakoto L’article Asa soratra sy kolontsaina: namoaka boky dimy i Nandrasana a été récupéré chez Newsmada.

Acmil: miatrika ny dingana manaraka ireo mpianatra ho manamboninahitra
07/04/2021

Miditra amin’ny dingana faharoa ny fifaninanana hidirana ho mpianatra ho manamboninahitra ao amin’ny Akademia miaramila ao Antsirabe, nanomboka ny alatsinainy 6 avrily 2021. Ny dingana voalohany, notanterahina nanerana ny renivohi-paritany enina manerana ny Nosy ka ny fizaham-pahasalamana sy ny laza adina an-tsorara no notontosaina tamin’izany. Amin’ny dingana faharoa, novorina ao amin’ny Acmil Antsirabe avokoa ireo rehetra tafita tamin’ny dingana voalohany. Nisy ny fizaham-pahasalamana manokana natao azy ireo ka hiatrika ny fanadinana am-bava sy ny hakingan-tsaina ary ny sivana fanatanjahantena ireo mpifaninana. Ny talen’ny fisahanana ny olombelona, ny Jly Trangavelo Philibert, ny manatanteraka ny fifaninanana. Ankoatra ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, miara-miisalahy aminy ny minisiteran’ny Asam-panjakana miaraka amin’ny Bianco. Misy mpitsara roa avy amin’ny fitsarana ao Antsirabe manara-maso ny fifaninanana. Notandrovina ny fahadiovana sy ny fepetra ara-pahasalamana eny amin’ireo toerana itobian’ireo mpiadina. Ao anatin’ny mangarahara ny fifaninanana hidirana ho mpianatra ho manamboninahitra, hifarana ny 9 avrily ho avy izao.Jean ClaudeL’article Acmil: miatrika ny dingana manaraka ireo mpianatra ho manamboninahitra a été récupéré chez Newsmada.